4/2017 - Konečná suma, ktorú mesto zaplatilo za novú letnú plaváreň

Domov > Podané interpelácie

odpoveď z 18.07.2017

Rád by som poznal odpoveď na otázku, či suma, ktorá bola v súvislosti s otvorením mestskej plavárne či mestského kúpaliska zverejnená, je teda konečná, a či je to všetko v súlade s predpismi o hospodárnosti v meste. Tiež ma zaujíma, či bolo v súvislosti s výstavbou plavárne vedené nejaké vyšetrovanie alebo trestné konanie, a s akými výsledkami? Pýtam sa preto, že nebol zverejnený ten právny audit, z ktorého sme sa možno nejaké veci mohli dozvediet', teraz keď je takáto jedna z významných investícií z predchádzajúceho obdobia ukončená, tak myslím si, že je na to vhodný čas.

Mgr. Rybníček primátor mesta:

Pán poslanec celková tá výstavba tej plavárne za to ako bola postavená je suma 7,3 milióna eur. Tak ako som povedal, túto sumu teda splácame aj so započítanim do konca roka. Samozrejme, že tam boli investície do trysiek, schodov a ja neviem čo a ešte možno prídu nejaké d'alšie, ked' sa bude investovat' do ja neviem údržby kotlov už v rámci prevádzky, ale to sa nedá započítavať do toho kol'ko stála samotná tá výstavba, lebo teraz sabavíme už o tom kolko stojí samotná prevádzka a čo tam ešte všetko treba doplnit', urobiť, vylepšit', atd'. Inými slovamí, ked' sa bavíme o tej sume kolko stála tá plaváreň, tak tá suma, o ktorej komunikujeme je 7,3 milióna eur. Teraz je otázka samozrejme, že sme dávali peniaze, ste tuto schval'ovali peniaze na opravu schodov, atd', ale to už sú prevádzkové náklady súvisiace s tou plavárňou a naviac, čo som akurát aj asi ste počuli, čo som povedal, že bohužial' v roku 2010 mesto prostredníctvom bývalých zarnestnancov ešte pod vedenim bývalého primátora tú stavbu, tak ako bola postavená aj prevzalo. Čo sa týka trestných oznámení viete, tu ma pred dvomi-tromi mesiacmi obvinila pani poslankyňa Birošová, ktorá tu síce už teraz nie je, mrzí ma to, že neviem napísat' ani trestné oznámenie lebo v podstate obvinenie, ktoré vzniesla polícia voči bývalému primátorovi a prednostovi. Obidvoch týchto obvinených policajtov vlastne zastupovala právna kancelária pani doktorky Birošovej. Tak teda toto obvinenie potom bolo posunuté na prokuratúru, ktorá proste skonštatovala, či na okrese, kraji alebo na Generálnej prokuratúre, že v podstate to obvinenie je neoprávnené a celé obvinenie prokuratúra zastavila a vlastne to celé vyriešila. Poviem Vám otvorene, vzhl'adom k tomu, že sme vychádzali z toho, že pri mojich trestných oznámeniach, keď som poviem otvorene a Vám to poviem na rovinu, ked' sme napadli to, že v rámci verejného obstarávania napr. pri kotolniach bolo dodatočne a dodatkom vyplatených milión eur na práce na kotolne a napadli sme, že to bolo v rozpore so schváleným verejným obstarávaním, tak konštatácia prokuratúry v tomto prípade bola taká, že ale práce sa udiali, vykonali a urobili, t.z., žeoni v tom, že to bolo o milión viac, ale práce sa za ten milián urobili to oni považovali za niečo, čo je v poriadku a nemalo byt' vznesené obvinenie. Viem o skupine občanov, ktori dali trestne oznámenie na výstavbu nového letného kúpaliska, podl'a mojich informáciĺ prebieha vyšetrovanie, ja neviem o jeho priebehu nič v tejto chvili, to bola občianska iniciativa a uvidíme, ako sa k tejto veci postavia kompetentné orgány vyšetrovacie a dozorovacie. Viete ja vám poviem tak, že tento tlak, ktorý a teraz to nemysIím prosím v zlom, ale stále ako keby bol na mňa alebo na mesto, že a kto ponesie zodpovednost', kto hento a kto tamto, ved' ja som už nič iné ako som spravil za tých 7 rokov čo som tu nemohol urobit' vo veciach, o ktorých som bol presvedčený, že bolo dobré dat' trestné oznámenie a trestné oznámenia som dal. Prišlo k obvineniam, prokuratúra to zastavila, ja nemôžem nič viac robit'. Ja nebudem teraz chodit' a hrabat' sa furt v minulosti a dávat' na políciu d'alšie trestné oznámenia a neviem čo, to nie je moja práca tu, aby som to robil. My sa musíme divať dopredu, čiže darmo mňa sa buclete stále pýtať toto isté dokola, ja v tom neviem urobit' nič. Opakujem občianski l'udia, občania dali nejaké trestné oznámenie kváli plavárni a polícia to teraz vyšetruje, ale prosim vás nechcite teraz od nás, aby my sme ešte niečo d'alej urobili, my sme už urobili všetko, čo sme vedeli a takto to dopadlo a zato už ja naozaj nemôžem. čiže ja vás vel'mi pekne prosim, už neviem ako mám na tieto Interpelácie aj odpovedat', lebo stále je to dokola to isté. Napriek tomu, že ja chápem tým nejakým snahám, ale nechcite to prosim od nás, to nie je naša vina, my sme urobili všetko to, čo bolo treba a vóbec to nesúvisí so zverejneným alebo nezverejneným auditom. Urobil som presne to, čo som mal ako primátor aj občan urobit' a to som aj urobil a plus teda kolaudačná rata, ked' sa bavíme teraz som zabudol, ked' ju vyplatíme, tak celková suma je 7,8 miliána eur bez kolaudačnej raty, čiže teraz po kolaudácii ešte vyplatíme pol milióna euro. Tak ja vás len o toto prosím, že ja neviem ako vám na tú interpeláciu zase odpoviem, lebo asi jednoducho, nedali sme trestné oznámenie. Beži trestné oznámenie na základe občianskej iniciativy, neviem ešte čo k tomu mám povedat', naozaj ako prosím vás nespájajte to s auditom, to s tým vôbec nesúvisí, to sú dve rozdielne veci. čo sa týka to bolo myslím ohl'adom plavárne a ohl'adom teda tých prevádzkových nákladov, v tejto chvíli to je už len taká udržiavacia vec, už tá plaváreň je funkčná a beží, už netreba nič dostavovat' ani nič riešiť."

Mgr. Medal doplnil, že „ja som ani nemyslel prevádzkové náklady, naozaj mi išlo len o tie zriad'ovacie náklady k dátumu otvorenia plavárne. Poprosím, ale teda písomne. A čo je alebo nie je v právnom audite to viete vy, ja nie, bohužiaľ lebo sprístupnený nebol takže ja vám verím, že sa to tam neriešilo, ale môžem vám iba verit', nemám to, nevidel som to na vlastné oči, d'akujem."

Odpoved' útvaru ekonomického

Náklady na výstavbu novej letnej plavárne k 30.6,2017: 7.812.394 E (v tom kúpa pozemku vo výške 995.924 aj kolaudačná rata, ktorá zatial' nebola uhradená vo výške 540.252 E).

Odpoved' útvaru právneho

Mesto Trenčĺn nedisponuje informáciami o výsledkoch vyšetrovania v súvislosti s výstavbou letnej plavárne, nakol'ko žiadne trestné oznámenie v tejto súvislosti nepodalo.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: