Čo nám prinesú a čo vezmú Zmeny a doplnky ÚPN?

Domov > Články
Čo nám prinesú a čo vezmú Zmeny a doplnky ÚPN?

Na stole poslancov a poslankýň trenčianskej samosprávy sú ďalšie Zmeny a doplnky (ZaD) územného plánu mesta – s poradovým číslom 7.

Len pre pripomenutie: aktuálny územný plán bol schválený v roku 2012. Doteraz najpodstatnejšími, už schválenými zmenami a doplnkami, boli ZaD č. 4, ktoré riešili detailnejšiu reguláciu územia centrálnej mestskej zóny, vrátane zástavby nábrežia Váhu, nového trasovania cesty I/61 cez mestský park a preradenia trasy juhovýchodného obchvatu mesta z etapy návrhu do výhľadu (tj. v podstate do kategórie science fiction). 

ZaD č. 1, 3, 5 a 6 sa týkali množstva zmien, ktoré boli prerokované a napokon schválené na základe podnetov samotného mesta, ale aj právnických a fyzických osôb. Téme schvaľovania týchto Zmien a doplnkov som sa venoval už v minulosti – viď napríklad: 

S každou zmenou menej zelene

Takmer vo všetkých prípadoch som konštatoval, že schválenie navrhnutých Zmien a doplnkov územného plánu znamená úbytok zelene v meste, viac „betónu“, viac riešení pre automobilovú dopravu ako pre alternatívnu dopravu (verejnú, pešiu, cyklistickú), uprednostňovanie súkromných záujmov developerov pred verejným záujmom zachovávania (nielen zeleného) verejného priestoru. 

Aj keď treba povedať, že v procese pripomienkovania jednotlivých návrhov sa podarilo aspoň niektoré – z môjho pohľadu škodlivé a problematické – návrhy vypustiť alebo zmeniť tak, aby sa minimalizovali ich následky na prírodné a životné prostredie občanov a návštevníkov Trenčína.

Niektoré z konkrétnych pripomienok 

7. zmeny a doplnky obsahujú 161 podnetov na prerokovanie. Sú medzi nimi podnety zlepšujúce životné prostredie, či podnety z hľadiska kvality života a životného prostredia neutrálne, ale tradične veľa zmien znamená v tejto oblasti zmenu k horšiemu. Práve takéto zmeny je možné ilustrovať na zopár príkladoch:

  • Potenciálna výstavba spaľovne v Záblatí – ide o lokalitu západne od dnešného priemyselného parku. Všeobecne sú spaľovne odpadu zdrojom mnohých foriem znečistenia (z ktorých sú exhaláty zo samotného spaľovania odpadu pri dnešných moderných technológiách tým najmenším). Prevádzka spaľovne odpadov je problematická najmä z dôvodu zvážania odpadu (z veľkého regiónu), s tým súvisiace zvýšenie intenzity dopravy a tiež skladovanie odpadu pred jeho zhodnotením.
  • Povolenie dvoch občerstvovacích zariadení v zeleni na Soblahovskej - každé zastavanie zelene znižuje bazálnu kvalitu životného prostredia. Stánky občerstvenia ani nepohltia prach, ani nevyprodukujú kyslík, ani nezadržia vlahu a vodu. Nehovoriac o negatívnych vplyvoch podobných zariadení – hluku, zvýšenej tvorbe odpadu či pohybu zásobovacích vozidiel.
  • Výstavba cca 580 bytov za Nozdrkovcami - v materiáli chýba popis riešenia dopravnej infraštruktúry v obci Nozdrkovce. Pripomínam, že cez obec vedie úzka cesta, ktorá nie je dimenzovaná na zásobovanie priemyselných areálov za obcou, neviem si predstaviť, čo obyvateľom obce prinesie zvýšený stavebný ruch, ale aj výrazný nárast dopravy nových obyvateľov.

Všetky pripomienky, ktoré som zaslal v rámci prerokovávania materiálu, môžete nájsť v tomto článku

Po prebehnutí prerokovávania týchto Zmien a doplnkov územného plánu, mieria už zajtra (22.6.2022) na schvaľovanie poslancom trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Budem vďačný za vaše názory k jednotlivým témam – píšte, prosím, do komentárov pod článkom alebo priamo na moju e-mailovú adresu medal@cea.sk.

Titulný obrázok: Zmeny a doplnky č. 7, Výkres širších vzťahov, zdroj: www.trencin.sk

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: