Ukľudnenie dopravy na ulici Karpatská

Domov > Vybavovanie podnetov od občanov

názov podnetu: Ukľudnenie dopravy na ulici Karpatská

popis podnetu: po sprevádzkovaní nového cestného mosta sa výrazne zvýšila dopravná intenzita na Karpatskej ulici - táto cesta sa stala tranzitnou cestou; obyvatelia ulice samozrejme tento stav kritizujú a žiadajú prijať opatrenia, aby sa doprava na ulici upokojila a tranzitujúce autá boli presmerované cez Električnú ulicu, ktorá je na to stavaná

foto

riešenie podnetu: cestou zápisu VMČ Stred bol 10. 9. 2018 Mestský úrad požiadaný takto:

Mgr. Medal - skľudnenie dopravy na ulici Karpatská - po vybudovaní vyvýšených križovatiek na ulici Karpatská bolo prislúbené Útvarom mobility, že sa preskúma účinnosť tohoto opatrenia v zmysle upokojenia dopravy na danej ulici - každodenné pozorovanie však naznačuje, že doprava sa síce spomalila, ale áut neubudlo, stále je táto ulica využívaná ako alternatívna trasa z nového cestného mosta do centra mesta - je teda na čase hľadať ďalšie spôsoby, ako tento tranzit vozidiel presmerovať na Električnú ulici, kam patrí - prosím Útvar mobility o návrhy, ako to zabezpečiť.

 

Odpoveď Útvaru mobility: Na spomaľovačoch sa nastrmujú nábehové hrany a vybuduje sa tretí spomaľovač spolu s priechodom pre chodcov na Rybársku ulicu. Ak ani toto opatrenie neodradí tranzitovať cez Karpatskú ulicu, uvažujeme o zmenách v prednosti v jazde tak, aby vodiči tranzitujúci Karpatskou ulicou museli na každej križovatke zastaviť na značku P2 - stoj, daj prednosť v jazde

záver: podnet v riešení

pozn./komentár:

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: