Šéf mestskej cyklokomisie: Konečne! Aspoň jedna cyklotrasa je hotová

Domov > Články
Šéf mestskej cyklokomisie: Konečne! Aspoň jedna cyklotrasa je hotová

O dokončovaní prvej cyklotrasy v meste sme sa porozprávali s predsedom mestskej cyklokomisie a poslancom mestského zastupiteľstva Richardom Medalom.

Čo hovoríte na dokončenie prvej cyklotrasy v Trenčíne? Čo prinesie ľuďom?

 – Konečne! Aspoň jedna cyklotrasa je hotová. Síce s chybami – v Trenčíne sa máločo podarí na 100 percent, ale myslím si, že plní svoj účel. Cyklisti majú svoj priestor pre komfortnejšiu a bezpečnejšiu jazdu.

Jej výstavba trvala veľmi dlho.

- Teší ma, že po dlhých rokoch príprav a diskusií s odborníkmi aj s každodennými cyklistami, a po dlhých rokoch odkladov sa konečne toto dielo dokončuje. Prvý návrh na cyklotrasu cez Soblahovskú bol daný na verejnú diskusiu ešte v roku 2011.

Čo bolo z vášho pohľadu najkomplikovanejšie?

- Najspornejším bodom bolo rozhodnutie, či viesť trasu v kontakte s motorovými vozidlami alebo či vybudovať extra chodník v zeleni vedľa chodníku pre chodcov. Každé z týchto riešení má svoje plusy aj mínusy. Po dlhých diskusiách sa zvolila integrácia cyklistov s motorovými vozidlami, ktorá je pre úzke dopravné koridory v Trenčíne vhodnejšia. Okrem toho prináša väčšiu bezpečnosť pre chodcov, ktorým zostane ich priestor zachovaný. Na druhej strane je zvolené riešenie výzvou pre ohľaduplnosť vodičov motorových vozidiel, ktorým sa o niečo zúžil profil ich jazdného pruhu.

Cyklotrasa stála pol milióna eur, mnoho ľudí však kritizuje kvalitu prác – bude sa tým cyklokomisia zaoberať?

- V rámci procesu kolaudácie 2. etapy cyklotrasy boli identifikované závady, ktoré sa dodávateľ zaviazal odstrániť. Nerovnosti na cyklotrase vybudovanej v rámci 1. etapy sľúbil opraviť správca mestských komunikácií. Najviac ma mrzia dve či tri miesta, kde sa pri daždivom počasí drží na cyklotrase voda – napríklad v križovatke Soblahovskej a Olbrachtovej – v projekte sa s tým nepočítalo, ani pri realizácii sa nepodarilo upraviť odvodnenie komunikácie v týchto miestach. To je naozaj škoda. Tiež ma mrzí, že cyklotrasa nie je ani v náznaku vyznačená cez okružnú križovatku pri Keramoprojekte – to žiaľ vylučuje slovenská legislatíva.

Celková suma za dielo je skutočne vysoká, aj keď treba pripomenúť, že súčasťou stavby bolo aj zasunutie niekoľkých zastávok MHD, úprava niekoľkých križovatiek, priechodov pre chodcov, nehovoriac o pomerne výrazných stavebných úpravách v úseku od Nám. Sv. Anny. Chcem požiadať hlavnú kontrolórku mesta, aby preverila 1. aj 2. etapu budovania cyklotrasy z pohľadu účelnosti a hospodárnosti vynaložených verejných prostriedkov. Podám návrh, aby takáto kontrola prebehla – musia s tým súhlasiť aj ďalší poslanci, nakoľko úlohy kontrolórke schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

Aké sú ďalšie plány v oblasti budovania cyklotrás na najbližšie obdobie?

Vybudovanie tejto novej cyklotrasy od cintorína pod Juhom do centra mesta je prvým krokom. Logicky by mali nasledovať cyklotrasy v ďalších identifikovaných frekventovaných trasách cyklistov - na Sihoť či cez Rázusovu ulicu či cez Hodžovu ulicu a cez cestný most smerom na Kasárenskú a ďalej do Zlatoviec a do Záblatia a v druhej vetve cez Stárkovu ulicu smerom k priemyselnému parku.

Ktoré trasy sa aktuálne pripravujú?

"Zámostské" trasy sa pripravujú projekčne a mali by byť pripravené na realizáciu už na budúci rok, ak samozrejme bude zabezpečené financovanie v rozpočte mesta na rok 2018. "Sihoťská" trasa je stále predmetom diskusií, prebehlo aj verejné hlasovanie, predmetom ktorého boli tri základné riešenia. Paradoxne vo verejnom hlasovaní vyhralo najinovatívnejšie riešenie, zároveň aj najnákladnejšie, ktoré by prinieslo zásadnú zmenu charakteru Rázusovej ulice. Jednoznačne ale toto riešenie získalo najviac hlasov. Ja si napriek tomu myslím, že na Rázusovej ulici je potrebné alebo riešiť cyklotrasu a vytesniť odtiaľ parkujúce autá, alebo ak tam autá zostanú parkovať, koridor pre cyklistov treba vyznačiť iba formou cyklopiktogramov na ceste, tak, ako je to napríklad na Palackého ulici v smere jazdy vozidiel.

O cykloriešení Rázusovej alebo aj Hodžovej ulice by mali ale predovšetkým spolurozhodovať občania Sihote. Výber vhodného riešenia pre jazdu cyklistov cez Rázusovu/Hodžovu ulicu je ale kľúčový pre ďalšie pokračovanie cyklotrasy smerom na Sihoť IV. a V. a cyklotrasy do Kubrej. Projekty týchto cyklotrás sú už vo finále, ale ich realizácia by v súčasnosti nemala zmysel, ak nebudú prepojené s centrom mesta cez spomínanú Rázusovu či Hodžovu ulicu. Samostatným príbehom je riešenie prejazdu cyklistov na Námestí SNP pred hotelom Elizabeth - vyžaduje si to náročné technické riešenie, ale i na ňom sa v poslednom čase podarilo urobiť pokroky.

Dočkáme sa v Trenčíne ďalších cyklotrás? 

Pevne verím, že áno. Záleží to ale hlavne na tom, či poslanci a poslankyne MsZ vyčlenia na budovanie ďalších cyklotrás finančné prostriedky. Cyklokomisia usilovne pripravuje podklady, aby boli pripravené projekty na realizáciu. Pripomínam pri tejto príležitosti, že rokovania Cyklokomisie vždy posledný pondelok v mesiaci od 15.30 hod. v Sobášnej sieni na Mestskom úrade sú verejné a že ktokoľvek je vítaný. Každý názor, pripomienka, kritika sú dôležité a budeme sa nimi zaoberať.

 

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: