Schvaľovať nový územný plán budú najskôr v septembri

Domov > Monitoring tlače

[21.06.2018; mytrencin.sme.sk; Erik Stopka]

Hotel, divadlo s parkom, materská škola, priestory pre športové aktivity, nové budovy a úplne nový koncept dopravy. Aj taký by mohol byť Trenčín budúcnosti. Zásadné zmeny môže priniesť nový územný plán mesta, ktorý počíta s prekládkou cesty I. triedy 1/61, i vybudovaním komunikácie cez časť Parku Milana Rastislava Štefánika. Či a v akej podobe bude schválený Územný plán mesta (ÚPN) Trenčín rozhodnú pravdepodobne už na jeseň poslanci mestského zastupiteľstva.

 

Mesto chce Štefánikovu ulicu odľahčiť

 

Priestor na otázky a dotazy dostali dotknuté strany i občania na verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN v stredu 20. júna na pôde trenčianskeho mestského úradu. Podľa hlavného architekta mesta Martina Beďatša pôjde v prípade schválenia o zásadnú zmenu v chode mesta, najmä v oblasti dopravy.

 

Nový územný plán ráta s prekládkou cesty I. triedy, ktorá vedie cez Hasičskú a Štefánikovu ulicu. Presunom k chynoranskej železničnej trati chcú odľahčiť dopravu.  „Štátna cesta by sa mala primknúť k železničnej trati a popri hlavnej trati pokračovať až po Billu v Kubrej s tým, aby sa Štefánikova uvoľnila na zmysluplnú mestskú ulicu s dvojpruhom a cyklopruhmi,“ povedal Beďatš.

 

Ako podotkol, jedným z cieľov je spraviť ulicu príjemnejšiu a bezpečnejšiu pre peších i cyklistov. Na nedostatok v navrhovanej zmene územného plánu upozornila na stredajšom verejnom prerokovaní Jozefína Košinárová z Oddelenia územného plánovania Okresného úradu Trenčín. „Upozornili sme, že v nadradenej dokumentácií, ktorou je územný plán Vyššieho územného celku nie je preložka cesty I. triedy zapracovaná. Nastal tak rozpor medzi nadradenou dokumentáciou a územným plánom. Mestu Trenčín sme navrhli rokovanie,“ vysvetlila Košinárová.

 

Predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania Mestského zastupiteľstva Miloš Mičega vníma preložku cesty I. triedy ako utópiu. Podobne ako Košinárová poukazuje na nedávno schválený územný plán Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý s preložením komunikácie nepočíta. „VÚC túto cestu rieši ako obchvat mesta Trenčína a to je aj priorita štátu, nie prekladať cestu priamo v meste. S cestou by sa v tomto momente nemalo riešiť nič, pretože nie je isté, kto to zaplatí.

Územný plán Vyššieho územného celku prevzal medzi verejnoprospešné stavby juhovýchodný obchvat mesta. Jeho prvou etapou je nový most a privádzač, druhá časť má byť pokračovanie obchvatu mimo alebo okolo Trenčína,“ podotkol Mičega s tým, že pokiaľ nebude preložka cesty v záujme štátu, zmenu dopravy v centre Trenčína bude musieť zaplatiť radnica z vlastných peňazí.

 

Hlasovať by mali do novembrových volieb

 

Podľa hlavného architekta mesta budú poslanci mestského zastupiteľstve hlasovať o novom územnom pláne najskôr v septembri. Termín môžu posunúť prípadné pripomienky od Slovenskej správy ciest a Železníc Slovenskej republiky.

„Momentálne sme v stave prerokovania a nevieme aké podmienky dostaneme. S pripomienkami sa ale musíme vysporiadať,“ uviedol Beďatš s tým, že hlasovanie o ÚPN by uvítal ešte za súčasného zloženia mestského zastupiteľstva, a nie nového po novembrových komunálnych voľbách. „Toto zastupiteľstvo zhruba pred rokom schválilo zadanie, aby sme túto zmenu pripravili. Preto sa mi zdá logické mu to aj predložiť, i keď je možné, že to neschváli,“ dodal Martin Beďatš.

 

Doprava musí mať podľa projektanta logiku

 

Víziu novej centrálnej mestskej zóny, jej prepojenia s oboma brehmi Váhu a štúdiu nového dopravného riešenia prezentoval hlavný architekt mesta spolu s tímom spolupracovníkov na verejnej diskusií ešte v marci 2017. Pokladom boli výsledky ideovej súťaže Trenčín mesto na rieke z roku 2014.

 

Ako vlani upozornil predseda odbornej poroty architekt Drahan Petrovič, najpreferovanejším princípom územného plánovania vo svete je nerozťahovať mestá do polí, ale snažiť sa stavať tam, kde je hotová infraštruktúra. Dôležité je podľa neho spojenie historického centra s Váhom a jeho rozšírenie tak, aby bolo čo najmenej bezbariérové. „Dnešná Hasičská ulica tvorí veľmi výraznú prekážku medzi Váhom a centrom, druhým najzásadnejším prvkom pri rešpektovaní intenzity dopravy je, aby sa to centrum rozšírilo a spojilo s Váhom,“ poznamenal Petrovič.

 

Verejnej diskusie sa vtedy zúčastnil aj dopravný projektant Igor Ševčík, podľa ktorého má Trenčín atypický tvar, polohu i dopravné usporiadenie. „Veľkou výhodou z minulosti je, že väčšina tranzitnej dopravy je presmerovaná na diaľnicu, ktorá tvorí časť obchvatu mesta, ktorý dnes už nemusíme riešiť. Potrebujeme začleniť dopravu, ktorá sa pohybuje po území mesta,“ uviedol. Doprava v Trenčíne musí mať podľa neho logiku a štruktúru, aby nebola sústredená do jediného uzla, ako je tomu dnes.

 

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: