Stanovisko Občianskeho klubu k Zmenám a doplnkom č. 1 územného plánu

Domov > Články

Územný plán považujeme za nesmierne dôležitý nástroj ďalšieho rozvoja mesta a v tejto súvislosti chceme zdôvodniť, prečo sme hlasovali proti prijatiu predložených Zmien a doplnkov ÚP.

Niektorí z nás sme sa zúčastnili procesu prípravy týchto ZaD ÚP a neúspešne sme sa snažili zabrániť niektorým zmenám, ktoré podľa nášho názoru zhoršia kvalitu života v meste.

Dnes predložené Zmeny a doplnky ÚP totiž

- umožnia ďalšie zahusťovanie zástavby (i v tzv. stabilizovaných územiach);

- menia regulatívy niektorých funkčných plôch s dôsledkom úbytku verejnej i súkromnej zelene;

- rušia bezzástavbové ochranné pásmo 25 metrov od hranice lesoparku Brezina.

Tieto zmeny sú v priamom rozpore s potrebami moderných miest reagovať na realitu zmien klímy. Základným adaptačným opatrením na dôsledky klimatických zmien je pritom práve naopak rozširovanie zelených plôch s rastúcou zeleňou, zadržovanie vody v krajine, vrátane zastavaných území, ochrana priepustných plôch, nie ich ďalšie betónovanie a urýchľovanie odtoku vody z mesta.

Samostatným dôvodom je problematika zmeny funkčného využitia futbalového ihriska v Biskupiciach. S touto zmenou nesúhlasíme jednak z dôvodu úbytku zelených plôch, jednak z dôvodu úbytku športovísk v Trenčíne a v tejto lokalite zvlášť a najmä z dôvodu nesúhlasu miestnych obyvateľov.

Prioritou územného plánu v tejto lokalite by naopak malo byť zachovanie (a dobudovanie) verejného viacúčelového športoviska, bezpečne dostupného pre peších občanov tejto i ostatných mestských častí.

Radi by sme zahlasovali za 90 % ostatných jednotlivých zmien a doplnkov, ktoré väčšinou riešia konkrétne a určite oprávnené požiadavky fyzických a právnických osôb v konkrétnych lokalitách. Ale vyššie uvedené systémové zmeny regulatívov + zásadný nesúhlas v prípade zmeny biskupického ihriska na stavebný pozemok sú pre nás zásadným problémom. Preto sme hlasovali proti.

Podpísaní: Tomáš Bahno, Juraj Bakoš, Kamil Bystrický, Richard Medal, Richard Ščepko, Michal Urbánek

Dňa 17.2.2016

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: