Vyjadrenie k včerajšiemu (22.3.2017) zastupiteľstvu

Domov > Články
Vyjadrenie k včerajšiemu (22.3.2017) zastupiteľstvu

Včerajšie zasadnutie MsZ sa do histórie mesta zapíše nielen svojou dĺžkou, ale hlavne výnimočným záujmom verejnosti. Podľa našich odhadov sa účasti na verejnom rokovaní dožadovalo okolo dvesto občanov. Z kapacitných dôvodov rokovacej sály to nebolo možné, preto sme uvítali promptné riešenie v podobe inštalácie reproduktorov pod oknami, aby bola možnosť aspoň počúvať rokovanie aj na námestí. Týmto vyjadrujeme aj poďakovanie primátorovi za vyhovenie tejto požiadavke, ktorú za občanov sformuloval aj náš kolega Medal. 
Zároveň nás však mrzí, že niektorí občania svojím správaním narúšali priebeh rokovania. Uvedomujeme si nespokojnosť občanov so spôsobom, akým sa zavádza regulácia parkovania v meste a plne ich chápeme, ale znemožňovať diskusiu na mieste, ktoré je v zastupiteľskej demokracii na diskusiu priamo určené, je kontraproduktívne. 
Parkovacia politika má v súčasnom stave mnoho nedostatkov, ktoré sa však dajú priebežne odstraňovať, a budeme na ne upozorňovať, pokiaľ nebudú odstránené. Je to koniec-koncov úloha nás poslancov, ktorí vás reprezentujeme. Z balkóna však od niektorých občanov zazneli aj také výhrady, ktoré sa nezakladajú na pravde. Napríklad, že parkovacia politika slúži niekomu na vlastné obohatenie. Toto musíme odmietnuť, pretože ten systém je aj vďaka našej snahe nastavený tak, aby k tomu nemohlo dochádzať. Všetky peniaze vybraté z parkovania ostávajú na mestskom účte a o ich použití rozhodujú so zverejnením poslanci a primátor. Ako poslanci sme minulý rok zaviazali exekutívu použiť výber z parkovného výlučne na zlepšenie mobility v meste. Nielen tej automobilovej, ale aj mobility peších a cyklistov. A na dodržiavanie tohto záväzku budeme v zastupiteľstve špeciálne dohliadať.
Naše výhrady voči systému sa od začiatku týkali hlavne realizácie a upozorňovali sme na to, že zaviesť regulované parkovanie v takejto miere je pre túto (a možno pre každú) exekutívu priveľké sústo. Obzvlášť v momente, keď tu bol široký konsenzus medzi občanmi, že treba zregulovať hlavne centrum a zvyšok postupne podľa potreby a s citom. Rozhodnutie ísť proti takémuto konsenzu nám prišlo a stále príde ako zbytočne odvážne.
Ostáva dúfať, že tlak verejnosti pompkne vedenie mesta k promptnému riešeniu nedostatkov i k zjednodušeniu celého systému. Po týždni platnosti regulácie parkovania je stále príliš skoro hodnotiť systém ako celok, ale budeme vďační za akékoľvek vaše zistenia, o ktoré sa s nami budete chcieť podeliť.

 

poslanci združení v Občianskom klube pri MsZ Trenčín

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: