Prináša viac miesta pre autá než pre ľudí. Plán udržateľnej mobility preto nepodporím

Domov > Články
Prináša viac miesta pre autá než pre ľudí. Plán udržateľnej mobility preto nepodporím

Symbolicky na Deň bez áut, teda 22. septembra 2021, v mestskom parlamente hlasujeme o Pláne udržateľnej mobility. Ako vnímam predložený návrh tohto strategického dokumentu sa môžete dočítať nižšie, v prepise môjho príspevku z diskusie na rokovaní MsZ.  

Ďakujem za prezentáciu k Plánu udržateľnej mobility, je tam veľa zaujímavých myšlienok a úvah. Bol som pri všetkých príležitostiach, kedy sa plán pripravoval a na tomto mieste ďakujem, že sa niektoré moje námety a pripomienky do materiálu zapracovali.

Napriek tomu - výsledný materiál je pre mňa sklamaním. Nie je to o udržateľnosti v zmysle environmentálnych priorít.

Udržateľnosť nedostala prioritu

Skôr je to o tom, ako udržať vysokú frekvenciu individuálnej automobilovej dopravy v meste, budovaním nových ciest (napr. preložka štátnej cesty do parku), nových premostení Váhu (cez ostrov do Orechového), utlmením snahy o výstavbu juhovýchodného obchvatu s cieľom, aby mohlo (podľa prieskumov) stále sa zvyšujúce množstvo automobilov plynulo prechádzať mestom.

Myslím si, že PUM má byť naopak o tom, ako individuálnu automobilovú dopravu vytlačiť zo stredu mesta, ako dať chodcom, cyklistom, hromadnej či zdieľanej doprave väčší priestor.

Z hľadiska zmien klímy - pýtam sa - je automobilová doprava udržateľná? Nie je. Dokonca ani tá na elektrický pohon. Udržateľná mobilita je (aspoň v mojom chápaní) o bezmotorových alternatívach, o hromadnej a zdieľanej doprave. Aj to síce je v materiáli riešené, ale prioritou materiálu sú riešenia pre ďalší rozvoj automobilovej dopravy.

Paradoxný príspevok ku Dňu bez áut

Ak má byť materiál podkladom pre čerpanie európskych dotácií - nepriamo to potvrdil aj pán primátor, ktorý spomenul, že materiál už zohral úlohu pri obstaraní štúdie uskutočniteľnosti preložky cesty I/61 cez park či že pomôže pri získavaní zdrojov na rekonštrukciu starého cestného mosta vrátane novej mohutnej križovatky na ľavobrežnom predmostí.

Nadpis materiálu, Viac miesta pre život, by som podľa jeho reálneho obsahu skôr doplnil na Viac miesta pre život áut či Viac miesta pre život v autách.

A paradoxne, aj keď je dnes Deň bez áut a je Týždeň udržateľnej mobility, tento materiál za príspevok ku Dňu bez áut nemôžem považovať.

Hlasovania o PUMe sa zdržím

Nerobím si ilúzie, že bude tento materiál ešte vrátený za dopracovanie, predpokladám, že bude veľkou väčšinou schválený. Chcem teda na záver môjho príspevku poprosiť, aby sa tento schválený materiál stal podkladom PRIORITNE pre žiadosti o európske dotácie na rozvoj bezmotorových druhov dopravy, resp. pre  rozvoj hromadnej dopravy.

Praktickým krokom v súlade s materiálom by mohlo byť navýšenie služieb, navýšenie odjazdených kilometrov mestskej hromadnej dopravy - s čím však aktuálne zadanie verejného obstarávania na nového prevádzkovateľa MHD nepočíta.

Ďakujem za pozornosť, pri hlasovaní o prijatí Plánu udržateľnej mobility v predloženom znení sa z uvedených dôvodov zdržím.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: