Prečo nesúhlasím s návrhom novej stavebnej legislatívy?

Domov > Články
Prečo nesúhlasím s návrhom novej stavebnej legislatívy?

Dnes (v stredu, 16. februára) rokujú poslanci NR SR o návrhu nových stavebných zákonov, z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého. Tie majú výrazne zredukovať možnosti verejnosti zúčastniť sa na procesoch stavebného konania.

Práve citeľné obmedzenie participácie verejnosti je hlavným dôvodom, vďaka ktorému sa s návrhom novej stavebnej legislatívy (nie len ako poslanec, ale aj ako aktívny obyvateľ) neviem stotožniť. Občianske združenie VIA IURIS napríklad upozorňuje, že konanie o povoľovaní stavby sa má diať v elektronickom systéme, ktorý však stále neexistuje.

V čom je problém? V prípade, keď bude počet účastníkov v konaní vyšší ako 20, nebudú sa informácie o ňom zverejňovať tak ako dnes, na úradnej tabuli stavebného úradu, ale len v spomenutom (neexistujúcom) informačnom systéme. Ak teda obyvatelia nebudú informácie zverejnené v systéme takmer denne kontrolovať, nemusia sa o konaní dozvedieť, čo ich pripraví o možnosť vyjadriť svoj nesúhlas.

Pri tzv. líniových stavbách (napríklad železnice a diaľnice) sa účasť verejnosti obmedzuje ešte výraznejšie, len na tých, ktorí s líniovou stavbou zdieľajú hranicu pozemku, hoci takéto stavby majú výrazne širší dopad na život obyvateľov v okolí.  

Aké sú ďalšie zásadné výhrady k novým stavebným zákonom?

  • Sú naďalej nevyvážené. Záujmy developera sú stále nadradené záujmom susedov či verejnosti.
  • Sú v rozpore s medzinárodnou legislatívou, nezaručujú účasť verejnosti pri všetkých stavbách, ktoré môžu mať dopad na životné prostredie.
  • Absurdne sa odvolávajú na také znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré v súčasnosti neexistuje.
  • Dávajú priveľkú právomoc projektantovi, ktorého platí developer. To vyvoláva pochybnosti o jeho skutočnej objektivite.

Vyššie spomenuté výhrady som čerpal z newslettera združenia VIA IURIS. Ak vás táto téma zaujíma, dávam do pozornosti článok, analyzujúci nedávne nepravdivé vyjadrenia Štefana Holého v médiách, na margo ním navrhnutej legislatívy.

Ilustračná fotografia – zdroj: Unsplash

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: