Podnety 2017 (tabuľka)

Domov > Vybavovanie podnetov od občanov

16.1.17 Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko - k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred ÚIS VMČ bude do jeho budúceho zasadnutia predložený cenový odhad uvedených požiadaviek
16.1.17 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 ÚIS 2.2 bude obhliadka danej strechy s firmou, ktorá odporučí vhodné ochranné zariadenie pred padajúcim snehom. Následne za predpokladu vhodného počasia bude zariadenie nainštalovane
16.1.17 Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu ÚD Chýbajúci stĺpik opätovne osadíme. Na začiatok chodníka stĺpik osadiť nie je možné - zabránilo by sa tak vjazdu záchranárskych zložiek. Návrh na osadenie zákazu vjazdu motorovým vozidlám predložíme dopravnému inšpektorátu, po jeho súhlase značku osadíme (v prípade zlepšenia poveternostných podmienok), avšak predpokladáme, že značka nebude mať dlhú životnosť.
16.1.17 Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) ÚD Takáto podmienka bude zapracovaná do nového plánu zimnej údržby, na ktorom začíname pracovať.
16.1.17 Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? MHSL Sakury budú vysadené v jesennom termíne z dôvodu realizácie cyklotrasy na Soblahovskej ulici. Budú vysadené nasledovné množstvá: Soblahovská 26ks,Inovecká 4ks, Legionarska 7ks, Duklianskych Hrdinov 2ks, ZŠ Kubranská 15ks, ktoré sa budú v prípade Soblahovskej ulice sadiť na chýbajúce miesta, v blízkosti existujúcich pňov, ktoré sa nebudú frézovať. Zálievka pri každom strome bude riešená drenážnou hadicou, do ktorej sa bude v prípade potreby (suchá jeseň) zalievať.
13.2.17 Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok.Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok. ÚSaŽP V rozpočte na rok 2017 nie je zatiaľ zaradené budovanie ďalších stojísk s polopodzemnými kontajnermi. V prípade, že mesto Trenčín bude uvažovať s umiestňovaním polopodzemných kontajnerov v tomto alebo budúcom roku, bude tento zámer predložený aj na vyjadrenie príslušným výborom mestských častí.
13.2.17 VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po ihrisko „Rybí svet“.   ÚHA ihrisko odporúča, otázne je financovanie, v PD z roku 2009 bol orientačný rozpočet 640.000 € s DPH.
13.2.17 Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania)Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci reklamačného konania) ÚIS Chodník je hotový na cca 80%, na ostatku je položené lôžko, ktoré sa bude zhutňovať, presýpať a následne naň bude uložený do suchého betónu lomový kameň, ktorý bude vyšpárovaný. Chodník bol rozšírený, najmenšia nameraná šírka je 135cm. Poškodenia, ktoré vznikli občanmi počas realizácie boli odstránené. Poškodenia a vady, ktoré sa nestihli odstrániť kvôli nevyhovujúcemu počasiu budú odstránené v rámci dokončenia stavby. Obavy z prípadnej stojacej vody sa testami ukázali ako neopodstatnené. Doposiaľ sa za realizáciu diela z rozpočtu nič nehradilo. Faktúra za dielo bude uhradená až po jeho kompletnom ukončení a prevzatí. Na dokončenie stavby je potrebné, aby bol terén suchý a neboli mrazy. Doba potrebná na dokončenie je jeden týždeň. Na stavbe sa aktívne zúčastňuje autorský dozor.
13.3.17 Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov.Mgr. Medal - aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov. ÚSaŽP Výstavba stojiska s polopodzemnými kontajnermi je investičnou akciou, takže v prvom rade musí byť zaradená do rozpočtu. Jedno stojisko s 5 polopodzemnými kontajnermi vrátane výkopov a stavebných prác vychádza približne na 14-15 000 €. Mesto je zapojené aj do jedného projektu. V príprade, že bude Mesto Trenčín úspešné, sa vybudujú stojiská s polopodzemnými kontajnermi v celom meste.
13.3.17 Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) ÚD Takáto možnosť sa z dopravného hľadiska nejaví ako vhodná, nakoľko sídlisko Noviny má len toto jediné spojenie s centrom mesta. Jediná obchádzková trasa vedie cez železničné priecestie v Biskupiciach - obchádzka meria 2200m. Nevieme si predstaviť reakcie obyvateľov napr. Rybárskej ulice na takúto obchádzku pri denno - dennom dochádzaní do práce. Je to obchádzková trasa dlhšia ako pri prvotnom návrhu Terminálu, kde sa zdvihla vlna občianskej nevôle a projekt musel byť následne upravený... Tento variant bude čiastočne možné uskutočniť až po prepojení Jilemnického ul. do podjazdu.
13.3.17 Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? ÚD Harmonogram sa robí priebežne vždy na týždeň dopredu a naviac je ho nutné neustále upravovať, keďže veľa vodičov, najmä na Juhu nerešpektuje dopravné značenie, ktoré osádzame 3 dni vopred. Všetky ulice by mali byť vyčistené do Veľkej noci - i keď práve na spomínanom sídlisku Juh niektoré ulice neboli vyčistené po oboch stranách práve pre zle zaparkované vozidlá - tu príde k dočisťovaniu pravdepodobne až po Veľkej noci. Harmonogram sa vždy najneskôr týždeň vopred zverejňuje na webe mesta Trenčín. V čase písania odpovede je zverejnený harmonogram pre mestskú časť Sever a dolaďuje sa harmonogram pre mestskú časť Západ. Mestská časť Stred by mala byť k dátumu 28.3.2017 dočistená. Čistenie zrealizovala aj Slovenská správa ciest na ceste I/61. Čistenie na cestách v správe TSK - II a III triedy - zatiaľ neprebehlo a nemáme ani informáciu kedy prebehne.
13.3.17 Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ÚIS Stretnutie k IA rekonštrukcia ul. Karpatská bolo 30.3.2017 s p. poslancom Ščepkom. Stretnutie k DI plánujeme, o termíne bude vmč upozornené.
13.3.17 Mgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého uliciMgr. Medal - opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého ulici ÚD Zvislé dopravné značenie je už nainštalované. Vodorovné značenie začneme obnovovať v apríli. Prvé sa budú obnovovať priechody pre chodcov.
13.3.17 Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti ÚD Daná značka nespadá pod jurisdikciu mesta Trenčín, nakoľko sa nachádza na území obce Zamarovce. Za účelom získania súhlasného stanoviska musí útvar dopravy kontaktovať obecný úrad Zamarovce a okresný dopravný inšpektorát.
13.3.17 Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny presadené (príloha č. 2) MHSL Rastliny budú presadené do novovybudovaných cestných ostrovčekov na ul. Legionárska. Po dobudovaní ostrovčekov na Nám.sv. Anny sa začnú rastliny presádzať aj do nich, zvyšné rastliny, ktoré kvôli výške nebudú môcť byť umiestnené v daných lokalitách, budú vysadené vo verejnej zeleni.
13.3.17 Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná MHSL, ÚIS Poriadok a čistotu v podchodoch na Novinách zabezpečuje UIS prostredníctvom aktivačnej činnosti. Podchod je od marca pravidelne čistený. Zodpovedná osoba je koordinátor aktivačných činností p. Čulý 0902911138
  Mgr. Medal - spolu s poslancom Ščepkom: po medializácii problému s odstránením nefunkčného a ohyzdného teplovodného potrubia pri budove gymnázia - aké ďalšie kroky plánuje Mestský úrad s cieľom definitívneho odstránenia potrubia? KPRI Potrubie je dnes nefunkčné, svojho času slúžilo na vykurovanie gymnázia. Potrubie nie je majetkom Mesta. Na prelome rokov požiadalo Mesto Trenčín vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra, aby potrubie z mestských pozemkov odstránilo. Žiadosť Mesta korešpondovala i s požiadavkou Výboru mestskej časti Stred. Zatiaľ má Mesto odozvu, že Gymnázium toto potrubie doteraz nenašlo vo svojej majetkovej evidencii.
13.3.17 Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:    
  čierna stavba? megaboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska   Megaboard - Za USaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané.
  výkup pozemkov a projektová príprava chodníka do Biskupíc   Projektová príprava chodníka do Biskupíc – Za UMM: Pozemky vo vlastníctve Urbariátu - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice budú riešené formou kúpy do majetku mesta, nakoľko dňa 17.03.2017 na valnom zhromaždení spoločenstva bol tento predaj odporučený. Pozemok vo vlastníctve Trenčianskej biskupickej pasienkovej spoločnosti - neznámy vlastník, bude riešený formou vyvlastnenia, nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu a pozemok vo vlastníctve Slovenskej správy ciest by mal byť riešný v súlade so Zmluvou č. 47/2011 o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných stavbou (1/61 Trenčín-most).
  prevod Biskupickej ulice pod správu mesta a zákaz vjazdu nákladných vozidiel na túto ulicu   Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.Za UD: Žiadosť o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickej ulici bola doručená na dopravný inšpektorát v marci, momentálne čakáme na ich stanovisko. Keďže sa jedná o cesty III triedy, budeme po súhlase ODI musieť požiadať okresný úrad o určenie dopravného značenia a až na jeho základe sa môžu značky osadiť. Prevody vnútromestských ciest III triedy začneme riešiť až po rekonštrukcii ulice J. Derku v Kubrej.
  spevnenie chodníka na cintoríne v Biskupiciach   Za UIS: Podmienkou vybudovania spevneného chodníka je schválenie financií v mestskom rozpočte na uvedenú investičnú akciu. Financie doposiaľ v rozpočte schválené neboli.
  riešenie priechodu pre chodcov cez odbočovaciu vetvu privádzača pod novým mostom v smere od mostu do Nozdrkoviec   ZA UMM: Útvar majetku mesta v súčasnosti rieši majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v súvislosti s investičnou akciou Mesta Trenčín "Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov pri zastávke MHD Trenčín - Nozdrkovce".
  nainštaľovanie na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany   Za UIS: Montáž snehových zábran na MÚ je naplánovaná na máj 2017.
  doplnenie zábran pri výjazde z ul. Sama Chalúpku na Soblahovskú, na ulici J. Zemana pri bytovke oproti kotolni (pripominam obrázkom v prílohe č. 1)   Za UD: Doplnenie zábran (stĺpikov) na uliciach S. Chalúpku, Jána Zemana a Strojárenská už boli zadané dodávateľovi.
10.4.17 Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype.Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype.Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype.Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype.Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype.Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype.Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype.Mgr. Medal - prosím doplniť telefonický kontakt na osobu, s ktorou je možné na dennej báze riešit reklamácie čistenia mesta po zimnom posype. ÚD Ing Roman Jaroš (správca miestnych komunikácií) +421 902 911 276
10.4.17 Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom v predchádzajúcich požiadavkach stretnutia k investičným akciám na Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) ,    
10.4.17 Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenenáMgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenenáMgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenenáMgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenenáMgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenenáMgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenenáMgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenenáMgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali povolený vjazd cyklisti, prosim o doplnenie informácie, v akom časovom harmonograme budú kontaktované OcÚ Zamarovce, ODI a kedy bude značka doplnená/vymenená ÚD Obec Zamarovce bude kontaktovaná v mesiaci máj – úrad má 30 dní na odpoveď. Hneď po vydaní určenia značku dáme osadiť
10.4.17 Mgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri PerleMgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri PerleMgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri PerleMgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri PerleMgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri PerleMgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri PerleMgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri PerleMgr. Medal - Zamedzenie státia vozidiel na zastávke pri Perle    
10.4.17 Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"".Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"".Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"".Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"".Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"".Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"".Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"".Mgr. Medal - požiadavka Megaboard - Za ÚSaŽP: Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Stavebný úrad rieši osvetlenie a prívod elektrickej energie, ktoré boli realizované bez povolenia. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu z uvedeného dôvodu nebolo vydané. Doplniť prosím odpoveď, aký bude ďalší postup mesta v tejto veci a aké sú možnosti ""riešenia"". ÚSaŽP, ÚD Stavebný úrad koná o odstránení nepovolených zmien reklamnej stavby (nakoľko pre samotnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie, stavebný úrad nemôže nariadiť stavebníkovi odstránenie celej stavby, ale len nepovolených častí). Stavbu bude možné skolaudovať až po zosúladení stavby s vydaným stavebným povolením t.j. po odstránení nepovolených zmien. Sohľadom na skutočnosť, že táto stavba sa nezapisuje do katastra nehnuteľností, a teda na prevod vlastníckeho práva k stavbe sa nevyžaduje povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, postup v stavebnom konaní, ako aj v správnom konaní o uložení pokuty za porušenie ustanovení stavebného zákona sťažujú najmä opakované zmeny v osobe stavebníka v zmysle ustanovení § 70 stavebného zákona.
10.4.17 Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená.Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená.Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená.Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená.Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená.Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená.Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená.Mgr. Medal - . v chodníkoch sú na viacerých miestach kryty (príloha č. 1) s povrchom z asfaltu - na mnohých z nich ale asfalt chýba a pôsobí to chodcom nepríjemnú prekážku, resp. komplikuje to pohodovú chôdzu (navyše za mokra sú tieto "rezervoárom" dažďovej vody, umelou mlákou) - také sú aj na Námesti Sv. Anny, na Legionárskej ulici atď. Prosím o nápravu, verím, že je to drobnosť, ktorá bude rýchlo urobená. ÚD Nie všetky poklopy nepatria mestu Trenčín. Útvar dopravy sa pokúsi chýbajúci asfalt doplniť, ak to bude technicky možné na tých poklopoch, ktoré patria mestu a v prípade ak poklop nepatrí mestu, vyzve útvar dopravy vlastníka na zjednanie nápravy.
10.4.17 Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované?Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované?Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované?Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované?Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované?Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované?Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované?Mgr. Medal - za rekonštruovaným mostom na ostrov v smere k plavárni by (aspoň podľa cca rok starej informácie) sa mala dobudovať bezbariérová rampa - chodník k plotu plavárne a popri ňom chodník pre peších a pre kočíky až k vstupu do novej letnej plavárne; chodník sa už pravdepodobne robí, ide mi ale o to, aby bola jeho súčasťou aj bezbariérová rampa od konca mostu k plotu plavárne - bude to takto realizované? ÚD Pri poslednej obhliadke v apríli 2017 bol chodník vrátane verejného osvetlenia vo výstavbe. Podľa informácii, ktoré má útvar dopravy od zhotoviteľa stavby – chodník z mosta by mal byť vybudovaný v zmysle vyhlášky 532/2002 – t.j. mal by svojim sklonom zodpovedať podmienkam pre pohyb osôb na invalidnom vozíku. Dobudovaný by mal byť do konca mesiaca máj 2017
10.4.17 Mgr. Medal - detské ihrisko na Inoveckej - aký je aktuálny stav riešenia prevodu ihriska pod majetok a správu mesta?Mgr. Medal - detské ihrisko na Inoveckej - aký je aktuálny stav riešenia prevodu ihriska pod majetok a správu mesta?Mgr. Medal - detské ihrisko na Inoveckej - aký je aktuálny stav riešenia prevodu ihriska pod majetok a správu mesta?Mgr. Medal - detské ihrisko na Inoveckej - aký je aktuálny stav riešenia prevodu ihriska pod majetok a správu mesta?Mgr. Medal - detské ihrisko na Inoveckej - aký je aktuálny stav riešenia prevodu ihriska pod majetok a správu mesta?Mgr. Medal - detské ihrisko na Inoveckej - aký je aktuálny stav riešenia prevodu ihriska pod majetok a správu mesta?Mgr. Medal - detské ihrisko na Inoveckej - aký je aktuálny stav riešenia prevodu ihriska pod majetok a správu mesta? ÚP Mesto Trenčín požiadalo v tejto veci o poskytnutie súčinnosti Daňový úrad v Trenčíne, ako záložného veriteľa, za účelom zabezpečenia výmazu niektorých tiarch evidovaných k pozemku na ktorom sa nachádza detské ihrisko, pre zápis ktorých neboli splnené všetky podmienky. Daňový úrad poskytnutie tejto súčinnosti v odpovedi doručenej 19.04.2017 odmietol. Aktuálne analyzujeme vykonanie ďalších krokov, kedy by bolo možné pozemok pod detským ihriskom nadobudnúť do vlastníctva mesta bez tiarch a bez nutnosti uhradiť všetky pohľadávky zabezpečené zriadenými záložnými právami v plnej výške, ktorá presahuje hodnotu tohto pozemku.
10.4.17 Mgr. Medal - Na základe komunikácie poslancov Medal, Ščepko, Urbánek s obyvateľmi Záhumenskej ulice za prí- tomnosti vedúceho útvaru dopravy pána Hartmanna, prosíme a žiadame o zjednosmernenie spomínanej ulice. Mgr. Medal - Na základe komunikácie poslancov Medal, Ščepko, Urbánek s obyvateľmi Záhumenskej ulice za prí- tomnosti vedúceho útvaru dopravy pána Hartmanna, prosíme a žiadame o zjednosmernenie spomínanej ulice. Mgr. Medal - Na základe komunikácie poslancov Medal, Ščepko, Urbánek s obyvateľmi Záhumenskej ulice za prí- tomnosti vedúceho útvaru dopravy pána Hartmanna, prosíme a žiadame o zjednosmernenie spomínanej ulice. Mgr. Medal - Na základe komunikácie poslancov Medal, Ščepko, Urbánek s obyvateľmi Záhumenskej ulice za prí- tomnosti vedúceho útvaru dopravy pána Hartmanna, prosíme a žiadame o zjednosmernenie spomínanej ulice. Mgr. Medal - Na základe komunikácie poslancov Medal, Ščepko, Urbánek s obyvateľmi Záhumenskej ulice za prí- tomnosti vedúceho útvaru dopravy pána Hartmanna, prosíme a žiadame o zjednosmernenie spomínanej ulice. Mgr. Medal - Na základe komunikácie poslancov Medal, Ščepko, Urbánek s obyvateľmi Záhumenskej ulice za prí- tomnosti vedúceho útvaru dopravy pána Hartmanna, prosíme a žiadame o zjednosmernenie spomínanej ulice. Mgr. Medal - Na základe komunikácie poslancov Medal, Ščepko, Urbánek s obyvateľmi Záhumenskej ulice za prí- tomnosti vedúceho útvaru dopravy pána Hartmanna, prosíme a žiadame o zjednosmernenie spomínanej ulice. ÚD Útvar dopravy absolvoval obhliadku ulice za prítomnosti zástupcov dopravného inšpektorátu 12.4.2017, kde bol dohodnutý smer zjednosmernenia z ulice Legionárskej na ulicu Biskupickú z dôvodov nedostatočného rozhľadu v križovatke Legionárska / Záhumenská. Útvar dopravy teraz musí vypracovať projekt dopravného značenia vrátane vyznačenia parkovacích miest s čiastočným státím na chodníku. Projekt sa pokúsime zrealizovať v máji 2017 v rámci vlastných personálnych kapacít. Dňa 21.4. sa uskutočnilo rokovanie útvaru dopravy, SPP- distribúcie a projektantky, kde nám bol predstavený projekt rekonštrukcie plynovodu – pravdepodobne v roku 2018 – pri rekonštrukcii bude nutná uzávierka celej ulice.
10.4.17 Mgr. Medal - chodník do Čerešňového sadu: bude dokončený chodník od átria až po veľkú cestu (príloha č. 2 tam, kde stojí auto)? momentálne chodník končí cca 10 metrov pod cestou; okrem toho je potrebné po celej dĺžke chodníku zachovať šírku podľa projektu, minimálne 150 cm. (čo v niektorých miestach chodník nespĺňa)Mgr. Medal - chodník do Čerešňového sadu: bude dokončený chodník od átria až po veľkú cestu (príloha č. 2 tam, kde stojí auto)? momentálne chodník končí cca 10 metrov pod cestou; okrem toho je potrebné po celej dĺžke chodníku zachovať šírku podľa projektu, minimálne 150 cm. (čo v niektorých miestach chodník nespĺňa)Mgr. Medal - chodník do Čerešňového sadu: bude dokončený chodník od átria až po veľkú cestu (príloha č. 2 tam, kde stojí auto)? momentálne chodník končí cca 10 metrov pod cestou; okrem toho je potrebné po celej dĺžke chodníku zachovať šírku podľa projektu, minimálne 150 cm. (čo v niektorých miestach chodník nespĺňa)Mgr. Medal - chodník do Čerešňového sadu: bude dokončený chodník od átria až po veľkú cestu (príloha č. 2 tam, kde stojí auto)? momentálne chodník končí cca 10 metrov pod cestou; okrem toho je potrebné po celej dĺžke chodníku zachovať šírku podľa projektu, minimálne 150 cm. (čo v niektorých miestach chodník nespĺňa)Mgr. Medal - chodník do Čerešňového sadu: bude dokončený chodník od átria až po veľkú cestu (príloha č. 2 tam, kde stojí auto)? momentálne chodník končí cca 10 metrov pod cestou; okrem toho je potrebné po celej dĺžke chodníku zachovať šírku podľa projektu, minimálne 150 cm. (čo v niektorých miestach chodník nespĺňa)Mgr. Medal - chodník do Čerešňového sadu: bude dokončený chodník od átria až po veľkú cestu (príloha č. 2 tam, kde stojí auto)? momentálne chodník končí cca 10 metrov pod cestou; okrem toho je potrebné po celej dĺžke chodníku zachovať šírku podľa projektu, minimálne 150 cm. (čo v niektorých miestach chodník nespĺňa)Mgr. Medal - chodník do Čerešňového sadu: bude dokončený chodník od átria až po veľkú cestu (príloha č. 2 tam, kde stojí auto)? momentálne chodník končí cca 10 metrov pod cestou; okrem toho je potrebné po celej dĺžke chodníku zachovať šírku podľa projektu, minimálne 150 cm. (čo v niektorých miestach chodník nespĺňa) ÚIS Áno bude dokončený. Minimálna šírka je podľa PD 140cm a bude dodržaná
10.4.17 Mgr. Medal - ako bude zabezpečený prejazd bicyklov z ulice 1. mája na Braneckého ulicu (čo bolo zaradené do drobných cyklo- projektov k realizácii), keď je celá šírka ulice 1. mája zábrana terasou pri Notre Dame? Súhlasné stanovisko k terase z VMČ bolo podmienené práve ponechaním koridoru pre cyklo.Mgr. Medal - ako bude zabezpečený prejazd bicyklov z ulice 1. mája na Braneckého ulicu (čo bolo zaradené do drobných cyklo- projektov k realizácii), keď je celá šírka ulice 1. mája zábrana terasou pri Notre Dame? Súhlasné stanovisko k terase z VMČ bolo podmienené práve ponechaním koridoru pre cyklo.Mgr. Medal - ako bude zabezpečený prejazd bicyklov z ulice 1. mája na Braneckého ulicu (čo bolo zaradené do drobných cyklo- projektov k realizácii), keď je celá šírka ulice 1. mája zábrana terasou pri Notre Dame? Súhlasné stanovisko k terase z VMČ bolo podmienené práve ponechaním koridoru pre cyklo.Mgr. Medal - ako bude zabezpečený prejazd bicyklov z ulice 1. mája na Braneckého ulicu (čo bolo zaradené do drobných cyklo- projektov k realizácii), keď je celá šírka ulice 1. mája zábrana terasou pri Notre Dame? Súhlasné stanovisko k terase z VMČ bolo podmienené práve ponechaním koridoru pre cyklo.Mgr. Medal - ako bude zabezpečený prejazd bicyklov z ulice 1. mája na Braneckého ulicu (čo bolo zaradené do drobných cyklo- projektov k realizácii), keď je celá šírka ulice 1. mája zábrana terasou pri Notre Dame? Súhlasné stanovisko k terase z VMČ bolo podmienené práve ponechaním koridoru pre cyklo.Mgr. Medal - ako bude zabezpečený prejazd bicyklov z ulice 1. mája na Braneckého ulicu (čo bolo zaradené do drobných cyklo- projektov k realizácii), keď je celá šírka ulice 1. mája zábrana terasou pri Notre Dame? Súhlasné stanovisko k terase z VMČ bolo podmienené práve ponechaním koridoru pre cyklo.Mgr. Medal - ako bude zabezpečený prejazd bicyklov z ulice 1. mája na Braneckého ulicu (čo bolo zaradené do drobných cyklo- projektov k realizácii), keď je celá šírka ulice 1. mája zábrana terasou pri Notre Dame? Súhlasné stanovisko k terase z VMČ bolo podmienené práve ponechaním koridoru pre cyklo. ÚD Na danom mieste by mal byť v tomto roku zrealizovaný projekt námestia študentov. Po jeho realizácii sa zmení pohyb peších, ktorý bude nutné posúdiť. Je možné, že prepojenie po otvorení námestia nebude potrebné vybudovať, nakoľko cyklisti sa budú môcť pohybovať priamo cez plochu námestia bez toho aby ohrozovali chodcov. Dobudovať potom bude potrebné len znížený zjazd na Braneckého ulicu.
10.4.17 Mgr. Medal - chodník pri výstavbe na Karpatskej ulici - podľa príloha č. 4 - bude riešený chodník popri Karpatskej ulici? Môžeme dostať vizualizáciu, ako bude riešený pohyb chodcov pri tejto novej výstavbe?Mgr. Medal - chodník pri výstavbe na Karpatskej ulici - podľa príloha č. 4 - bude riešený chodník popri Karpatskej ulici? Môžeme dostať vizualizáciu, ako bude riešený pohyb chodcov pri tejto novej výstavbe?Mgr. Medal - chodník pri výstavbe na Karpatskej ulici - podľa príloha č. 4 - bude riešený chodník popri Karpatskej ulici? Môžeme dostať vizualizáciu, ako bude riešený pohyb chodcov pri tejto novej výstavbe?Mgr. Medal - chodník pri výstavbe na Karpatskej ulici - podľa príloha č. 4 - bude riešený chodník popri Karpatskej ulici? Môžeme dostať vizualizáciu, ako bude riešený pohyb chodcov pri tejto novej výstavbe?Mgr. Medal - chodník pri výstavbe na Karpatskej ulici - podľa príloha č. 4 - bude riešený chodník popri Karpatskej ulici? Môžeme dostať vizualizáciu, ako bude riešený pohyb chodcov pri tejto novej výstavbe?Mgr. Medal - chodník pri výstavbe na Karpatskej ulici - podľa príloha č. 4 - bude riešený chodník popri Karpatskej ulici? Môžeme dostať vizualizáciu, ako bude riešený pohyb chodcov pri tejto novej výstavbe?Mgr. Medal - chodník pri výstavbe na Karpatskej ulici - podľa príloha č. 4 - bude riešený chodník popri Karpatskej ulici? Môžeme dostať vizualizáciu, ako bude riešený pohyb chodcov pri tejto novej výstavbe? ÚSaŽP Dokumentácia Rekonštrukcie Karpatskej ulice (investičnej akcie mesta Trenčín) neobsahuje úpravu chodníka pri novej výstavbe na predmetnej ulici. Zároveň predkladáme do VMČ sken úpravy chodníka z dokumentácie, ktorá bola predložená pri povoľovacom procese k novej výstavbe na Karpatskej ulici (t.z.k investičnej akcii súkromného investora) a v rámci ktorej je riešená aj úprava chodníka.
10.4.17 Mgr. Medal - rozšírenie chodníka na Rybárskej - na rohu s Karpatskou - bude riešené pri budovaní priechodov v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice?Mgr. Medal - rozšírenie chodníka na Rybárskej - na rohu s Karpatskou - bude riešené pri budovaní priechodov v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice?Mgr. Medal - rozšírenie chodníka na Rybárskej - na rohu s Karpatskou - bude riešené pri budovaní priechodov v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice?Mgr. Medal - rozšírenie chodníka na Rybárskej - na rohu s Karpatskou - bude riešené pri budovaní priechodov v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice?Mgr. Medal - rozšírenie chodníka na Rybárskej - na rohu s Karpatskou - bude riešené pri budovaní priechodov v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice?Mgr. Medal - rozšírenie chodníka na Rybárskej - na rohu s Karpatskou - bude riešené pri budovaní priechodov v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice?Mgr. Medal - rozšírenie chodníka na Rybárskej - na rohu s Karpatskou - bude riešené pri budovaní priechodov v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice? ÚIS Nebude
10.4.17 Mgr. Medal – má byť pri letisku postavený 30 m. vysielač?Mgr. Medal – má byť pri letisku postavený 30 m. vysielač?Mgr. Medal – má byť pri letisku postavený 30 m. vysielač?Mgr. Medal – má byť pri letisku postavený 30 m. vysielač?Mgr. Medal – má byť pri letisku postavený 30 m. vysielač?Mgr. Medal – má byť pri letisku postavený 30 m. vysielač?Mgr. Medal – má byť pri letisku postavený 30 m. vysielač? ÚSaŽP Stavebný úrad neeviduje žiadosť o uvedenú stavbu na letisku v Trenčíne.
10.4.17 VMČ Stred žiada, aby sa pristúpilo k príprave realizácie II. Etapy výstavby „Nozdrkovského chodníka“ od zastávky po začiatok Nozdrkoviec ako aj priechod pre chodcov cez vetvu privádzača.VMČ Stred žiada, aby sa pristúpilo k príprave realizácie II. Etapy výstavby „Nozdrkovského chodníka“ od zastávky po začiatok Nozdrkoviec ako aj priechod pre chodcov cez vetvu privádzača.VMČ Stred žiada, aby sa pristúpilo k príprave realizácie II. Etapy výstavby „Nozdrkovského chodníka“ od zastávky po začiatok Nozdrkoviec ako aj priechod pre chodcov cez vetvu privádzača.VMČ Stred žiada, aby sa pristúpilo k príprave realizácie II. Etapy výstavby „Nozdrkovského chodníka“ od zastávky po začiatok Nozdrkoviec ako aj priechod pre chodcov cez vetvu privádzača.VMČ Stred žiada, aby sa pristúpilo k príprave realizácie II. Etapy výstavby „Nozdrkovského chodníka“ od zastávky po začiatok Nozdrkoviec ako aj priechod pre chodcov cez vetvu privádzača.VMČ Stred žiada, aby sa pristúpilo k príprave realizácie II. Etapy výstavby „Nozdrkovského chodníka“ od zastávky po začiatok Nozdrkoviec ako aj priechod pre chodcov cez vetvu privádzača.VMČ Stred žiada, aby sa pristúpilo k príprave realizácie II. Etapy výstavby „Nozdrkovského chodníka“ od zastávky po začiatok Nozdrkoviec ako aj priechod pre chodcov cez vetvu privádzača. ÚIS ODPOVEĎ: ÚIS na uvedené zabezpečí projektovú dokumentáciu (ÚIS)ODPOVEĎ: ÚIS na uvedené zabezpečí projektovú dokumentáciu (ÚIS)ODPOVEĎ: ÚIS na uvedené zabezpečí projektovú dokumentáciu (ÚIS)ODPOVEĎ: ÚIS na uvedené zabezpečí projektovú dokumentáciu (ÚIS)ODPOVEĎ: ÚIS na uvedené zabezpečí projektovú dokumentáciu (ÚIS)ODPOVEĎ: ÚIS na uvedené zabezpečí projektovú dokumentáciu (ÚIS)ODPOVEĎ: ÚIS na uvedené zabezpečí projektovú dokumentáciu (ÚIS)
15.5.17 Mgr. Medal - zemníky na Nám. Sv. Anny. Nachádza sa v nich stavebný bordel, sutina, zlá zemina. Žiada, aby dodávateľ, alebo mestský odborný pracovník zabezpečil serióznu zeminu a výsadbu.Mgr. Medal - zemníky na Nám. Sv. Anny. Nachádza sa v nich stavebný bordel, sutina, zlá zemina. Žiada, aby dodávateľ, alebo mestský odborný pracovník zabezpečil serióznu zeminu a výsadbu.Mgr. Medal - zemníky na Nám. Sv. Anny. Nachádza sa v nich stavebný bordel, sutina, zlá zemina. Žiada, aby dodávateľ, alebo mestský odborný pracovník zabezpečil serióznu zeminu a výsadbu.Mgr. Medal - zemníky na Nám. Sv. Anny. Nachádza sa v nich stavebný bordel, sutina, zlá zemina. Žiada, aby dodávateľ, alebo mestský odborný pracovník zabezpečil serióznu zeminu a výsadbu.Mgr. Medal - zemníky na Nám. Sv. Anny. Nachádza sa v nich stavebný bordel, sutina, zlá zemina. Žiada, aby dodávateľ, alebo mestský odborný pracovník zabezpečil serióznu zeminu a výsadbu.Mgr. Medal - zemníky na Nám. Sv. Anny. Nachádza sa v nich stavebný bordel, sutina, zlá zemina. Žiada, aby dodávateľ, alebo mestský odborný pracovník zabezpečil serióznu zeminu a výsadbu.Mgr. Medal - zemníky na Nám. Sv. Anny. Nachádza sa v nich stavebný bordel, sutina, zlá zemina. Žiada, aby dodávateľ, alebo mestský odborný pracovník zabezpečil serióznu zeminu a výsadbu. MHSL Stavebný odpad bol dodávateľom stavby odstránený, MHSL zabezpečí do 5.6. 2017 výsadbu okrasných tráv a trvaliek, zakrytie fóliou a zasypanie kameňom.
15.5.17 Mgr. Medal - križovatka Dolný Šianec-Jesenského, veľmi problematická, sú tam neustále zápchy, je potrebné túto situáciu riešiť, aby sa sprehľadnila dopravná situácia.Mgr. Medal - križovatka Dolný Šianec-Jesenského, veľmi problematická, sú tam neustále zápchy, je potrebné túto situáciu riešiť, aby sa sprehľadnila dopravná situácia.Mgr. Medal - križovatka Dolný Šianec-Jesenského, veľmi problematická, sú tam neustále zápchy, je potrebné túto situáciu riešiť, aby sa sprehľadnila dopravná situácia.Mgr. Medal - križovatka Dolný Šianec-Jesenského, veľmi problematická, sú tam neustále zápchy, je potrebné túto situáciu riešiť, aby sa sprehľadnila dopravná situácia.Mgr. Medal - križovatka Dolný Šianec-Jesenského, veľmi problematická, sú tam neustále zápchy, je potrebné túto situáciu riešiť, aby sa sprehľadnila dopravná situácia.Mgr. Medal - križovatka Dolný Šianec-Jesenského, veľmi problematická, sú tam neustále zápchy, je potrebné túto situáciu riešiť, aby sa sprehľadnila dopravná situácia.Mgr. Medal - križovatka Dolný Šianec-Jesenského, veľmi problematická, sú tam neustále zápchy, je potrebné túto situáciu riešiť, aby sa sprehľadnila dopravná situácia. ÚD Na sprehľadnenie situácie je potrebné odkúpiť rožný pozemok a upraviť parametre križovatky – vyžaduje to investičnú akciu. Je však otázne, či to naozaj chceme robiť, keďže sa zároveň snažíme upokojiť dopravu na Karpatskej ulici. Upravením parametrov križovatky by pravdepodobne došlo k nárastu vozidiel na Karpatskej. Je potrebné si ujasniť, čo vlastne chceme dosiahnuť.
15.5.17 Občania sa opätovne sťažujú na hluk akrobatického lietadla počas víkendov. VMČ Stred žiada na nasledujúci VMČ pozvať človeka, ktorý lieta na tomto lietadleObčania sa opätovne sťažujú na hluk akrobatického lietadla počas víkendov. VMČ Stred žiada na nasledujúci VMČ pozvať človeka, ktorý lieta na tomto lietadleObčania sa opätovne sťažujú na hluk akrobatického lietadla počas víkendov. VMČ Stred žiada na nasledujúci VMČ pozvať človeka, ktorý lieta na tomto lietadleObčania sa opätovne sťažujú na hluk akrobatického lietadla počas víkendov. VMČ Stred žiada na nasledujúci VMČ pozvať človeka, ktorý lieta na tomto lietadleObčania sa opätovne sťažujú na hluk akrobatického lietadla počas víkendov. VMČ Stred žiada na nasledujúci VMČ pozvať človeka, ktorý lieta na tomto lietadleObčania sa opätovne sťažujú na hluk akrobatického lietadla počas víkendov. VMČ Stred žiada na nasledujúci VMČ pozvať človeka, ktorý lieta na tomto lietadleObčania sa opätovne sťažujú na hluk akrobatického lietadla počas víkendov. VMČ Stred žiada na nasledujúci VMČ pozvať človeka, ktorý lieta na tomto lietadle ÚSaŽP Mesto Trenčín na základe opakovaných sťažností občanov na hluk z akrobatických lietadiel zvolalo dňa 12. 10. 2016 rokovanie v tejto veci s prevádzkovateľom letiska Leteckými opravovňami Trenčín a hygienikom ministerstva dopravy. Podľa meraní hluku, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 počas prevádzky akrobatických letov aj počas bežnej prevádzky neboli prekročené prípustné hodnoty hluku v piatich meracích miestach v okolí letiska. Hygienik vyhodnotil konkrétne sťažnosti občanov Trenčína, ktoré mu boli doručené ako neopodstatnené. Letecké opravovne Trenčín na rokovaní prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety o úprave podmienok letov. Následne LO TN informovali mesto, že po dohode s nájomcami obmedzili čas pre akrobatické lety nasledovne: počas zimného obdobia v čase min. od 09:00 do 15:00 (november- marec), počas letného obdobia v čase min. od 09:00 do 18:00 (apríl - október). Mesto požiada LO TN o zabezpečenie účasti nájomcov, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety na najbližšom VMČ Stred.Na VMČ Stred boli prizvaní Útvarom stavebným a životného prostredia zástupci LOT, a.s. a to p. Balajová – zástupkyňa riaditeľa LOT, a.s. a Ing. Miroslav Sľuka – vedúci letovej prevádzky AMMC. Poslanci VMČ Stred ich oboznámili s problematikou cvičenia akrobatických lietadiel vo vzduchu . Obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých obcí sa sťažujú na hluk z akrobatických lietadiel hlavne počas víkendu, kedy chcú mať oddych a majú naň právo.
Ing. Sľuka vysvetlil prítomným, že v súčasnosti vzduchový priestor nad letiskom využíva viac akrobatických lietadiel, ktorých vlastníci sa nezúčastnili VMČ. Letový čas je stanovený od 8.30 hod. do 18.00 hod. v letnom období a od 8.30 hod do 16.00 hod. v zimnom období. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú akrobatické lietadlá dodržujú všetky predpisy.
Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby akrobatické lietadlá lietali v Slávnici a nie v Trenčíne, resp. aby bolo lietanie obmedzené a to napr. 1-2 dni v týždni a nie počas pracovného voľna a pokoja.
Ing. Sľuka sa vyjadril, že s návrhmi poslancov oboznámi riaditeľa LOT, a.s. Mgr. Medal sa vyjadril, že takéhoto stretnutia sa môžu zúčastniť aj oni. Pani Balajová bude tlmočiť požiadavku poslancov aj ostatným vlastníkom akrobatických lietadiel.Mesto Trenčín na základe opakovaných sťažností občanov na hluk z akrobatických lietadiel zvolalo dňa 12. 10. 2016 rokovanie v tejto veci s prevádzkovateľom letiska Leteckými opravovňami Trenčín a hygienikom ministerstva dopravy. Podľa meraní hluku, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 počas prevádzky akrobatických letov aj počas bežnej prevádzky neboli prekročené prípustné hodnoty hluku v piatich meracích miestach v okolí letiska. Hygienik vyhodnotil konkrétne sťažnosti občanov Trenčína, ktoré mu boli doručené ako neopodstatnené. Letecké opravovne Trenčín na rokovaní prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety o úprave podmienok letov. Následne LO TN informovali mesto, že po dohode s nájomcami obmedzili čas pre akrobatické lety nasledovne: počas zimného obdobia v čase min. od 09:00 do 15:00 (november- marec), počas letného obdobia v čase min. od 09:00 do 18:00 (apríl - október). Mesto požiada LO TN o zabezpečenie účasti nájomcov, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety na najbližšom VMČ Stred.Na VMČ Stred boli prizvaní Útvarom stavebným a životného prostredia zástupci LOT, a.s. a to p. Balajová – zástupkyňa riaditeľa LOT, a.s. a Ing. Miroslav Sľuka – vedúci letovej prevádzky AMMC. Poslanci VMČ Stred ich oboznámili s problematikou cvičenia akrobatických lietadiel vo vzduchu . Obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých obcí sa sťažujú na hluk z akrobatických lietadiel hlavne počas víkendu, kedy chcú mať oddych a majú naň právo.
Ing. Sľuka vysvetlil prítomným, že v súčasnosti vzduchový priestor nad letiskom využíva viac akrobatických lietadiel, ktorých vlastníci sa nezúčastnili VMČ. Letový čas je stanovený od 8.30 hod. do 18.00 hod. v letnom období a od 8.30 hod do 16.00 hod. v zimnom období. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú akrobatické lietadlá dodržujú všetky predpisy.
Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby akrobatické lietadlá lietali v Slávnici a nie v Trenčíne, resp. aby bolo lietanie obmedzené a to napr. 1-2 dni v týždni a nie počas pracovného voľna a pokoja.
Ing. Sľuka sa vyjadril, že s návrhmi poslancov oboznámi riaditeľa LOT, a.s. Mgr. Medal sa vyjadril, že takéhoto stretnutia sa môžu zúčastniť aj oni. Pani Balajová bude tlmočiť požiadavku poslancov aj ostatným vlastníkom akrobatických lietadiel.Mesto Trenčín na základe opakovaných sťažností občanov na hluk z akrobatických lietadiel zvolalo dňa 12. 10. 2016 rokovanie v tejto veci s prevádzkovateľom letiska Leteckými opravovňami Trenčín a hygienikom ministerstva dopravy. Podľa meraní hluku, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 počas prevádzky akrobatických letov aj počas bežnej prevádzky neboli prekročené prípustné hodnoty hluku v piatich meracích miestach v okolí letiska. Hygienik vyhodnotil konkrétne sťažnosti občanov Trenčína, ktoré mu boli doručené ako neopodstatnené. Letecké opravovne Trenčín na rokovaní prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety o úprave podmienok letov. Následne LO TN informovali mesto, že po dohode s nájomcami obmedzili čas pre akrobatické lety nasledovne: počas zimného obdobia v čase min. od 09:00 do 15:00 (november- marec), počas letného obdobia v čase min. od 09:00 do 18:00 (apríl - október). Mesto požiada LO TN o zabezpečenie účasti nájomcov, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety na najbližšom VMČ Stred.Na VMČ Stred boli prizvaní Útvarom stavebným a životného prostredia zástupci LOT, a.s. a to p. Balajová – zástupkyňa riaditeľa LOT, a.s. a Ing. Miroslav Sľuka – vedúci letovej prevádzky AMMC. Poslanci VMČ Stred ich oboznámili s problematikou cvičenia akrobatických lietadiel vo vzduchu . Obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých obcí sa sťažujú na hluk z akrobatických lietadiel hlavne počas víkendu, kedy chcú mať oddych a majú naň právo.
Ing. Sľuka vysvetlil prítomným, že v súčasnosti vzduchový priestor nad letiskom využíva viac akrobatických lietadiel, ktorých vlastníci sa nezúčastnili VMČ. Letový čas je stanovený od 8.30 hod. do 18.00 hod. v letnom období a od 8.30 hod do 16.00 hod. v zimnom období. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú akrobatické lietadlá dodržujú všetky predpisy.
Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby akrobatické lietadlá lietali v Slávnici a nie v Trenčíne, resp. aby bolo lietanie obmedzené a to napr. 1-2 dni v týždni a nie počas pracovného voľna a pokoja.
Ing. Sľuka sa vyjadril, že s návrhmi poslancov oboznámi riaditeľa LOT, a.s. Mgr. Medal sa vyjadril, že takéhoto stretnutia sa môžu zúčastniť aj oni. Pani Balajová bude tlmočiť požiadavku poslancov aj ostatným vlastníkom akrobatických lietadiel.Mesto Trenčín na základe opakovaných sťažností občanov na hluk z akrobatických lietadiel zvolalo dňa 12. 10. 2016 rokovanie v tejto veci s prevádzkovateľom letiska Leteckými opravovňami Trenčín a hygienikom ministerstva dopravy. Podľa meraní hluku, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 počas prevádzky akrobatických letov aj počas bežnej prevádzky neboli prekročené prípustné hodnoty hluku v piatich meracích miestach v okolí letiska. Hygienik vyhodnotil konkrétne sťažnosti občanov Trenčína, ktoré mu boli doručené ako neopodstatnené. Letecké opravovne Trenčín na rokovaní prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety o úprave podmienok letov. Následne LO TN informovali mesto, že po dohode s nájomcami obmedzili čas pre akrobatické lety nasledovne: počas zimného obdobia v čase min. od 09:00 do 15:00 (november- marec), počas letného obdobia v čase min. od 09:00 do 18:00 (apríl - október). Mesto požiada LO TN o zabezpečenie účasti nájomcov, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety na najbližšom VMČ Stred.Na VMČ Stred boli prizvaní Útvarom stavebným a životného prostredia zástupci LOT, a.s. a to p. Balajová – zástupkyňa riaditeľa LOT, a.s. a Ing. Miroslav Sľuka – vedúci letovej prevádzky AMMC. Poslanci VMČ Stred ich oboznámili s problematikou cvičenia akrobatických lietadiel vo vzduchu . Obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých obcí sa sťažujú na hluk z akrobatických lietadiel hlavne počas víkendu, kedy chcú mať oddych a majú naň právo.
Ing. Sľuka vysvetlil prítomným, že v súčasnosti vzduchový priestor nad letiskom využíva viac akrobatických lietadiel, ktorých vlastníci sa nezúčastnili VMČ. Letový čas je stanovený od 8.30 hod. do 18.00 hod. v letnom období a od 8.30 hod do 16.00 hod. v zimnom období. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú akrobatické lietadlá dodržujú všetky predpisy.
Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby akrobatické lietadlá lietali v Slávnici a nie v Trenčíne, resp. aby bolo lietanie obmedzené a to napr. 1-2 dni v týždni a nie počas pracovného voľna a pokoja.
Ing. Sľuka sa vyjadril, že s návrhmi poslancov oboznámi riaditeľa LOT, a.s. Mgr. Medal sa vyjadril, že takéhoto stretnutia sa môžu zúčastniť aj oni. Pani Balajová bude tlmočiť požiadavku poslancov aj ostatným vlastníkom akrobatických lietadiel.Mesto Trenčín na základe opakovaných sťažností občanov na hluk z akrobatických lietadiel zvolalo dňa 12. 10. 2016 rokovanie v tejto veci s prevádzkovateľom letiska Leteckými opravovňami Trenčín a hygienikom ministerstva dopravy. Podľa meraní hluku, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 počas prevádzky akrobatických letov aj počas bežnej prevádzky neboli prekročené prípustné hodnoty hluku v piatich meracích miestach v okolí letiska. Hygienik vyhodnotil konkrétne sťažnosti občanov Trenčína, ktoré mu boli doručené ako neopodstatnené. Letecké opravovne Trenčín na rokovaní prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety o úprave podmienok letov. Následne LO TN informovali mesto, že po dohode s nájomcami obmedzili čas pre akrobatické lety nasledovne: počas zimného obdobia v čase min. od 09:00 do 15:00 (november- marec), počas letného obdobia v čase min. od 09:00 do 18:00 (apríl - október). Mesto požiada LO TN o zabezpečenie účasti nájomcov, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety na najbližšom VMČ Stred.Na VMČ Stred boli prizvaní Útvarom stavebným a životného prostredia zástupci LOT, a.s. a to p. Balajová – zástupkyňa riaditeľa LOT, a.s. a Ing. Miroslav Sľuka – vedúci letovej prevádzky AMMC. Poslanci VMČ Stred ich oboznámili s problematikou cvičenia akrobatických lietadiel vo vzduchu . Obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých obcí sa sťažujú na hluk z akrobatických lietadiel hlavne počas víkendu, kedy chcú mať oddych a majú naň právo.
Ing. Sľuka vysvetlil prítomným, že v súčasnosti vzduchový priestor nad letiskom využíva viac akrobatických lietadiel, ktorých vlastníci sa nezúčastnili VMČ. Letový čas je stanovený od 8.30 hod. do 18.00 hod. v letnom období a od 8.30 hod do 16.00 hod. v zimnom období. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú akrobatické lietadlá dodržujú všetky predpisy.
Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby akrobatické lietadlá lietali v Slávnici a nie v Trenčíne, resp. aby bolo lietanie obmedzené a to napr. 1-2 dni v týždni a nie počas pracovného voľna a pokoja.
Ing. Sľuka sa vyjadril, že s návrhmi poslancov oboznámi riaditeľa LOT, a.s. Mgr. Medal sa vyjadril, že takéhoto stretnutia sa môžu zúčastniť aj oni. Pani Balajová bude tlmočiť požiadavku poslancov aj ostatným vlastníkom akrobatických lietadiel.Mesto Trenčín na základe opakovaných sťažností občanov na hluk z akrobatických lietadiel zvolalo dňa 12. 10. 2016 rokovanie v tejto veci s prevádzkovateľom letiska Leteckými opravovňami Trenčín a hygienikom ministerstva dopravy. Podľa meraní hluku, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 počas prevádzky akrobatických letov aj počas bežnej prevádzky neboli prekročené prípustné hodnoty hluku v piatich meracích miestach v okolí letiska. Hygienik vyhodnotil konkrétne sťažnosti občanov Trenčína, ktoré mu boli doručené ako neopodstatnené. Letecké opravovne Trenčín na rokovaní prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety o úprave podmienok letov. Následne LO TN informovali mesto, že po dohode s nájomcami obmedzili čas pre akrobatické lety nasledovne: počas zimného obdobia v čase min. od 09:00 do 15:00 (november- marec), počas letného obdobia v čase min. od 09:00 do 18:00 (apríl - október). Mesto požiada LO TN o zabezpečenie účasti nájomcov, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety na najbližšom VMČ Stred.Na VMČ Stred boli prizvaní Útvarom stavebným a životného prostredia zástupci LOT, a.s. a to p. Balajová – zástupkyňa riaditeľa LOT, a.s. a Ing. Miroslav Sľuka – vedúci letovej prevádzky AMMC. Poslanci VMČ Stred ich oboznámili s problematikou cvičenia akrobatických lietadiel vo vzduchu . Obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých obcí sa sťažujú na hluk z akrobatických lietadiel hlavne počas víkendu, kedy chcú mať oddych a majú naň právo.
Ing. Sľuka vysvetlil prítomným, že v súčasnosti vzduchový priestor nad letiskom využíva viac akrobatických lietadiel, ktorých vlastníci sa nezúčastnili VMČ. Letový čas je stanovený od 8.30 hod. do 18.00 hod. v letnom období a od 8.30 hod do 16.00 hod. v zimnom období. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú akrobatické lietadlá dodržujú všetky predpisy.
Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby akrobatické lietadlá lietali v Slávnici a nie v Trenčíne, resp. aby bolo lietanie obmedzené a to napr. 1-2 dni v týždni a nie počas pracovného voľna a pokoja.
Ing. Sľuka sa vyjadril, že s návrhmi poslancov oboznámi riaditeľa LOT, a.s. Mgr. Medal sa vyjadril, že takéhoto stretnutia sa môžu zúčastniť aj oni. Pani Balajová bude tlmočiť požiadavku poslancov aj ostatným vlastníkom akrobatických lietadiel.Mesto Trenčín na základe opakovaných sťažností občanov na hluk z akrobatických lietadiel zvolalo dňa 12. 10. 2016 rokovanie v tejto veci s prevádzkovateľom letiska Leteckými opravovňami Trenčín a hygienikom ministerstva dopravy. Podľa meraní hluku, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 počas prevádzky akrobatických letov aj počas bežnej prevádzky neboli prekročené prípustné hodnoty hluku v piatich meracích miestach v okolí letiska. Hygienik vyhodnotil konkrétne sťažnosti občanov Trenčína, ktoré mu boli doručené ako neopodstatnené. Letecké opravovne Trenčín na rokovaní prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety o úprave podmienok letov. Následne LO TN informovali mesto, že po dohode s nájomcami obmedzili čas pre akrobatické lety nasledovne: počas zimného obdobia v čase min. od 09:00 do 15:00 (november- marec), počas letného obdobia v čase min. od 09:00 do 18:00 (apríl - október). Mesto požiada LO TN o zabezpečenie účasti nájomcov, ktorí prevádzkujú stroje používané na akrobatické lety na najbližšom VMČ Stred.Na VMČ Stred boli prizvaní Útvarom stavebným a životného prostredia zástupci LOT, a.s. a to p. Balajová – zástupkyňa riaditeľa LOT, a.s. a Ing. Miroslav Sľuka – vedúci letovej prevádzky AMMC. Poslanci VMČ Stred ich oboznámili s problematikou cvičenia akrobatických lietadiel vo vzduchu . Obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých obcí sa sťažujú na hluk z akrobatických lietadiel hlavne počas víkendu, kedy chcú mať oddych a majú naň právo.
Ing. Sľuka vysvetlil prítomným, že v súčasnosti vzduchový priestor nad letiskom využíva viac akrobatických lietadiel, ktorých vlastníci sa nezúčastnili VMČ. Letový čas je stanovený od 8.30 hod. do 18.00 hod. v letnom období a od 8.30 hod do 16.00 hod. v zimnom období. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú akrobatické lietadlá dodržujú všetky predpisy.
Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby akrobatické lietadlá lietali v Slávnici a nie v Trenčíne, resp. aby bolo lietanie obmedzené a to napr. 1-2 dni v týždni a nie počas pracovného voľna a pokoja.
Ing. Sľuka sa vyjadril, že s návrhmi poslancov oboznámi riaditeľa LOT, a.s. Mgr. Medal sa vyjadril, že takéhoto stretnutia sa môžu zúčastniť aj oni. Pani Balajová bude tlmočiť požiadavku poslancov aj ostatným vlastníkom akrobatických lietadiel.
15.5.17 Mgr. Medal - akým spôsobom sa naložilo so starým pódiom z Mierového námestia?Mgr. Medal - akým spôsobom sa naložilo so starým pódiom z Mierového námestia?Mgr. Medal - akým spôsobom sa naložilo so starým pódiom z Mierového námestia?Mgr. Medal - akým spôsobom sa naložilo so starým pódiom z Mierového námestia?Mgr. Medal - akým spôsobom sa naložilo so starým pódiom z Mierového námestia?Mgr. Medal - akým spôsobom sa naložilo so starým pódiom z Mierového námestia?Mgr. Medal - akým spôsobom sa naložilo so starým pódiom z Mierového námestia? MHSL MHSL vyradilo pódium ako prebytočný majetok z evidencie, ponúklo mestským organizáciam, z ktorých jedna prejavila záujem o časť pódia - podlahu. O celé pódium prejavilo záujem jedno občianske združenie mimo Trenčína a jedna blízka obec. Zatiaľ k žiadnemu prevodu správy, odpredaju, alebo likvidácii nedošlo a pódium sa nachádza v rozobratom stave v areáli MHSL.
15.5.17 Mgr. Medal a Ing. Ščepko - k výstavbe na Partizánskej ulici (v bezprostrednej blízkosti studničky) - boli urobené opatrenia na ochranu prameňa? aké? na čo bolo vystavené stavebné povolenie? podľa zverejnených informácií na rekonštrukciu a nadstavbu pôvodného domu, ale ten bol celý zrútený a kopú sa základy - je to v súlade s vydaným stavebným povolením? prosím o doloženie kópie platného stavebného povolenia Mgr. Medal a Ing. Ščepko - k výstavbe na Partizánskej ulici (v bezprostrednej blízkosti studničky) - boli urobené opatrenia na ochranu prameňa? aké? na čo bolo vystavené stavebné povolenie? podľa zverejnených informácií na rekonštrukciu a nadstavbu pôvodného domu, ale ten bol celý zrútený a kopú sa základy - je to v súlade s vydaným stavebným povolením? prosím o doloženie kópie platného stavebného povolenia Mgr. Medal a Ing. Ščepko - k výstavbe na Partizánskej ulici (v bezprostrednej blízkosti studničky) - boli urobené opatrenia na ochranu prameňa? aké? na čo bolo vystavené stavebné povolenie? podľa zverejnených informácií na rekonštrukciu a nadstavbu pôvodného domu, ale ten bol celý zrútený a kopú sa základy - je to v súlade s vydaným stavebným povolením? prosím o doloženie kópie platného stavebného povolenia Mgr. Medal a Ing. Ščepko - k výstavbe na Partizánskej ulici (v bezprostrednej blízkosti studničky) - boli urobené opatrenia na ochranu prameňa? aké? na čo bolo vystavené stavebné povolenie? podľa zverejnených informácií na rekonštrukciu a nadstavbu pôvodného domu, ale ten bol celý zrútený a kopú sa základy - je to v súlade s vydaným stavebným povolením? prosím o doloženie kópie platného stavebného povolenia Mgr. Medal a Ing. Ščepko - k výstavbe na Partizánskej ulici (v bezprostrednej blízkosti studničky) - boli urobené opatrenia na ochranu prameňa? aké? na čo bolo vystavené stavebné povolenie? podľa zverejnených informácií na rekonštrukciu a nadstavbu pôvodného domu, ale ten bol celý zrútený a kopú sa základy - je to v súlade s vydaným stavebným povolením? prosím o doloženie kópie platného stavebného povolenia Mgr. Medal a Ing. Ščepko - k výstavbe na Partizánskej ulici (v bezprostrednej blízkosti studničky) - boli urobené opatrenia na ochranu prameňa? aké? na čo bolo vystavené stavebné povolenie? podľa zverejnených informácií na rekonštrukciu a nadstavbu pôvodného domu, ale ten bol celý zrútený a kopú sa základy - je to v súlade s vydaným stavebným povolením? prosím o doloženie kópie platného stavebného povolenia Mgr. Medal a Ing. Ščepko - k výstavbe na Partizánskej ulici (v bezprostrednej blízkosti studničky) - boli urobené opatrenia na ochranu prameňa? aké? na čo bolo vystavené stavebné povolenie? podľa zverejnených informácií na rekonštrukciu a nadstavbu pôvodného domu, ale ten bol celý zrútený a kopú sa základy - je to v súlade s vydaným stavebným povolením? prosím o doloženie kópie platného stavebného povolenia ÚSaŽP Podľa našich informácií pri výkopových prácach na stavbe došlo k narušeniu vrstvy ílu pod ktorou prúdi podzemná voda a tá začala vytekať na stavebný pozemok. Vyvierajúca voda je súčasťou prameňa, ktorý vyviera vo vzdialenosti cca o 10m. Stavebník v spolupráci s TVK a.s. zabezpečil dočasné odvedenie vody v miestach výronu podzemnej vody. Následne pod odborným dohľadom hydrogeológa bola realizovaná sanácia svahu a utesnenie miest výronov podzemnej vody. Súčasne boli uskutočnené opatrenia navrhnuté hydrogeológom p. Bulkom. Presný popis navrhovaných opatrení je uvedený v stavebnom denníku k predmetnej stavbe. Kópia je k nahliadnutiu na stavebnom úrade v Trenčíne. Stavebné povolenie bolo vydané pre stavbu "Nadstavba a prestavba rodinného na bytový dom, Partizánska ul. Trenčín" . Pôvodný projekt uvažoval so zachovaním základových konštrukcií a obvodových stien pôvodného objektu. Počas realizácie bolo zistené výrazné statické poškodenie obvodových stien, pričom privolaný statik uvedené zapísal do stavebného denníka a navrhol riešenie daného stavu. K predmetnej úprave bude spracovaná dokumentácia, ktorá bude predložená v konaní o zmene stavby pred dokončením. Kópia stavebného povolenia je doložená v prílohe.
12.6.17 Mgr. Medal - vyradenie pódia z Mierového nám., bola dohoda že sa toto pódium ponúkne jednotlivým VMČk využitiu. Žiada, aby jednotlivé VMČ prediskutovali možnosť využitia pódia napr. strechy, alebo jednotlivých častí. Mgr. Medal - vyradenie pódia z Mierového nám., bola dohoda že sa toto pódium ponúkne jednotlivým VMČk využitiu. Žiada, aby jednotlivé VMČ prediskutovali možnosť využitia pódia napr. strechy, alebo jednotlivých častí. Mgr. Medal - vyradenie pódia z Mierového nám., bola dohoda že sa toto pódium ponúkne jednotlivým VMČk využitiu. Žiada, aby jednotlivé VMČ prediskutovali možnosť využitia pódia napr. strechy, alebo jednotlivých častí. Mgr. Medal - vyradenie pódia z Mierového nám., bola dohoda že sa toto pódium ponúkne jednotlivým VMČk využitiu. Žiada, aby jednotlivé VMČ prediskutovali možnosť využitia pódia napr. strechy, alebo jednotlivých častí. Mgr. Medal - vyradenie pódia z Mierového nám., bola dohoda že sa toto pódium ponúkne jednotlivým VMČk využitiu. Žiada, aby jednotlivé VMČ prediskutovali možnosť využitia pódia napr. strechy, alebo jednotlivých častí. Mgr. Medal - vyradenie pódia z Mierového nám., bola dohoda že sa toto pódium ponúkne jednotlivým VMČk využitiu. Žiada, aby jednotlivé VMČ prediskutovali možnosť využitia pódia napr. strechy, alebo jednotlivých častí. Mgr. Medal - vyradenie pódia z Mierového nám., bola dohoda že sa toto pódium ponúkne jednotlivým VMČk využitiu. Žiada, aby jednotlivé VMČ prediskutovali možnosť využitia pódia napr. strechy, alebo jednotlivých častí. MHSL Na základe podnetu p. viceprimátora Forgáča bola dňa 2.5.2017 všetkým predsedom VMČ zaslaná informácia o voľnom prebytočnom majetku v evidencii MHSL – Sezónna scéna Mierové námestie (pódium) s možnosťou vyjadriť sa k prípadnému využitiu pre potreby mesta v jednotlivých VMČ. Uvedený majetok bol zároveň ponúknutý mestským organizáciám, z ktorých prejavila záujem ZUŠ, ale len o drevené pódium. Organizácii poslali žiadosť o odpredaj alebo darovanie tri subjekty z Trenčína a okolia. Z jednotlivých VMČ nikto doteraz nenavrhol využitie sezónnej scény alebo jednotlivých častí. Drevené pódium bolo mestom vyňaté zo správy MHSL a bolo zverené do správy ZUŠ. Zvyšok sezónnej scény bude odpredaný za najvyššiu ponuku po skončení súťaže, ktorá práve prebieha a bude ukončená 28.6. 2017.
12.6.17 Mgr. Medal - dôrazne žiada, aby sa vykonával pravidelný, každodenný dohľad nad výstavbou cyklochodníka na Soblahovskej ul. z hľadiska ochrany stromov. Firma nedodržiava STN normu čo sa týka ochrany koreňového systému. ÚIS, ÚSaŽP Každodenný dohľad nad výstavbou cyklotrasy je zabezpečený stavebným dozorom, rovnako každý deň prebieha kontrola zo strany investičného oddelenia
12.6.17 Mgr. Medal - opätovne žiada o obnovenie vodrovného značenia na Palackého ul. aj pre autá aj pre cyklistovMgr. Medal - opätovne žiada o obnovenie vodrovného značenia na Palackého ul. aj pre autá aj pre cyklistovMgr. Medal - opätovne žiada o obnovenie vodrovného značenia na Palackého ul. aj pre autá aj pre cyklistovMgr. Medal - opätovne žiada o obnovenie vodrovného značenia na Palackého ul. aj pre autá aj pre cyklistovMgr. Medal - opätovne žiada o obnovenie vodrovného značenia na Palackého ul. aj pre autá aj pre cyklistovMgr. Medal - opätovne žiada o obnovenie vodrovného značenia na Palackého ul. aj pre autá aj pre cyklistovMgr. Medal - opätovne žiada o obnovenie vodrovného značenia na Palackého ul. aj pre autá aj pre cyklistov ÚD K dátumu 26.6.2017 je ústne odobrená zmena vodorovného značenia dopravným inšpektorátom. Čakáme na písomné vyjadrenie a následne bude značenie objednané u dodávateľa
12.6.17 Mgr. Medal - za mostom na ostrov preriešiť prepojenie pre peších z mostu na hrádzu, aby nemuseli schádzať dole a chodiť po schodoch.Mgr. Medal - za mostom na ostrov preriešiť prepojenie pre peších z mostu na hrádzu, aby nemuseli schádzať dole a chodiť po schodoch.Mgr. Medal - za mostom na ostrov preriešiť prepojenie pre peších z mostu na hrádzu, aby nemuseli schádzať dole a chodiť po schodoch.Mgr. Medal - za mostom na ostrov preriešiť prepojenie pre peších z mostu na hrádzu, aby nemuseli schádzať dole a chodiť po schodoch.Mgr. Medal - za mostom na ostrov preriešiť prepojenie pre peších z mostu na hrádzu, aby nemuseli schádzať dole a chodiť po schodoch.Mgr. Medal - za mostom na ostrov preriešiť prepojenie pre peších z mostu na hrádzu, aby nemuseli schádzať dole a chodiť po schodoch. ÚD V tomto prípade je potrebné dobudovať ďalší chodník na korune hrádze. Momentálne sa jedná o neskolaudovanú stavbu ŽSR. Po jej skolaudovaní bude potrebné pripraviť projekt, požiadať o súhlas majiteľa hrádze, ktorým je SVP, uskutočniť územné a stavebné povolovanie, nájsť dostatočné finančné prostriedky na investíciu a pristúpiť k výstavbe. Návrhy na investičné akcie dávajú poslanci mestského zastupiteľstva v mestskom rozpočte.
12.6.17 Mgr. Medal - žiada, aby bol harmonogram postrekovania zverejnený na webovej stránke mesta TN, kde a kedy sa bude robiť postrek, tak ako to bolo v minulom roku.Mgr. Medal - žiada, aby bol harmonogram postrekovania zverejnený na webovej stránke mesta TN, kde a kedy sa bude robiť postrek, tak ako to bolo v minulom roku.Mgr. Medal - žiada, aby bol harmonogram postrekovania zverejnený na webovej stránke mesta TN, kde a kedy sa bude robiť postrek, tak ako to bolo v minulom roku.Mgr. Medal - žiada, aby bol harmonogram postrekovania zverejnený na webovej stránke mesta TN, kde a kedy sa bude robiť postrek, tak ako to bolo v minulom roku.Mgr. Medal - žiada, aby bol harmonogram postrekovania zverejnený na webovej stránke mesta TN, kde a kedy sa bude robiť postrek, tak ako to bolo v minulom roku.Mgr. Medal - žiada, aby bol harmonogram postrekovania zverejnený na webovej stránke mesta TN, kde a kedy sa bude robiť postrek, tak ako to bolo v minulom roku. ÚD Postrekovanie bolo podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti Marius Pedersen ukončené. Momentálne sa prevádza mechanické odstraňovanie burín, ktoré by malo byť v závislosti od počasia ukončené v polovici júla.
12.6.17 Mgr. Medal - kto kontroluje účinnosť odburiňovania? Je vyhodnocovaná. Občania hovoria, že v minulom roku sa odburiňovalo tak, že automobil prefrngol rýchlo okolo buriny a postriekal všetko okrem nej. Žiada o nápravu s dodávateľomMgr. Medal - kto kontroluje účinnosť odburiňovania? Je vyhodnocovaná. Občania hovoria, že v minulom roku sa odburiňovalo tak, že automobil prefrngol rýchlo okolo buriny a postriekal všetko okrem nej. Žiada o nápravu s dodávateľomMgr. Medal - kto kontroluje účinnosť odburiňovania? Je vyhodnocovaná. Občania hovoria, že v minulom roku sa odburiňovalo tak, že automobil prefrngol rýchlo okolo buriny a postriekal všetko okrem nej. Žiada o nápravu s dodávateľomMgr. Medal - kto kontroluje účinnosť odburiňovania? Je vyhodnocovaná. Občania hovoria, že v minulom roku sa odburiňovalo tak, že automobil prefrngol rýchlo okolo buriny a postriekal všetko okrem nej. Žiada o nápravu s dodávateľomMgr. Medal - kto kontroluje účinnosť odburiňovania? Je vyhodnocovaná. Občania hovoria, že v minulom roku sa odburiňovalo tak, že automobil prefrngol rýchlo okolo buriny a postriekal všetko okrem nej. Žiada o nápravu s dodávateľomMgr. Medal - kto kontroluje účinnosť odburiňovania? Je vyhodnocovaná. Občania hovoria, že v minulom roku sa odburiňovalo tak, že automobil prefrngol rýchlo okolo buriny a postriekal všetko okrem nej. Žiada o nápravu s dodávateľom ÚD Kontrolu prevádza správca komunikácií. V minulom roku odburiňovanie kontroloval primátor osobne.
12.6.17 Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - na Biskupickom ihrisku (priamo susedí s MŠ) je neudržiavaný porast, žiada vlastníka o pokosenie a údržbu tohto ihriska ako aj o zabezpečenie šachty proti úrazu, ktorá sa nachádza taktiež na tomto pozemku.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - na Biskupickom ihrisku (priamo susedí s MŠ) je neudržiavaný porast, žiada vlastníka o pokosenie a údržbu tohto ihriska ako aj o zabezpečenie šachty proti úrazu, ktorá sa nachádza taktiež na tomto pozemku.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - na Biskupickom ihrisku (priamo susedí s MŠ) je neudržiavaný porast, žiada vlastníka o pokosenie a údržbu tohto ihriska ako aj o zabezpečenie šachty proti úrazu, ktorá sa nachádza taktiež na tomto pozemku.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - na Biskupickom ihrisku (priamo susedí s MŠ) je neudržiavaný porast, žiada vlastníka o pokosenie a údržbu tohto ihriska ako aj o zabezpečenie šachty proti úrazu, ktorá sa nachádza taktiež na tomto pozemku.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - na Biskupickom ihrisku (priamo susedí s MŠ) je neudržiavaný porast, žiada vlastníka o pokosenie a údržbu tohto ihriska ako aj o zabezpečenie šachty proti úrazu, ktorá sa nachádza taktiež na tomto pozemku.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - na Biskupickom ihrisku (priamo susedí s MŠ) je neudržiavaný porast, žiada vlastníka o pokosenie a údržbu tohto ihriska ako aj o zabezpečenie šachty proti úrazu, ktorá sa nachádza taktiež na tomto pozemku. ÚSaŽP Vlastníkovi pozemku bude zaslaná výzva, v ktorej bude vyzvaný na údržbu svojho pozemku.
12.6.17 Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - pred MŠ sa nachádza veľa psích exkrementov, je možné nejakým spôsobom zamedziť špineniu psov pred MŠ? Majitelia psov ich vypustia, aby sa vyšpinili. Možnosť umiestniť piktogramy. Mgr. Sláviček - treba vždy volať MsP.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - pred MŠ sa nachádza veľa psích exkrementov, je možné nejakým spôsobom zamedziť špineniu psov pred MŠ? Majitelia psov ich vypustia, aby sa vyšpinili. Možnosť umiestniť piktogramy. Mgr. Sláviček - treba vždy volať MsP.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - pred MŠ sa nachádza veľa psích exkrementov, je možné nejakým spôsobom zamedziť špineniu psov pred MŠ? Majitelia psov ich vypustia, aby sa vyšpinili. Možnosť umiestniť piktogramy. Mgr. Sláviček - treba vždy volať MsP.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - pred MŠ sa nachádza veľa psích exkrementov, je možné nejakým spôsobom zamedziť špineniu psov pred MŠ? Majitelia psov ich vypustia, aby sa vyšpinili. Možnosť umiestniť piktogramy. Mgr. Sláviček - treba vždy volať MsP.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - pred MŠ sa nachádza veľa psích exkrementov, je možné nejakým spôsobom zamedziť špineniu psov pred MŠ? Majitelia psov ich vypustia, aby sa vyšpinili. Možnosť umiestniť piktogramy. Mgr. Sláviček - treba vždy volať MsP.Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - pred MŠ sa nachádza veľa psích exkrementov, je možné nejakým spôsobom zamedziť špineniu psov pred MŠ? Majitelia psov ich vypustia, aby sa vyšpinili. Možnosť umiestniť piktogramy. Mgr. Sláviček - treba vždy volať MsP. MsP V rámci výkonu hliadkovej služby sú do danej lokality vysielané hliadky MsP v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Zatiaľ nebolo zo strany MsP zistené žiadne znečisťovanie verejného pristranstva. V kontrolách budeme pokračovať aj naďalej.
12.6.17 Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - orez stromov a krov na pozemku, bolo im to už v minulosti sľúbené zatiaľ sa to nezrealizovalo. Oprava chodníka pre MŠ, podali aj písomnú žiadosť-postúpené ÚD)Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - orez stromov a krov na pozemku, bolo im to už v minulosti sľúbené zatiaľ sa to nezrealizovalo. Oprava chodníka pre MŠ, podali aj písomnú žiadosť-postúpené ÚD)Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - orez stromov a krov na pozemku, bolo im to už v minulosti sľúbené zatiaľ sa to nezrealizovalo. Oprava chodníka pre MŠ, podali aj písomnú žiadosť-postúpené ÚD)Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - orez stromov a krov na pozemku, bolo im to už v minulosti sľúbené zatiaľ sa to nezrealizovalo. Oprava chodníka pre MŠ, podali aj písomnú žiadosť-postúpené ÚD)Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - orez stromov a krov na pozemku, bolo im to už v minulosti sľúbené zatiaľ sa to nezrealizovalo. Oprava chodníka pre MŠ, podali aj písomnú žiadosť-postúpené ÚD)Mgr. Medal - tlmočil požiadavku rady MŠ Stromová ul., - orez stromov a krov na pozemku, bolo im to už v minulosti sľúbené zatiaľ sa to nezrealizovalo. Oprava chodníka pre MŠ, podali aj písomnú žiadosť-postúpené ÚD) ÚD, MHSL Za MHSL: Orez stromov a kríkov bol už realizovaný. Za UD: Žiadostí na opravy chodníkov a ciest je toľko, že rozpočet útvaru dopravy, nestačí ani na požiadavky mestskej časti Stred, a tobôž nie na celé mesto. Požiadavku preto zaraďujeme do zásobníka opráv.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - upozornenie ma problémové kanálové vpuste na Karpatskej, Javorinskej, Jesenského... (Javorínska ulica - poklop a diera vo vozovke, poklop za podchodom pri nemocnici sa výrazne hýbe na chodníku, všeobecne otočenie vpustí pre cyklistov, stavebné úpravy v prípade prepadnutých vpustí, oprava poklopov - niektoré nesedia a spôsobujú aj hlukové znečistenie) - táto pripomienka sa netýka iba daných ulíc, je to celoplošný problém mesta, ktorý by mal byť riešený so všetkými správcami sietíMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - upozornenie ma problémové kanálové vpuste na Karpatskej, Javorinskej, Jesenského... (Javorínska ulica - poklop a diera vo vozovke, poklop za podchodom pri nemocnici sa výrazne hýbe na chodníku, všeobecne otočenie vpustí pre cyklistov, stavebné úpravy v prípade prepadnutých vpustí, oprava poklopov - niektoré nesedia a spôsobujú aj hlukové znečistenie) - táto pripomienka sa netýka iba daných ulíc, je to celoplošný problém mesta, ktorý by mal byť riešený so všetkými správcami sietíMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - upozornenie ma problémové kanálové vpuste na Karpatskej, Javorinskej, Jesenského... (Javorínska ulica - poklop a diera vo vozovke, poklop za podchodom pri nemocnici sa výrazne hýbe na chodníku, všeobecne otočenie vpustí pre cyklistov, stavebné úpravy v prípade prepadnutých vpustí, oprava poklopov - niektoré nesedia a spôsobujú aj hlukové znečistenie) - táto pripomienka sa netýka iba daných ulíc, je to celoplošný problém mesta, ktorý by mal byť riešený so všetkými správcami sietíMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - upozornenie ma problémové kanálové vpuste na Karpatskej, Javorinskej, Jesenského... (Javorínska ulica - poklop a diera vo vozovke, poklop za podchodom pri nemocnici sa výrazne hýbe na chodníku, všeobecne otočenie vpustí pre cyklistov, stavebné úpravy v prípade prepadnutých vpustí, oprava poklopov - niektoré nesedia a spôsobujú aj hlukové znečistenie) - táto pripomienka sa netýka iba daných ulíc, je to celoplošný problém mesta, ktorý by mal byť riešený so všetkými správcami sietíMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - upozornenie ma problémové kanálové vpuste na Karpatskej, Javorinskej, Jesenského... (Javorínska ulica - poklop a diera vo vozovke, poklop za podchodom pri nemocnici sa výrazne hýbe na chodníku, všeobecne otočenie vpustí pre cyklistov, stavebné úpravy v prípade prepadnutých vpustí, oprava poklopov - niektoré nesedia a spôsobujú aj hlukové znečistenie) - táto pripomienka sa netýka iba daných ulíc, je to celoplošný problém mesta, ktorý by mal byť riešený so všetkými správcami sietíMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - upozornenie ma problémové kanálové vpuste na Karpatskej, Javorinskej, Jesenského... (Javorínska ulica - poklop a diera vo vozovke, poklop za podchodom pri nemocnici sa výrazne hýbe na chodníku, všeobecne otočenie vpustí pre cyklistov, stavebné úpravy v prípade prepadnutých vpustí, oprava poklopov - niektoré nesedia a spôsobujú aj hlukové znečistenie) - táto pripomienka sa netýka iba daných ulíc, je to celoplošný problém mesta, ktorý by mal byť riešený so všetkými správcami sietí ÚD Je to problém desaťročia zanedbanej a finančne poddimenzovanej údržby komunikácií, ku ktorej sa nepristupuje systematicky, a to nielen v Trenčíne ale takmer v celej republike. Robíme čo môžeme ale len toľko, na čo máme. Požiadaviek na opravy je ročne toľko, že rozpočet útvaru dopravy, nestačí ani na 1/10 z nich.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - pri rekonštrukcii Karpatskej ulice riešiť aj bezbariérové nájazdy k domom Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - pri rekonštrukcii Karpatskej ulice riešiť aj bezbariérové nájazdy k domom Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - pri rekonštrukcii Karpatskej ulice riešiť aj bezbariérové nájazdy k domom Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - pri rekonštrukcii Karpatskej ulice riešiť aj bezbariérové nájazdy k domom Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - pri rekonštrukcii Karpatskej ulice riešiť aj bezbariérové nájazdy k domom Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - pri rekonštrukcii Karpatskej ulice riešiť aj bezbariérové nájazdy k domom ÚIS Jestvujúci obrubník je riešený bezbariérovo, čo je zrejmé aj z Google street view: https://www.google.sk/maps/@48.8835564,18.0222305,3a,60y,206.92h,86.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfV9DnLjNx gI6rkIImlt9lw!2e0!7i13312!8i6656 . Nie je to síce bezbariérové riešenie, ktoré sa navrhuje podľa platného technického predpisu ministerstva dopravy a výstavby (ďalej len TP MDaV) pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pri priechodoch pre chodcov; avšak jedná sa o vjazdy - a tie slúžia pre autá, bicykle alebo napr. káričky a smetné nádoby. Takáto bezbariérovosť zabezpečená je - sklopeným obrubníkom s prevýšením cca 5 cm. Útvar dopravy nepovažuje za potrebné riešiť vjazdy na nehnuteľnosti podľa TP MDaV, nakoľko pri prechádzaní z chodníka na cestu nie je potrebné zabezpečiť pohyb osôb - tieto majú prechádzať po chodníku, a na druhú stranu cesty prechádzať v mieste priechodov pre chodcov, ktoré budú zriadené bezbariérovo v zmysle TP MDaV.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - opakovaná požiadavka - riešiť zásadný nárast intenzity dopravy na Karpatskej ulici - okrem stavebných úprav naplánovaných v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice prosíme zvážiť aj inštaľovanie radarov oznamujúcich vodičom rýchlosť ich jazdy a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu - Vjazd povolený len dopravnej obsluhe, príp. značky Prejazd zakázaný Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - opakovaná požiadavka - riešiť zásadný nárast intenzity dopravy na Karpatskej ulici - okrem stavebných úprav naplánovaných v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice prosíme zvážiť aj inštaľovanie radarov oznamujúcich vodičom rýchlosť ich jazdy a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu - Vjazd povolený len dopravnej obsluhe, príp. značky Prejazd zakázaný Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - opakovaná požiadavka - riešiť zásadný nárast intenzity dopravy na Karpatskej ulici - okrem stavebných úprav naplánovaných v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice prosíme zvážiť aj inštaľovanie radarov oznamujúcich vodičom rýchlosť ich jazdy a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu - Vjazd povolený len dopravnej obsluhe, príp. značky Prejazd zakázaný Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - opakovaná požiadavka - riešiť zásadný nárast intenzity dopravy na Karpatskej ulici - okrem stavebných úprav naplánovaných v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice prosíme zvážiť aj inštaľovanie radarov oznamujúcich vodičom rýchlosť ich jazdy a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu - Vjazd povolený len dopravnej obsluhe, príp. značky Prejazd zakázaný Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - opakovaná požiadavka - riešiť zásadný nárast intenzity dopravy na Karpatskej ulici - okrem stavebných úprav naplánovaných v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice prosíme zvážiť aj inštaľovanie radarov oznamujúcich vodičom rýchlosť ich jazdy a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu - Vjazd povolený len dopravnej obsluhe, príp. značky Prejazd zakázaný Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - opakovaná požiadavka - riešiť zásadný nárast intenzity dopravy na Karpatskej ulici - okrem stavebných úprav naplánovaných v rámci rekonštrukcie Karpatskej ulice prosíme zvážiť aj inštaľovanie radarov oznamujúcich vodičom rýchlosť ich jazdy a osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu - Vjazd povolený len dopravnej obsluhe, príp. značky Prejazd zakázaný ÚD Po rekonštrukcii vyhodnotíme prijaté opatrenia (vyvýšený priechod a križovatka), ktoré by mali výrazne prispieť ku skľudneniu a zníženiu hustoty dopravy. Ak to bude plynulosť a bezpečnosť dopravy vyžadovať, príjmeme ďalšie opatrenia – radary resp. zníženie rýchlosti. Podľa vyjadrenia dopravného inšpektorátu cesty slúžia na to, aby sa po nich jazdilo, a nie na to, aby sa na nich jazda zakazovala – v takom prípade nie je potrebné cestu rekonštruovať, ale ju asanovať a nahradiť parkom.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - J. Zemana - doriešenie bezbariérového vjazdu pre cyklistov a peších smer Nová poliklinikaMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - J. Zemana - doriešenie bezbariérového vjazdu pre cyklistov a peších smer Nová poliklinikaMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - J. Zemana - doriešenie bezbariérového vjazdu pre cyklistov a peších smer Nová poliklinikaMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - J. Zemana - doriešenie bezbariérového vjazdu pre cyklistov a peších smer Nová poliklinikaMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - J. Zemana - doriešenie bezbariérového vjazdu pre cyklistov a peších smer Nová poliklinikaMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - J. Zemana - doriešenie bezbariérového vjazdu pre cyklistov a peších smer Nová poliklinika ÚD Vjazd už niektorý z obyvateľov upravil svojpomocne v „akcii Z“, takže je úplne bezbariérový. Taktiež je tu požiadavka na vybudovanie priechodu pre chodcov, ktorý okrem iného využívajú všetky deti pri ceste do školy. Po rekonštrukcii ulice, tu došlo k nárastu hustoty dopravy a najmä k zvýšeniu rýchlosti jazdy, preto by bolo ulicu vhodné skľudniť. Útvar dopravy sa prikláňa k vybudovaniu vyvýšeného priechodu s nasvietením, ktorý by mohol riešiť i úpravu vjazdu a prípadne i autobusovú zastávku. Dávame na zváženie poslancom MsZ, aby na takúto investičnú akciu vyhradili finančné prostriedky.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica - výjazd na Karpatskú ulicu je neprehľadný - požiadavka na zriadenie zrkadla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica - výjazd na Karpatskú ulicu je neprehľadný - požiadavka na zriadenie zrkadla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica - výjazd na Karpatskú ulicu je neprehľadný - požiadavka na zriadenie zrkadla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica - výjazd na Karpatskú ulicu je neprehľadný - požiadavka na zriadenie zrkadla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica - výjazd na Karpatskú ulicu je neprehľadný - požiadavka na zriadenie zrkadla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica - výjazd na Karpatskú ulicu je neprehľadný - požiadavka na zriadenie zrkadla ÚD Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica je v katastrofálnom stave čo do povrchu komunikácií, navyše zarastená burinou pri okrajoch cesty aj chodníku (napriek "odburiňovaniu") - občania opakovane prosia o opravu cesty a chodníkov,Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica je v katastrofálnom stave čo do povrchu komunikácií, navyše zarastená burinou pri okrajoch cesty aj chodníku (napriek "odburiňovaniu") - občania opakovane prosia o opravu cesty a chodníkov,Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica je v katastrofálnom stave čo do povrchu komunikácií, navyše zarastená burinou pri okrajoch cesty aj chodníku (napriek "odburiňovaniu") - občania opakovane prosia o opravu cesty a chodníkov,Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica je v katastrofálnom stave čo do povrchu komunikácií, navyše zarastená burinou pri okrajoch cesty aj chodníku (napriek "odburiňovaniu") - občania opakovane prosia o opravu cesty a chodníkov,Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica je v katastrofálnom stave čo do povrchu komunikácií, navyše zarastená burinou pri okrajoch cesty aj chodníku (napriek "odburiňovaniu") - občania opakovane prosia o opravu cesty a chodníkov,Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - Puškinova ulica je v katastrofálnom stave čo do povrchu komunikácií, navyše zarastená burinou pri okrajoch cesty aj chodníku (napriek "odburiňovaniu") - občania opakovane prosia o opravu cesty a chodníkov, ÚD Na opravu cesty je potrebná investičná akcia. Je potrebné pripraviť projekt, uskutočniť územné a stavebné povolovanie, nájsť dostatočné finančné prostriedky na investíciu a pristúpiť k rekonštrukcii. Návrhy na investičné akcie dávajú poslanci mestského zastupiteľstva v mestskom rozpočte. Útvar dopravy nedisponuje financiami na opravu takéhoto rozsahu.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín -žiadame o posúdenie možnosti osadenia dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných na Stromovú z Karpatskej ulice Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín -žiadame o posúdenie možnosti osadenia dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných na Stromovú z Karpatskej ulice Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín -žiadame o posúdenie možnosti osadenia dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných na Stromovú z Karpatskej ulice Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín -žiadame o posúdenie možnosti osadenia dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných na Stromovú z Karpatskej ulice Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín -žiadame o posúdenie možnosti osadenia dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných na Stromovú z Karpatskej ulice Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín -žiadame o posúdenie možnosti osadenia dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných na Stromovú z Karpatskej ulice ÚD Na uvedené ulice je možné po súhlase dopravného inšpektorátu osadiť značky zákaz vjazdu nákladných vozidiel s dodatkovou tabuľou „okrem dopravnej obsluhy“. Útvar dopravy je však toho názoru, že okrem dopravnej obsluhy sem žiadne iné nákladné vozidlá nevchádzajú (pokiaľ nezablúdia), takže efekt osadenia dopravných značiek bude nulový.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame o posúdenie možnosti zjednosmernenia Sasinkovej uliceMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame o posúdenie možnosti zjednosmernenia Sasinkovej uliceMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame o posúdenie možnosti zjednosmernenia Sasinkovej uliceMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame o posúdenie možnosti zjednosmernenia Sasinkovej uliceMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame o posúdenie možnosti zjednosmernenia Sasinkovej uliceMgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame o posúdenie možnosti zjednosmernenia Sasinkovej ulice ÚD Ulice na sídlisku Noviny sú naozaj príliš úzke, a bolo by ich takmer všetky potrebné zjednosmerniť. Postupne v rámci parkovacej politiky mesta prechádzame všetky mestské oblasti a pripravujeme dopravné zmeny. Nevieme to však pripraviť zo dňa na deň, ba dokonca ani z roka na rok – narážame na vážny problém nedostatku kvalifikovaných ľudí, nielen v Trenčíne, ale aj v širokom okolí.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosti regulácie parkovania v križovatke Stromová/Puškinová - parkujúce autá v tejto križovatke velmi často komplikujú dopravu Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosti regulácie parkovania v križovatke Stromová/Puškinová - parkujúce autá v tejto križovatke velmi často komplikujú dopravu Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosti regulácie parkovania v križovatke Stromová/Puškinová - parkujúce autá v tejto križovatke velmi často komplikujú dopravu Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosti regulácie parkovania v križovatke Stromová/Puškinová - parkujúce autá v tejto križovatke velmi často komplikujú dopravu Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosti regulácie parkovania v križovatke Stromová/Puškinová - parkujúce autá v tejto križovatke velmi často komplikujú dopravu Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosti regulácie parkovania v križovatke Stromová/Puškinová - parkujúce autá v tejto križovatke velmi často komplikujú dopravu ÚD V tejto križovatke, tak ako v hociktorej inej križovatke je parkovanie zakázané. Požiadame dopravný inšpektorát o súhlas s vystriekaním žltých čiar. Pri arogancii niektorých slovenských vodičov by bolo nanajvýš účinné osadenie jedného policajta na každú križovatku.
12.6.17 Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosť presunu kontajnera na sklo na Karpatskej ulici pri detskom ihrisku na iné miesto - na terajšom mieste pri vstupe na detské ihrisko je jeho umiestnenie nevhodné z dôvodu častého "výskytu" rozbitého skla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosť presunu kontajnera na sklo na Karpatskej ulici pri detskom ihrisku na iné miesto - na terajšom mieste pri vstupe na detské ihrisko je jeho umiestnenie nevhodné z dôvodu častého "výskytu" rozbitého skla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosť presunu kontajnera na sklo na Karpatskej ulici pri detskom ihrisku na iné miesto - na terajšom mieste pri vstupe na detské ihrisko je jeho umiestnenie nevhodné z dôvodu častého "výskytu" rozbitého skla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosť presunu kontajnera na sklo na Karpatskej ulici pri detskom ihrisku na iné miesto - na terajšom mieste pri vstupe na detské ihrisko je jeho umiestnenie nevhodné z dôvodu častého "výskytu" rozbitého skla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosť presunu kontajnera na sklo na Karpatskej ulici pri detskom ihrisku na iné miesto - na terajšom mieste pri vstupe na detské ihrisko je jeho umiestnenie nevhodné z dôvodu častého "výskytu" rozbitého skla Mgr. Medal, Ing. Ščepko - požiadavky obyvateľov Novín - žiadame posúdiť možnosť presunu kontajnera na sklo na Karpatskej ulici pri detskom ihrisku na iné miesto - na terajšom mieste pri vstupe na detské ihrisko je jeho umiestnenie nevhodné z dôvodu častého "výskytu" rozbitého skla ÚSaŽP Uvedená nádoba na sklo bola premiestnená na spevnené miesto na ul. Karpatská z ul. Riznerova v marci 2016 na základe požiadavky občanov, ktorú zastrešoval bývalý poslanec pán Beníček z Riznerovej ul. Pôvodne mali nádobu na sklo umiestnenú na Riznerovej ul. v blízkosti rodinných domov. Vyhadzovanie skla spôsobuje hluk, ktorý ich rušil a nádoba bola aj prekážkou pri vstupe na súkromný pozemok, preto sa presunula na iné občanmi navrhnuté miesto. Zabezpečiť presun nádoby nie je problém, ale problémom je nájsť vhodné miesto, ktoré by vyhovovalo. Prosím VMČ Stred, ak majú návrh kde by bolo vhodné nádobu umiestniť, nech nám ho zašlú. Nádobu na sklo môžeme z tejto lokality pokojne aj úplne stiahnuť a presunúť do inej mestskej časti, len aby to občanom následne nevadilo.
10.7.17 Mgr. Medal - žiada o odpratanie polámaných vetiev po veternej smršti cca pred 3-týždňami, hlavne v oblasti sídliska Noviny-parčík, Soblahovská ul.Mgr. Medal - žiada o odpratanie polámaných vetiev po veternej smršti cca pred 3-týždňami, hlavne v oblasti sídliska Noviny-parčík, Soblahovská ul.Mgr. Medal - žiada o odpratanie polámaných vetiev po veternej smršti cca pred 3-týždňami, hlavne v oblasti sídliska Noviny-parčík, Soblahovská ul.Mgr. Medal - žiada o odpratanie polámaných vetiev po veternej smršti cca pred 3-týždňami, hlavne v oblasti sídliska Noviny-parčík, Soblahovská ul.Mgr. Medal - žiada o odpratanie polámaných vetiev po veternej smršti cca pred 3-týždňami, hlavne v oblasti sídliska Noviny-parčík, Soblahovská ul. MHSL Konáre v uvedených lokalitách budú vyzberané v termíne do 28.7.2017 vrátane aktivačnej činnosti. (MHSL)
10.7.17 Mgr. Medal - sa pýta v akom stave je riešenie studničky na Partizánskej ul. Urobili sa nejaké kroky k tomu, aby sa obnovil prameň pitnej vody?Mgr. Medal - sa pýta v akom stave je riešenie studničky na Partizánskej ul. Urobili sa nejaké kroky k tomu, aby sa obnovil prameň pitnej vody?Mgr. Medal - sa pýta v akom stave je riešenie studničky na Partizánskej ul. Urobili sa nejaké kroky k tomu, aby sa obnovil prameň pitnej vody?Mgr. Medal - sa pýta v akom stave je riešenie studničky na Partizánskej ul. Urobili sa nejaké kroky k tomu, aby sa obnovil prameň pitnej vody?Mgr. Medal - sa pýta v akom stave je riešenie studničky na Partizánskej ul. Urobili sa nejaké kroky k tomu, aby sa obnovil prameň pitnej vody? ÚSaŽP Studnička na Partizánskej ulici v Trenčíne je zdroj vody, ktorý nie je ani nikdy nebol určený na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Kvalita vody nie je sledovaná v pravidelných intervaloch RUVZ Trenčín. Z uvedeného dôvodu nie je možné na základe jedného laboratórneho rozboru konštatovať, či je voda pitná. Kvalita vody v zdroji sa môže každý deň meniť. Zistené hodnoty skúmaných ukazovateľov sa vzťahujú iba na kvalitu vzorky vody v čase odberu. Aj v prípade, že by jednotlivý laboratórny rozbor preukázal vyhovujúcu kvalitu vody v čase odberu, ak nie je zabezpečená primeraná ochrana vodného zdroja, ktorá zahŕňa aj určenie a vyhlásenie pásma hygienickej ochrany, vodu nie je možné odporúčať na pitie. Konzumácia vody z prírodných nezabezpečených prameňov je vždy len na vlastné riziko. Zabezpečiť ochranu tohto zdroja pred znečistením, tak aby mohol slúžiť ako zdroj pitnej vody pre verejnosť v súlade s platnými právnymi predpismi je vzhľadom na jeho polohu a okolitú zástavbu nemožné.
10.7.17 Mgr. Medal - vyjadruje nespokojnosť, že súčasťou rekonštrukcie Karpatskej ul. nebudú navrhované priechody pre chodcov na Rybárskej a Karpatskej ul. Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby tieto priechody boli zaradené do rozpočtu na rok 2018. Mgr. Medal - vyjadruje nespokojnosť, že súčasťou rekonštrukcie Karpatskej ul. nebudú navrhované priechody pre chodcov na Rybárskej a Karpatskej ul. Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby tieto priechody boli zaradené do rozpočtu na rok 2018. Mgr. Medal - vyjadruje nespokojnosť, že súčasťou rekonštrukcie Karpatskej ul. nebudú navrhované priechody pre chodcov na Rybárskej a Karpatskej ul. Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby tieto priechody boli zaradené do rozpočtu na rok 2018. Mgr. Medal - vyjadruje nespokojnosť, že súčasťou rekonštrukcie Karpatskej ul. nebudú navrhované priechody pre chodcov na Rybárskej a Karpatskej ul. Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby tieto priechody boli zaradené do rozpočtu na rok 2018. Mgr. Medal - vyjadruje nespokojnosť, že súčasťou rekonštrukcie Karpatskej ul. nebudú navrhované priechody pre chodcov na Rybárskej a Karpatskej ul. Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby tieto priechody boli zaradené do rozpočtu na rok 2018. ÚIS Priechody pre chodcov na Rybárskej a Karpatskej ul budú zaradené v rámci vybudovania cyklotrasy a chodníka na Karpatskej ul. do rozpočtu v roku 2018.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Prístrešok na zastávke 28. októbra a Inovecká, stred (smer centrum). Je možné odstránenie nepoužívaného infopanelu na uvedených zastávkach? Stav na Inoveckej ulici dokumentuje príloha č. 2.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Prístrešok na zastávke 28. októbra a Inovecká, stred (smer centrum). Je možné odstránenie nepoužívaného infopanelu na uvedených zastávkach? Stav na Inoveckej ulici dokumentuje príloha č. 2.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Prístrešok na zastávke 28. októbra a Inovecká, stred (smer centrum). Je možné odstránenie nepoužívaného infopanelu na uvedených zastávkach? Stav na Inoveckej ulici dokumentuje príloha č. 2.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Prístrešok na zastávke 28. októbra a Inovecká, stred (smer centrum). Je možné odstránenie nepoužívaného infopanelu na uvedených zastávkach? Stav na Inoveckej ulici dokumentuje príloha č. 2.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Prístrešok na zastávke 28. októbra a Inovecká, stred (smer centrum). Je možné odstránenie nepoužívaného infopanelu na uvedených zastávkach? Stav na Inoveckej ulici dokumentuje príloha č. 2. ÚD Vyzveme opätovne majiteľa zastávok – Euro AWK na odstránenie
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer Nemocnica). Aký je ďalší postup pri zmene parkoviska na riadnu zastávku s nástupnou hranou a vytvorením priestoru pre čakajúcich cestujúcich. ÚD Útvar dopravy pripravuje návrh úpravy celého priestoru na ulici Dlhé Hony pred prevádzkou Smažienka. Zastávky by mali byť posunuté bližšie k základnej škole, a parkovanie by malo byť „upratané“ tak, aby bol oddelený priestor pre parkujúce vozidlá a pre chodcov za podmienky minimalizovať záber zelene.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer JUH). Nevhodne otočený vývesok cestovného poriadku (CP). Prebehlo sľúbené stretnutie so spoločnosťou SAD Trenčín ohľadom otočenia CP o 90 stupňov smerom k reklame?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer JUH). Nevhodne otočený vývesok cestovného poriadku (CP). Prebehlo sľúbené stretnutie so spoločnosťou SAD Trenčín ohľadom otočenia CP o 90 stupňov smerom k reklame?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer JUH). Nevhodne otočený vývesok cestovného poriadku (CP). Prebehlo sľúbené stretnutie so spoločnosťou SAD Trenčín ohľadom otočenia CP o 90 stupňov smerom k reklame?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer JUH). Nevhodne otočený vývesok cestovného poriadku (CP). Prebehlo sľúbené stretnutie so spoločnosťou SAD Trenčín ohľadom otočenia CP o 90 stupňov smerom k reklame?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer JUH). Nevhodne otočený vývesok cestovného poriadku (CP). Prebehlo sľúbené stretnutie so spoločnosťou SAD Trenčín ohľadom otočenia CP o 90 stupňov smerom k reklame? ÚD Nie, stretnutie vzhľadom na dovolenkové obdobie zatiaľ neprebehlo. Zoznam požiadaviek poslancov Ščepka a Medala, a občana Mazaníka zatiaľ doriešené nie sú.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupice, námestie. Čo bráni k presunu označníka bližšie k samotnej zastávke? Sú nejaké výhrady zo strany SAD Trenčín?"Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupice, námestie. Čo bráni k presunu označníka bližšie k samotnej zastávke? Sú nejaké výhrady zo strany SAD Trenčín?"Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupice, námestie. Čo bráni k presunu označníka bližšie k samotnej zastávke? Sú nejaké výhrady zo strany SAD Trenčín?"Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupice, námestie. Čo bráni k presunu označníka bližšie k samotnej zastávke? Sú nejaké výhrady zo strany SAD Trenčín?"Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupice, námestie. Čo bráni k presunu označníka bližšie k samotnej zastávke? Sú nejaké výhrady zo strany SAD Trenčín?" ÚD Otázku potrebujeme prejednať so SAD, avšak kvôli dovolenkovému obdobiu sa stretnutie uskutoční najskôr v septembri.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupická, cintorín (obojsmerne). Vodiči MHD nezachádzajú ani v jednom smere priamo k zastávke, ale logickejšie, pri okraji chodníkov. Bolo prisľúbené stretnutie zástupcov mesta, Okresného dopravného inšpektorátu a zástupcov SAD Trenčín. Prebehlo toto stretnutie? Ak áno, aké sú jeho závery? Čo bude ďalší krok?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupická, cintorín (obojsmerne). Vodiči MHD nezachádzajú ani v jednom smere priamo k zastávke, ale logickejšie, pri okraji chodníkov. Bolo prisľúbené stretnutie zástupcov mesta, Okresného dopravného inšpektorátu a zástupcov SAD Trenčín. Prebehlo toto stretnutie? Ak áno, aké sú jeho závery? Čo bude ďalší krok?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupická, cintorín (obojsmerne). Vodiči MHD nezachádzajú ani v jednom smere priamo k zastávke, ale logickejšie, pri okraji chodníkov. Bolo prisľúbené stretnutie zástupcov mesta, Okresného dopravného inšpektorátu a zástupcov SAD Trenčín. Prebehlo toto stretnutie? Ak áno, aké sú jeho závery? Čo bude ďalší krok?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupická, cintorín (obojsmerne). Vodiči MHD nezachádzajú ani v jednom smere priamo k zastávke, ale logickejšie, pri okraji chodníkov. Bolo prisľúbené stretnutie zástupcov mesta, Okresného dopravného inšpektorátu a zástupcov SAD Trenčín. Prebehlo toto stretnutie? Ak áno, aké sú jeho závery? Čo bude ďalší krok?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Biskupická, cintorín (obojsmerne). Vodiči MHD nezachádzajú ani v jednom smere priamo k zastávke, ale logickejšie, pri okraji chodníkov. Bolo prisľúbené stretnutie zástupcov mesta, Okresného dopravného inšpektorátu a zástupcov SAD Trenčín. Prebehlo toto stretnutie? Ak áno, aké sú jeho závery? Čo bude ďalší krok? ÚD Požiadavka sa bude riešiť na stretnutí so SAD po skončení dovolenkového obdobia.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastavovanie vozidiel mimo zastávky Biskupická, námestie. Taktiež bolo sľúbené stretnutie so SAD Trenčín. Rýchlym riešením by mohlo byť umiestnenie ďalšieho označníka MHD. Komplexným riešením by mohlo byť zlúčenie spojov po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách. Potom by mohli stáť aj na normálnej zastávke. Podarili sa urobiť nejaké opatrenia?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastavovanie vozidiel mimo zastávky Biskupická, námestie. Taktiež bolo sľúbené stretnutie so SAD Trenčín. Rýchlym riešením by mohlo byť umiestnenie ďalšieho označníka MHD. Komplexným riešením by mohlo byť zlúčenie spojov po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách. Potom by mohli stáť aj na normálnej zastávke. Podarili sa urobiť nejaké opatrenia?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastavovanie vozidiel mimo zastávky Biskupická, námestie. Taktiež bolo sľúbené stretnutie so SAD Trenčín. Rýchlym riešením by mohlo byť umiestnenie ďalšieho označníka MHD. Komplexným riešením by mohlo byť zlúčenie spojov po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách. Potom by mohli stáť aj na normálnej zastávke. Podarili sa urobiť nejaké opatrenia?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastavovanie vozidiel mimo zastávky Biskupická, námestie. Taktiež bolo sľúbené stretnutie so SAD Trenčín. Rýchlym riešením by mohlo byť umiestnenie ďalšieho označníka MHD. Komplexným riešením by mohlo byť zlúčenie spojov po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách. Potom by mohli stáť aj na normálnej zastávke. Podarili sa urobiť nejaké opatrenia?Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastavovanie vozidiel mimo zastávky Biskupická, námestie. Taktiež bolo sľúbené stretnutie so SAD Trenčín. Rýchlym riešením by mohlo byť umiestnenie ďalšieho označníka MHD. Komplexným riešením by mohlo byť zlúčenie spojov po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách. Potom by mohli stáť aj na normálnej zastávke. Podarili sa urobiť nejaké opatrenia? ÚD Požiadavka sa bude riešiť na stretnutí so SAD po skončení dovolenkového obdobia.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Inovecká (smer centrum). Príliš krátka nástupná dĺžka zastávky aj pre „krátky“- 12 metrový autobus. Zastávku obsluhujú aj kĺbové vozidlá, pre ktoré je dĺžka nástupiska tiež nevyhovujúca. Je reálne jej predĺženie ešte tento rok? Prípadne, aký je ďalší postup.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Inovecká (smer centrum). Príliš krátka nástupná dĺžka zastávky aj pre „krátky“- 12 metrový autobus. Zastávku obsluhujú aj kĺbové vozidlá, pre ktoré je dĺžka nástupiska tiež nevyhovujúca. Je reálne jej predĺženie ešte tento rok? Prípadne, aký je ďalší postup.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Inovecká (smer centrum). Príliš krátka nástupná dĺžka zastávky aj pre „krátky“- 12 metrový autobus. Zastávku obsluhujú aj kĺbové vozidlá, pre ktoré je dĺžka nástupiska tiež nevyhovujúca. Je reálne jej predĺženie ešte tento rok? Prípadne, aký je ďalší postup.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Inovecká (smer centrum). Príliš krátka nástupná dĺžka zastávky aj pre „krátky“- 12 metrový autobus. Zastávku obsluhujú aj kĺbové vozidlá, pre ktoré je dĺžka nástupiska tiež nevyhovujúca. Je reálne jej predĺženie ešte tento rok? Prípadne, aký je ďalší postup.Ing. Ščepko a Mgr. Medal - Zastávka MHD Inovecká (smer centrum). Príliš krátka nástupná dĺžka zastávky aj pre „krátky“- 12 metrový autobus. Zastávku obsluhujú aj kĺbové vozidlá, pre ktoré je dĺžka nástupiska tiež nevyhovujúca. Je reálne jej predĺženie ešte tento rok? Prípadne, aký je ďalší postup. ÚD Predĺženie zastávky v tomto roku reálne nie je. Na predĺženie zastávky je potrebné stavebné povolenie a súhlas vlastníkov inžinierskych sietí. Takáto investičná akcia nie je zaradená v rozpočte na rok 2016.
  Mgr. Medal - žiada o vyčíslenie plochy verejnej zelene, ktorá bola zabratá kvôli novému parkovaniu a aká časť verejnej zelene ešte bude zabratá.Mgr. Medal - žiada o vyčíslenie plochy verejnej zelene, ktorá bola zabratá kvôli novému parkovaniu a aká časť verejnej zelene ešte bude zabratá.Mgr. Medal - žiada o vyčíslenie plochy verejnej zelene, ktorá bola zabratá kvôli novému parkovaniu a aká časť verejnej zelene ešte bude zabratá.Mgr. Medal - žiada o vyčíslenie plochy verejnej zelene, ktorá bola zabratá kvôli novému parkovaniu a aká časť verejnej zelene ešte bude zabratá.Mgr. Medal - žiada o vyčíslenie plochy verejnej zelene, ktorá bola zabratá kvôli novému parkovaniu a aká časť verejnej zelene ešte bude zabratá. ÚD V MČ Stred bolo kvôli novému parkovaniu zabratých cca 200 m2 na Olbrachtovej ulici a cca 13 m2 na Beckovskej ulici vo vnútrobloku. V MČ Sever to bolo 0 m2. V MČ Západ 3 m2. Úpravou niektorých parkovacích plôch sa naopak zeleň získala (parkovisko za Perlou cca 100 m2). Aká časť zelene bude zabratá v súčasnosti nevieme vyčísliť. Prebieha povoľovacie konanie v rôznych štádiach, na základe ktorého sa výmery zabratej zelene stále upravujú.
  Poslanci VMČ Stred - žiadajú p. Marčekovú (ÚD), aby k predloženej vyprojektovanej projektovej dokumentácii v časti VMČ stred podala na ďalšom VMČ Stred vysvetlenie.Poslanci VMČ Stred - žiadajú p. Marčekovú (ÚD), aby k predloženej vyprojektovanej projektovej dokumentácii v časti VMČ stred podala na ďalšom VMČ Stred vysvetlenie.Poslanci VMČ Stred - žiadajú p. Marčekovú (ÚD), aby k predloženej vyprojektovanej projektovej dokumentácii v časti VMČ stred podala na ďalšom VMČ Stred vysvetlenie.Poslanci VMČ Stred - žiadajú p. Marčekovú (ÚD), aby k predloženej vyprojektovanej projektovej dokumentácii v časti VMČ stred podala na ďalšom VMČ Stred vysvetlenie.Poslanci VMČ Stred - žiadajú p. Marčekovú (ÚD), aby k predloženej vyprojektovanej projektovej dokumentácii v časti VMČ stred podala na ďalšom VMČ Stred vysvetlenie. ÚD Pani Marčeková čerpá riadnu dovolenku. Po návrate z dovolenky jej bude požiadavka tlmočená. Či však stihne materiál za „pár“ dní pripraviť v súčasnosti nevieme odhadnúť.
  Mgr. Medal - po hrádzi od "Riviéry" smerom k lodenici dole kopcom skúsiť vymyslieť nejaké opatrenia na zabránenie rýchlej jazdy cyklistov. Ako by sa dala zabezpečiť bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v oblasti lodenice?Mgr. Medal - po hrádzi od "Riviéry" smerom k lodenici dole kopcom skúsiť vymyslieť nejaké opatrenia na zabránenie rýchlej jazdy cyklistov. Ako by sa dala zabezpečiť bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v oblasti lodenice?Mgr. Medal - po hrádzi od "Riviéry" smerom k lodenici dole kopcom skúsiť vymyslieť nejaké opatrenia na zabránenie rýchlej jazdy cyklistov. Ako by sa dala zabezpečiť bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v oblasti lodenice?Mgr. Medal - po hrádzi od "Riviéry" smerom k lodenici dole kopcom skúsiť vymyslieť nejaké opatrenia na zabránenie rýchlej jazdy cyklistov. Ako by sa dala zabezpečiť bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v oblasti lodenice?Mgr. Medal - po hrádzi od "Riviéry" smerom k lodenici dole kopcom skúsiť vymyslieť nejaké opatrenia na zabránenie rýchlej jazdy cyklistov. Ako by sa dala zabezpečiť bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v oblasti lodenice? ÚD Minimálne existujú tri osvedčené možnosti. Spomaľovací prah, fyzické zábrany (podobné, ako pri priecestí pri starom cestnom moste alebo vytvoriť v trase umelé šikany. Každá má svoje výhody i nevýhody. Po výstavbe Vážskej cyklomagistrály, ktorú pripravuje TSK, by cyklisti mali byť vedení v záplavovom území (teda pod hrádzou), a chodci na hrádzi. Spôsob spomalenia cyklistov by mala preriešiť cyklokomisia pri MsZ.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal - na jeseň zabezpečiť výsadbu v oblasti podchodu pri novej poliklinike. (pavinič, brečtan, niečo ťahavé) MHSL Treba bližšie upresniť miesto výsadby a následne sa môže na jeseň zrealizovať.
  Mgr. Medal -prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu (požičovňa, príp. prístavište týchto motorových vodných dopravných prostriedkov má byť v zátočine, kde bol pôvodne "zaparkovaný" vodný báger - pri Trenčianskom luhu)Mgr. Medal -prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu (požičovňa, príp. prístavište týchto motorových vodných dopravných prostriedkov má byť v zátočine, kde bol pôvodne "zaparkovaný" vodný báger - pri Trenčianskom luhu)Mgr. Medal -prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu (požičovňa, príp. prístavište týchto motorových vodných dopravných prostriedkov má byť v zátočine, kde bol pôvodne "zaparkovaný" vodný báger - pri Trenčianskom luhu)Mgr. Medal -prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu (požičovňa, príp. prístavište týchto motorových vodných dopravných prostriedkov má byť v zátočine, kde bol pôvodne "zaparkovaný" vodný báger - pri Trenčianskom luhu)Mgr. Medal -prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu (požičovňa, príp. prístavište týchto motorových vodných dopravných prostriedkov má byť v zátočine, kde bol pôvodne "zaparkovaný" vodný báger - pri Trenčianskom luhu) ÚE „V evidencii Mesta Trenčín - databáze prevádzok neevidujeme prevádzku, ktorej činnosť by sa týkala požičovne vodných skútrov a motorových člnov. Mesto Trenčín nepovoľuje prevádzky a ani nepovoľuje činnosť prevádzky, taktiež neodsúhlasuje a ani nepovoľuje prevádzkový čas. V súlade s ustanoveniami VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín, si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku. Prevádzkový čas je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Mestu Trenčín prostredníctvom ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne.“
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Je možné zriadiť zákaz státia na tejto ulici na strane rodinných domov?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Je možné zriadiť zákaz státia na tejto ulici na strane rodinných domov?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Je možné zriadiť zákaz státia na tejto ulici na strane rodinných domov?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Je možné zriadiť zákaz státia na tejto ulici na strane rodinných domov?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Je možné zriadiť zákaz státia na tejto ulici na strane rodinných domov? ÚD Zákaz státia je tu osadený cca 1 rok, a to od garáží až po križovatku s Karpatskou ulicou
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Prípadne vybudovanie spomaľovacieho prahu na vozovke?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Prípadne vybudovanie spomaľovacieho prahu na vozovke?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Prípadne vybudovanie spomaľovacieho prahu na vozovke?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Rybárska ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Prípadne vybudovanie spomaľovacieho prahu na vozovke? ÚD O zníženie rýchlosti a osadenie spomaľovacích prahov sa útvar dopravy pokúšal pri osadení značiek zákaz státia. Nebolo to však odsúhlasené dopravným inšpektorátom.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Zeleň oproti výstavbe bytoviek. Prosíme o výrez vyschnutej brezy a obhliadku okolitých stromov.Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Zeleň oproti výstavbe bytoviek. Prosíme o výrez vyschnutej brezy a obhliadku okolitých stromov.Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Zeleň oproti výstavbe bytoviek. Prosíme o výrez vyschnutej brezy a obhliadku okolitých stromov.Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Zeleň oproti výstavbe bytoviek. Prosíme o výrez vyschnutej brezy a obhliadku okolitých stromov. ÚIS Suchá breza na p.č.. 1694/72 pri d.č. 89 je už zaradená na výrub na oznámenie. Okolité stromy budú obhliadnuté v priebehu augusta a na základe obhliadky budú navrhnuté ich úpravy.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Možnosti parkovania v úseku pri bytovkách na Ulici J. Zemana. Je možné zvýšiť ich počet len zmenou dopravného značenia (iným spôsobom rozdelenia)? Neuvažovalo sa o zjednosmernení ulice Jána Zemana pri bytovkách (dvoch vetiev)?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Možnosti parkovania v úseku pri bytovkách na Ulici J. Zemana. Je možné zvýšiť ich počet len zmenou dopravného značenia (iným spôsobom rozdelenia)? Neuvažovalo sa o zjednosmernení ulice Jána Zemana pri bytovkách (dvoch vetiev)?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Možnosti parkovania v úseku pri bytovkách na Ulici J. Zemana. Je možné zvýšiť ich počet len zmenou dopravného značenia (iným spôsobom rozdelenia)? Neuvažovalo sa o zjednosmernení ulice Jána Zemana pri bytovkách (dvoch vetiev)?Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Možnosti parkovania v úseku pri bytovkách na Ulici J. Zemana. Je možné zvýšiť ich počet len zmenou dopravného značenia (iným spôsobom rozdelenia)? Neuvažovalo sa o zjednosmernení ulice Jána Zemana pri bytovkách (dvoch vetiev)? ÚD O zjednosmernení sme uvažovali, a stále uvažujeme, avšak za súčasnej situácie to počet parkujúcich vozidiel nezvýši. Okrem zjednosmernenia sú tu potrebné aj stavebné úpravy, ktorými sa zabezpečí zvýšenie kapacity statickej dopravy. V súčasnosti projekčne pripravujeme parkovanie na Juhu a Sihoti III a IV – práce sú už v závere. Začíname pripravovať sídlisko Kvetná. Po skončení projekčných príprav na Sihoti a Juhu začneme projekčne pripravovať aj Noviny – predpoklad začiatku prác je jeseň 2017. Realizácia potom najskôr o 1-2 roky.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana - po rozkopávke zostala neupravená tráva v križovatke J. Zemana. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana - po rozkopávke zostala neupravená tráva v križovatke J. Zemana. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana - po rozkopávke zostala neupravená tráva v križovatke J. Zemana. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana - po rozkopávke zostala neupravená tráva v križovatke J. Zemana. ÚIS Jedná sa o rozkopávku súvisiacu s teplovodom, ktorá stále nebola Mestom prebratá. Vzhľadom k podmienke prebratia – zatrávneniu a aktuálnemu počasiu bude možné prebrať rozkopávku až na jeseň.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Je možné aspoň dopravným značením (žltou čiarou) vyznačiť priestor pri odpadových nádobách tak, aby sa pred nimi neparkovalo? Týka sa to viacerých kontajnerových stojísk pri bytových domoch, do ktorých je kvôli parkujúcim autám zlý prístup (o sťaženej manipulácii pracovníkov Marius Pedersen pri vyprázdňovaní kontajnerov ani nehovoriac). Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Je možné aspoň dopravným značením (žltou čiarou) vyznačiť priestor pri odpadových nádobách tak, aby sa pred nimi neparkovalo? Týka sa to viacerých kontajnerových stojísk pri bytových domoch, do ktorých je kvôli parkujúcim autám zlý prístup (o sťaženej manipulácii pracovníkov Marius Pedersen pri vyprázdňovaní kontajnerov ani nehovoriac). Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Je možné aspoň dopravným značením (žltou čiarou) vyznačiť priestor pri odpadových nádobách tak, aby sa pred nimi neparkovalo? Týka sa to viacerých kontajnerových stojísk pri bytových domoch, do ktorých je kvôli parkujúcim autám zlý prístup (o sťaženej manipulácii pracovníkov Marius Pedersen pri vyprázdňovaní kontajnerov ani nehovoriac). Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Je možné aspoň dopravným značením (žltou čiarou) vyznačiť priestor pri odpadových nádobách tak, aby sa pred nimi neparkovalo? Týka sa to viacerých kontajnerových stojísk pri bytových domoch, do ktorých je kvôli parkujúcim autám zlý prístup (o sťaženej manipulácii pracovníkov Marius Pedersen pri vyprázdňovaní kontajnerov ani nehovoriac). ÚD Nezaznamenali sme sťažnosti spoločnosti Marius Pedersen na vyprázdňovanie kontajnerov na ulici Jána Zemana, na rozdiel od iných ulíc najmä na Juhu. O žltých čiarach uvažovať možné samozrejme je.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Električná ulica. Je priestor (v majetku mesta), kde by bolo možné vysadiť protihlukovú zeleň, ktorá by skvalitnila život obyvateľom žijúcich na Novinách v blízkosti tejto mestskej "diaľnice".Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Električná ulica. Je priestor (v majetku mesta), kde by bolo možné vysadiť protihlukovú zeleň, ktorá by skvalitnila život obyvateľom žijúcich na Novinách v blízkosti tejto mestskej "diaľnice".Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Električná ulica. Je priestor (v majetku mesta), kde by bolo možné vysadiť protihlukovú zeleň, ktorá by skvalitnila život obyvateľom žijúcich na Novinách v blízkosti tejto mestskej "diaľnice".Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Električná ulica. Je priestor (v majetku mesta), kde by bolo možné vysadiť protihlukovú zeleň, ktorá by skvalitnila život obyvateľom žijúcich na Novinách v blízkosti tejto mestskej "diaľnice". ÚHA, MHSL, ÚD ÚHA odporúča vysadiť zeleň. Za MHSL: Je potrebné vypracovať konkrétny návrh (projekt), aby sa určil rozsah výdavkov (bežné alebo kapitálové výdavky), a v prípade schválenia projekt zaradiť do rozpočtu budúcich rokov. Za UD: Medzi Električnou ulicou (pozemok TSK) a obytnými budovami na Novinách sa nachádza pozemok Železníc a zopár súkromných pozemkov. Jediný pozemok vo vlastníctve mesta je záhradkárska osada za rodinnými domami na ulici Jána Zemana.ÚHA odporúča vysadiť zeleň. Za MHSL: Je potrebné vypracovať konkrétny návrh (projekt), aby sa určil rozsah výdavkov (bežné alebo kapitálové výdavky), a v prípade schválenia projekt zaradiť do rozpočtu budúcich rokov. Za UD: Medzi Električnou ulicou (pozemok TSK) a obytnými budovami na Novinách sa nachádza pozemok Železníc a zopár súkromných pozemkov. Jediný pozemok vo vlastníctve mesta je záhradkárska osada za rodinnými domami na ulici Jána Zemana.ÚHA odporúča vysadiť zeleň. Za MHSL: Je potrebné vypracovať konkrétny návrh (projekt), aby sa určil rozsah výdavkov (bežné alebo kapitálové výdavky), a v prípade schválenia projekt zaradiť do rozpočtu budúcich rokov. Za UD: Medzi Električnou ulicou (pozemok TSK) a obytnými budovami na Novinách sa nachádza pozemok Železníc a zopár súkromných pozemkov. Jediný pozemok vo vlastníctve mesta je záhradkárska osada za rodinnými domami na ulici Jána Zemana.ÚHA odporúča vysadiť zeleň. Za MHSL: Je potrebné vypracovať konkrétny návrh (projekt), aby sa určil rozsah výdavkov (bežné alebo kapitálové výdavky), a v prípade schválenia projekt zaradiť do rozpočtu budúcich rokov. Za UD: Medzi Električnou ulicou (pozemok TSK) a obytnými budovami na Novinách sa nachádza pozemok Železníc a zopár súkromných pozemkov. Jediný pozemok vo vlastníctve mesta je záhradkárska osada za rodinnými domami na ulici Jána Zemana.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Podjazd na Noviny (Karpatská - Jesenského) - Prosíme o preverenie, či je možné osadiť výložníky s novými svetelnými bodmi na dva stĺpy uvedené na obrázku. Prípadne o akú investíciu by šlo, ak by bolo doplnené verejné osvetlenie v oboch častiach vjazdu do podchodu. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Podjazd na Noviny (Karpatská - Jesenského) - Prosíme o preverenie, či je možné osadiť výložníky s novými svetelnými bodmi na dva stĺpy uvedené na obrázku. Prípadne o akú investíciu by šlo, ak by bolo doplnené verejné osvetlenie v oboch častiach vjazdu do podchodu. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Podjazd na Noviny (Karpatská - Jesenského) - Prosíme o preverenie, či je možné osadiť výložníky s novými svetelnými bodmi na dva stĺpy uvedené na obrázku. Prípadne o akú investíciu by šlo, ak by bolo doplnené verejné osvetlenie v oboch častiach vjazdu do podchodu. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Podjazd na Noviny (Karpatská - Jesenského) - Prosíme o preverenie, či je možné osadiť výložníky s novými svetelnými bodmi na dva stĺpy uvedené na obrázku. Prípadne o akú investíciu by šlo, ak by bolo doplnené verejné osvetlenie v oboch častiach vjazdu do podchodu. MHSL Správca verejného osvetlenia preveril možnosť rozšírenia verejného osvetlenia s nasledovným výsledkom: rozšírenie VO osadením svietidiel na jestvujúce betónové stožiare nedoporučuje vzhľadom na technické požiadavky a z uvedeného dôvodu správca navrhuje osvetliť predmetnú časť ulice plynule osadením 2 ks stožiarov pred podchod a 2 ks stožiarov za podchod, čím by bolo zabezpečené komplexné osvetlenie z ulice Jesenského na ul. Karpatská. Správca VO predpokladá výdavky na rozšírenie VO vo výške cca 6.000 €. Vzhľadom na rozsach prác a výšku výdavkov navrhujeme zaradiť uvedenú požiadavku do návrhu investičných akcií pre rok 2018 /ÚIS/.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Pri domoch číslo 2460 prerezať stromy - orezať/skrátiť. V súčasnosti stromy prevyšujú bytové domy a tienia. Obyvatelia domov žiadajú odbor starostlivosti o zeleň o súčinnosť pri vytipovaní stromov vhodných na preriedenie, orez, prípadne výmenu."Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Pri domoch číslo 2460 prerezať stromy - orezať/skrátiť. V súčasnosti stromy prevyšujú bytové domy a tienia. Obyvatelia domov žiadajú odbor starostlivosti o zeleň o súčinnosť pri vytipovaní stromov vhodných na preriedenie, orez, prípadne výmenu."Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Pri domoch číslo 2460 prerezať stromy - orezať/skrátiť. V súčasnosti stromy prevyšujú bytové domy a tienia. Obyvatelia domov žiadajú odbor starostlivosti o zeleň o súčinnosť pri vytipovaní stromov vhodných na preriedenie, orez, prípadne výmenu."Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Ulica J. Zemana. Pri domoch číslo 2460 prerezať stromy - orezať/skrátiť. V súčasnosti stromy prevyšujú bytové domy a tienia. Obyvatelia domov žiadajú odbor starostlivosti o zeleň o súčinnosť pri vytipovaní stromov vhodných na preriedenie, orez, prípadne výmenu." ÚSaŽP, ÚIS Na stránke mesta www.trencin.sk/občan/tlačivá/ŽP je žiadosť na orez drevín vo verejnej zeleni. Túto je potrebné vyplniť a zaslať na Útvar interných služieb - správcovi verejnej zelene. Na základe žiadosti bude vykonaná obhliadka drevín za účasti pracovníkov mesta a žiadateľa (občanov bytových domov), kde sa priamo v teréne určí ďalší postup. Za UIS: Lokalitu, na ktorej požadujete upraviť dreviny sme podľa vášho určenia nenašli. Prosíme o bližšie určenie, príp. mapu, fotodokumentáciu.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica č. 60. Pred pracháčom parkujú autá. Ako je možné tento problém vyriešiť? Je možné aspoň nástrekom upozornenia na betónovú plochu? Napríklad: „Prosím, neparkovať“. Ak by nepomáhalo, osadiť stĺpik pred pracháč?" Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica č. 60. Pred pracháčom parkujú autá. Ako je možné tento problém vyriešiť? Je možné aspoň nástrekom upozornenia na betónovú plochu? Napríklad: „Prosím, neparkovať“. Ak by nepomáhalo, osadiť stĺpik pred pracháč?" Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica č. 60. Pred pracháčom parkujú autá. Ako je možné tento problém vyriešiť? Je možné aspoň nástrekom upozornenia na betónovú plochu? Napríklad: „Prosím, neparkovať“. Ak by nepomáhalo, osadiť stĺpik pred pracháč?" Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica č. 60. Pred pracháčom parkujú autá. Ako je možné tento problém vyriešiť? Je možné aspoň nástrekom upozornenia na betónovú plochu? Napríklad: „Prosím, neparkovať“. Ak by nepomáhalo, osadiť stĺpik pred pracháč?" ÚD Skúste sa v prvom rade porozprávať so susedom, ktorý tam parkuje, aby tak nerobil. Nikto iný tam totiž parkovať nemá dôvod.
  Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Príp. je možné na tejto ulici osadiť značku Prejazd zakázaný? Je možné tu osadiť cestný radar s tabuľou oznamujúcou rýchlosť prichádzajúcich vozidiel? R. Ščepko poznámka: osobne by som asi počkal do augustovej rekonštrukcie ulice s osadením vyvýšených priechodov pre chodcov. A následne vyhodnotil potrebu zníženia rýchlosti či iných opatrení. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Príp. je možné na tejto ulici osadiť značku Prejazd zakázaný? Je možné tu osadiť cestný radar s tabuľou oznamujúcou rýchlosť prichádzajúcich vozidiel? R. Ščepko poznámka: osobne by som asi počkal do augustovej rekonštrukcie ulice s osadením vyvýšených priechodov pre chodcov. A následne vyhodnotil potrebu zníženia rýchlosti či iných opatrení. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Príp. je možné na tejto ulici osadiť značku Prejazd zakázaný? Je možné tu osadiť cestný radar s tabuľou oznamujúcou rýchlosť prichádzajúcich vozidiel? R. Ščepko poznámka: osobne by som asi počkal do augustovej rekonštrukcie ulice s osadením vyvýšených priechodov pre chodcov. A následne vyhodnotil potrebu zníženia rýchlosti či iných opatrení. Ing. Ščepko a Mgr. Medal (požiadavka obyvateľov Novín) - Karpatská ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Príp. je možné na tejto ulici osadiť značku Prejazd zakázaný? Je možné tu osadiť cestný radar s tabuľou oznamujúcou rýchlosť prichádzajúcich vozidiel? R. Ščepko poznámka: osobne by som asi počkal do augustovej rekonštrukcie ulice s osadením vyvýšených priechodov pre chodcov. A následne vyhodnotil potrebu zníženia rýchlosti či iných opatrení. ÚD Útvar dopravy súhlasí s názorom pána poslanca Ščepku. Rekonštrukcia ulice by mala začať prvý augustový týždeň 2017
10.7.17 Poslanci VMČ Stred vyjadrili poďakovanie za ústretový prístup LOTN, a.s. za elimináciu hluku akrobatických lietadiel počas nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.    
21.8.17 Mgr. Medal - ad požiadavka Ing. Urbánka č. 194 - vyasfaltovanie komunikácie medzi lávkou na ostrov a starým železničným mostom popod nový železničný most na ľavom brehu Váhu - z odpovede vyplýva, že nakoľko daný pozemok patrí Povodiu Váhu, nedá sa nič robiť; prosím o prehodnotenie tohoto názoru - je množstvo príkladov, právne napríklad vo forme výpožičiek, kde mesto vykonáva starostlivosť alebo investície aj na cudzích pozemkoch (príklad hrádza); predmetný priestor je veľmi frekventovaný, spevnenie podhrádzovej cesty by pomohlo rozdeliť peších a cyklistov a minimalizovať ich strety na hrádzi, pomohlo by to "lodeničiarom" (ktorí mimochodom ponúkli svoju spoluúčasť na akcii) a v konečnom dôsledku by mohli byť pod novým železničným mostom vzniknúť aj parkovacie miestaMgr. Medal - ad požiadavka Ing. Urbánka č. 194 - vyasfaltovanie komunikácie medzi lávkou na ostrov a starým železničným mostom popod nový železničný most na ľavom brehu Váhu - z odpovede vyplýva, že nakoľko daný pozemok patrí Povodiu Váhu, nedá sa nič robiť; prosím o prehodnotenie tohoto názoru - je množstvo príkladov, právne napríklad vo forme výpožičiek, kde mesto vykonáva starostlivosť alebo investície aj na cudzích pozemkoch (príklad hrádza); predmetný priestor je veľmi frekventovaný, spevnenie podhrádzovej cesty by pomohlo rozdeliť peších a cyklistov a minimalizovať ich strety na hrádzi, pomohlo by to "lodeničiarom" (ktorí mimochodom ponúkli svoju spoluúčasť na akcii) a v konečnom dôsledku by mohli byť pod novým železničným mostom vzniknúť aj parkovacie miestaMgr. Medal - ad požiadavka Ing. Urbánka č. 194 - vyasfaltovanie komunikácie medzi lávkou na ostrov a starým železničným mostom popod nový železničný most na ľavom brehu Váhu - z odpovede vyplýva, že nakoľko daný pozemok patrí Povodiu Váhu, nedá sa nič robiť; prosím o prehodnotenie tohoto názoru - je množstvo príkladov, právne napríklad vo forme výpožičiek, kde mesto vykonáva starostlivosť alebo investície aj na cudzích pozemkoch (príklad hrádza); predmetný priestor je veľmi frekventovaný, spevnenie podhrádzovej cesty by pomohlo rozdeliť peších a cyklistov a minimalizovať ich strety na hrádzi, pomohlo by to "lodeničiarom" (ktorí mimochodom ponúkli svoju spoluúčasť na akcii) a v konečnom dôsledku by mohli byť pod novým železničným mostom vzniknúť aj parkovacie miestaMgr. Medal - ad požiadavka Ing. Urbánka č. 194 - vyasfaltovanie komunikácie medzi lávkou na ostrov a starým železničným mostom popod nový železničný most na ľavom brehu Váhu - z odpovede vyplýva, že nakoľko daný pozemok patrí Povodiu Váhu, nedá sa nič robiť; prosím o prehodnotenie tohoto názoru - je množstvo príkladov, právne napríklad vo forme výpožičiek, kde mesto vykonáva starostlivosť alebo investície aj na cudzích pozemkoch (príklad hrádza); predmetný priestor je veľmi frekventovaný, spevnenie podhrádzovej cesty by pomohlo rozdeliť peších a cyklistov a minimalizovať ich strety na hrádzi, pomohlo by to "lodeničiarom" (ktorí mimochodom ponúkli svoju spoluúčasť na akcii) a v konečnom dôsledku by mohli byť pod novým železničným mostom vzniknúť aj parkovacie miesta KPRE Priamo v mieste príjazdovej cesty ide TSK stavať Vážsku cyklomagistrálu. Šírka bude rovnaká ako na chodníku pred lodenicou - t.j. 3m. Mesto Trenčín potrebuje v súčasnosti prioritne investovať do vlastnej infraštruktúry, ktorá je v zlom, miestami až kritickom stave. Z daného dôvodu neplánuje investovať do danej komunikácie.
21.8.17 Mgr. Medal - výsadba v oblasti podchodu pri novej poliklinike. (pavinič, brečtan, niečo ťahavé) - ad požiadavka 205 - výsadbu sme prosili zabezpečiť na plochu bezprostredne pred podchodom na Noviny, na ľavej strane v smere od mesta pred schodami. Zároveň prosím o informáciu, či sa pripravuje výsadba na plochách pri novom gabionovom múre na Braneckého ulici a do kvetináčov popri schodoch od zastávky pred Domom knihy k Centrumu a tiež či sa plánuje so zazelenením gabiónového múru v celej jeho dĺžkeMgr. Medal - výsadba v oblasti podchodu pri novej poliklinike. (pavinič, brečtan, niečo ťahavé) - ad požiadavka 205 - výsadbu sme prosili zabezpečiť na plochu bezprostredne pred podchodom na Noviny, na ľavej strane v smere od mesta pred schodami. Zároveň prosím o informáciu, či sa pripravuje výsadba na plochách pri novom gabionovom múre na Braneckého ulici a do kvetináčov popri schodoch od zastávky pred Domom knihy k Centrumu a tiež či sa plánuje so zazelenením gabiónového múru v celej jeho dĺžkeMgr. Medal - výsadba v oblasti podchodu pri novej poliklinike. (pavinič, brečtan, niečo ťahavé) - ad požiadavka 205 - výsadbu sme prosili zabezpečiť na plochu bezprostredne pred podchodom na Noviny, na ľavej strane v smere od mesta pred schodami. Zároveň prosím o informáciu, či sa pripravuje výsadba na plochách pri novom gabionovom múre na Braneckého ulici a do kvetináčov popri schodoch od zastávky pred Domom knihy k Centrumu a tiež či sa plánuje so zazelenením gabiónového múru v celej jeho dĺžkeMgr. Medal - výsadba v oblasti podchodu pri novej poliklinike. (pavinič, brečtan, niečo ťahavé) - ad požiadavka 205 - výsadbu sme prosili zabezpečiť na plochu bezprostredne pred podchodom na Noviny, na ľavej strane v smere od mesta pred schodami. Zároveň prosím o informáciu, či sa pripravuje výsadba na plochách pri novom gabionovom múre na Braneckého ulici a do kvetináčov popri schodoch od zastávky pred Domom knihy k Centrumu a tiež či sa plánuje so zazelenením gabiónového múru v celej jeho dĺžke MHSL Odpoveď na požiadavku č. 2015 stále platí - výsadba bude realizovaná v jesenných mesiacoch po dodaní rastlín na náhradnú výsadbu.
21.8.17 Mgr. Medal - prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu - za odpoveď ďakujem, bolo by však možné otázku (a teda aj odpoveď) rozšíriť o preskúmanie, či sa s takouto činnosťou na Váhu uvažuje? bolo by možné v mene MsÚ požiadať o odpoveď Povodie Váhu, príp. Okresný úrad, príp. iný kompetentný úrad?Mgr. Medal - prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu - za odpoveď ďakujem, bolo by však možné otázku (a teda aj odpoveď) rozšíriť o preskúmanie, či sa s takouto činnosťou na Váhu uvažuje? bolo by možné v mene MsÚ požiadať o odpoveď Povodie Váhu, príp. Okresný úrad, príp. iný kompetentný úrad?Mgr. Medal - prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu - za odpoveď ďakujem, bolo by však možné otázku (a teda aj odpoveď) rozšíriť o preskúmanie, či sa s takouto činnosťou na Váhu uvažuje? bolo by možné v mene MsÚ požiadať o odpoveď Povodie Váhu, príp. Okresný úrad, príp. iný kompetentný úrad?Mgr. Medal - prosím o preverenie informácie, či (a ak áno, za akých prevádzkových podmienok) bola odsúhlasená/je v procese schvaľovania prevádzka požičovne vodných skútrov a motorových člnov na Váhu - za odpoveď ďakujem, bolo by však možné otázku (a teda aj odpoveď) rozšíriť o preskúmanie, či sa s takouto činnosťou na Váhu uvažuje? bolo by možné v mene MsÚ požiadať o odpoveď Povodie Váhu, príp. Okresný úrad, príp. iný kompetentný úrad? ÚE, ÚSaŽP Útvar stavebný a životného prostredia nemá v kompetencii schvaľovanie uvedených prevádzok. Otázku prepošleme na kompetentné orgány a o výsledku budeme informovať na ďalšom VMČ. Za ÚE: V nami dostupnej databáze prevádzok neevidujeme prevádzku, ktorej činnosť by sa týkala požičovne vodných skútrov a motorových člnov. Mesto Trenčín nepovoľuje prevádzky a ani nepovoľuje činnosť prevádzky, taktiež neodsúhlasuje a ani nepovoľuje prevádzkový čas. V súlade s ustanoveniami VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín, si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku. Prevádzkový čas je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Mestu Trenčín prostredníctvom ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne.
21.8.17 Mgr. Medal -aký je výsledok súťaže odpredania sezónnej scény, ktorá mala byť ukončená 28.6. 2017.Mgr. Medal -aký je výsledok súťaže odpredania sezónnej scény, ktorá mala byť ukončená 28.6. 2017.Mgr. Medal -aký je výsledok súťaže odpredania sezónnej scény, ktorá mala byť ukončená 28.6. 2017.Mgr. Medal -aký je výsledok súťaže odpredania sezónnej scény, ktorá mala byť ukončená 28.6. 2017. MHSL Sezónna scéna bola rozdelená na dve časti - drevené pódium, o ktoré prejavila záujem ZUŠ bolo zverené do správy tejto organizácii a oceľová konštrukcia bola odpredaná na základe výsledkov verejnej súťaže záujemcovi s najvyššou ponukou za 610 EUR pri troch uchádzačoch.
21.8.17 Mgr. Medal -návrhy na investičné akcie, ktoré dávajú jednotlivé MČ, kto eviduje, ako sa s nimi pracuje, akým spôsobom sú zaraďované do poradovníka IA. Kto určuje priority IA? Mgr. Medal -návrhy na investičné akcie, ktoré dávajú jednotlivé MČ, kto eviduje, ako sa s nimi pracuje, akým spôsobom sú zaraďované do poradovníka IA. Kto určuje priority IA? Mgr. Medal -návrhy na investičné akcie, ktoré dávajú jednotlivé MČ, kto eviduje, ako sa s nimi pracuje, akým spôsobom sú zaraďované do poradovníka IA. Kto určuje priority IA? Mgr. Medal -návrhy na investičné akcie, ktoré dávajú jednotlivé MČ, kto eviduje, ako sa s nimi pracuje, akým spôsobom sú zaraďované do poradovníka IA. Kto určuje priority IA? ÚIS Návrhy investičných akcií zaraďujú zamestnanci oddelenia investícií do zásobníka investičných akcií. IA sa do zásobníka iba zaznamenávajú, nie sú zoradené podľa priorít. To, ktoré IA sa zrealizujú a ktoré nie je závislé od ich schválenia mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta.
21.8.17 Mgr. Medal - odburiňovanie kontroluje správca komunikácie, s akým výsledkom bola vykonaná kontrola? (Ing. Hartmann - účinnosť odburiňovania bola 40%)-vykonával Marius Pedersen, JUDr. Birošová - žiada, aby sa služba reklamovala, Mgr. Medal - neuvažuje sa v budúcom roku o mechanickom odsraňovaní buriny? p. Vozárik - informuje o odburiňovaní parou. Mgr. Medal - odburiňovanie kontroluje správca komunikácie, s akým výsledkom bola vykonaná kontrola? (Ing. Hartmann - účinnosť odburiňovania bola 40%)-vykonával Marius Pedersen, JUDr. Birošová - žiada, aby sa služba reklamovala, Mgr. Medal - neuvažuje sa v budúcom roku o mechanickom odsraňovaní buriny? p. Vozárik - informuje o odburiňovaní parou. Mgr. Medal - odburiňovanie kontroluje správca komunikácie, s akým výsledkom bola vykonaná kontrola? (Ing. Hartmann - účinnosť odburiňovania bola 40%)-vykonával Marius Pedersen, JUDr. Birošová - žiada, aby sa služba reklamovala, Mgr. Medal - neuvažuje sa v budúcom roku o mechanickom odsraňovaní buriny? p. Vozárik - informuje o odburiňovaní parou. ÚD Správa k odburiňovaniu je vzhľadom na rozsah priložená v prílohe č. 1. Reklamácia možná nie je, nakoľko daný prostriedok vybralo mesto. Burina sa odstraňuje aj mechanicky, ale nie je to tak účinné ako kombinácia mechanického a chemického čistenia – je teda potrebné opakované mechanické čistenie, a teda navýšenie finančných prostriedkov na túto činnosť. Odburiňovanie parou nevie súčasný dodávateľ zabezpečiť – ak poslanci budú trvať na takomto systéme odburiňovania, je toto potrebné riešiť vypovedaním zmluvy so súčasným dodávateľom a vypísaním súťaže na dodávateľa, ktorý takúto činnosť vie zabezpečiť. Túto požiadavku by malo riešiť mestské zastupiteľstvo.
21.8.17 Mgr. Medal - čo sa bude robiť so zemníkmi, ktoré sú prázdne? Kedy sa vysadia? Akým spôsobom sa robí výsadba do zemníkov prečo niekde áno a nikede nie. Ide hlavne o ul. Piaristickú, stráca sa nová výsadba v zemníkoch. Mgr. Medal - čo sa bude robiť so zemníkmi, ktoré sú prázdne? Kedy sa vysadia? Akým spôsobom sa robí výsadba do zemníkov prečo niekde áno a nikede nie. Ide hlavne o ul. Piaristickú, stráca sa nová výsadba v zemníkoch. Mgr. Medal - čo sa bude robiť so zemníkmi, ktoré sú prázdne? Kedy sa vysadia? Akým spôsobom sa robí výsadba do zemníkov prečo niekde áno a nikede nie. Ide hlavne o ul. Piaristickú, stráca sa nová výsadba v zemníkoch. ÚD, MHSL Za UD: Útvar dopravy dáva postupne zo zemníkov odstraňovať korene odpílených stromov aby bolo možné previesť výsadbu nových. Za MHSL: Stromy boli zatiaľ vysadené len tam, kde sa dalo sadiť, kde neboli korene po starých stromoch. Výsadba bude v tejto lokalite pokračovať v roku 2018.
21.8.17 Mgr. Medal - prosím o opravu nerovností na budúcej (resp. už v týchto dňoch vyznačovanej) cyklotrase od KMP po Nám. Sv. Anny - prikladám fotografie, väčšina nerovností je pred "masaryčkami"Mgr. Medal - prosím o opravu nerovností na budúcej (resp. už v týchto dňoch vyznačovanej) cyklotrase od KMP po Nám. Sv. Anny - prikladám fotografie, väčšina nerovností je pred "masaryčkami"Mgr. Medal - prosím o opravu nerovností na budúcej (resp. už v týchto dňoch vyznačovanej) cyklotrase od KMP po Nám. Sv. Anny - prikladám fotografie, väčšina nerovností je pred "masaryčkami" ÚD Nerovnosti dáva útvar dopravy postupne odstraňovať prostredníctvom MHSL a aj prostredníctvom zmluvného dodávateľa. Do konca mesiaca august časť nerovností odstránená bola, časť sa odstráni v ďalšom období.
11.9.17 Mgr. Medal - súrne prosím o riešenie prašnosti na rekonštruovanej ulici Karpatská - alebo pravidelným polievaním ulice (ak to nezabezpečí Sv. Peter) alebo obmedzením premávky počas rekonštrukcie (zákazom vjazdu s výnimkou dopravnej obsluhy) - v prílohe č. 2 zasielam foto z 11. septembra, keď sa po ulici pohybovalo vozidlo Marius Pedersen pravdepodobne s úlohou vyčistiť cestu od prachu - vo výsledku ale išlo iba o zvírenie prachu... (môžem doložiť viac foto aj video v prípade potreby)Mgr. Medal - súrne prosím o riešenie prašnosti na rekonštruovanej ulici Karpatská - alebo pravidelným polievaním ulice (ak to nezabezpečí Sv. Peter) alebo obmedzením premávky počas rekonštrukcie (zákazom vjazdu s výnimkou dopravnej obsluhy) - v prílohe č. 2 zasielam foto z 11. septembra, keď sa po ulici pohybovalo vozidlo Marius Pedersen pravdepodobne s úlohou vyčistiť cestu od prachu - vo výsledku ale išlo iba o zvírenie prachu... (môžem doložiť viac foto aj video v prípade potreby)Mgr. Medal - súrne prosím o riešenie prašnosti na rekonštruovanej ulici Karpatská - alebo pravidelným polievaním ulice (ak to nezabezpečí Sv. Peter) alebo obmedzením premávky počas rekonštrukcie (zákazom vjazdu s výnimkou dopravnej obsluhy) - v prílohe č. 2 zasielam foto z 11. septembra, keď sa po ulici pohybovalo vozidlo Marius Pedersen pravdepodobne s úlohou vyčistiť cestu od prachu - vo výsledku ale išlo iba o zvírenie prachu... (môžem doložiť viac foto aj video v prípade potreby) UIS Mesto o uvedenej situácii vedelo. Na zníženie prašnosti boli zavedené opatrenia - kropenie v prípade potreby a odstraňovanie prachu zametaním. 18.9 bola na cestu položená ložná vrstva asfaltu a problém s prášením sa už objavovať nebude. Aktuálne je už na ceste položený kompletný nový asfalt.
11.9.17 Mgr. Medal -prosím o stanovisko odborného útvaru, či je v súlade s platnou legislatívou a v záujme ochrany zelene správne postarané o stromy na rekonštruovanom Mierovom námestí - konkrétne pri stromoch v zadnej časti námestia mám obavu, nakoľko je odkopané bezprostredné okolie stromov skoro až ku kmeňu, do hl'bky aj 50 cm, v niektorých prípadoch sú aj obnažené korene, stromy nie sú ochránené debnením...Mgr. Medal -prosím o stanovisko odborného útvaru, či je v súlade s platnou legislatívou a v záujme ochrany zelene správne postarané o stromy na rekonštruovanom Mierovom námestí - konkrétne pri stromoch v zadnej časti námestia mám obavu, nakoľko je odkopané bezprostredné okolie stromov skoro až ku kmeňu, do hl'bky aj 50 cm, v niektorých prípadoch sú aj obnažené korene, stromy nie sú ochránené debnením...Mgr. Medal -prosím o stanovisko odborného útvaru, či je v súlade s platnou legislatívou a v záujme ochrany zelene správne postarané o stromy na rekonštruovanom Mierovom námestí - konkrétne pri stromoch v zadnej časti námestia mám obavu, nakoľko je odkopané bezprostredné okolie stromov skoro až ku kmeňu, do hl'bky aj 50 cm, v niektorých prípadoch sú aj obnažené korene, stromy nie sú ochránené debnením... USaŽP Za USaŽP: Dňa 21.9.2017na kontrolnom dni bol zástupca zhotoviteľa upozornený na dodržiavanie príslušnej STN týkajúcej sa ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Pri obhliadke boli všetky dreviny v blízkosti prebiehajúcich stavebných prác opatrené debnením. Čo sa týka výkopových prác v blízkosti koreňov nie je možné dodržať stanovené vzdialenosti vzhľadom na trasovanie a hustotu jestvujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa rekonštrujú. Zároveň bol zhotoviteľ upozornený na na vykonanie úprav, ktoré bude potrebné uskutočniť v priestore zemníka (1,5 x 1,5 m ) pred finálnym položením mreží.
11.9.17 Mgr. Medal - na základe pripomienok občanov z Novín upozorňujem na ich nespokojnosť (ja sa s ňou úplne stotožňujem) s dočasným zrušením linky MHD č. 12, a najmä so spôsobom informovania o tejto zmene - zrušenie bolo oznámené v deň zrušenia, teda bez akéhokoľvek oznámenia/varovania v časovom predstihu (http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=120996); okrem toho bolo/je iste v možnostiach úradu odkloniť linku č. 12 na alternatívnu trasu počas rekonštrukcie Karpatskej, ak teda nebolo možné linku aj naďalej prevádzkovať po tejto ulici (kde mimochodom doprava inak obmedzená nebola a nie je)Mgr. Medal - na základe pripomienok občanov z Novín upozorňujem na ich nespokojnosť (ja sa s ňou úplne stotožňujem) s dočasným zrušením linky MHD č. 12, a najmä so spôsobom informovania o tejto zmene - zrušenie bolo oznámené v deň zrušenia, teda bez akéhokoľvek oznámenia/varovania v časovom predstihu (http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=120996); okrem toho bolo/je iste v možnostiach úradu odkloniť linku č. 12 na alternatívnu trasu počas rekonštrukcie Karpatskej, ak teda nebolo možné linku aj naďalej prevádzkovať po tejto ulici (kde mimochodom doprava inak obmedzená nebola a nie je)Mgr. Medal - na základe pripomienok občanov z Novín upozorňujem na ich nespokojnosť (ja sa s ňou úplne stotožňujem) s dočasným zrušením linky MHD č. 12, a najmä so spôsobom informovania o tejto zmene - zrušenie bolo oznámené v deň zrušenia, teda bez akéhokoľvek oznámenia/varovania v časovom predstihu (http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=120996); okrem toho bolo/je iste v možnostiach úradu odkloniť linku č. 12 na alternatívnu trasu počas rekonštrukcie Karpatskej, ak teda nebolo možné linku aj naďalej prevádzkovať po tejto ulici (kde mimochodom doprava inak obmedzená nebola a nie je) UD Linka bola zrušená z dôvodu, že autobusy MHD museli vychádzať na trávnik, nakoľko sa nezmestili do priestoru medzi budovanými vyvýšenými priechodmi a obrubníkom. Dva autobusy tam dostali defekt na roxorových tyčiach upevňujúcich debnenie daných priechodov, a z tohto dôvodu nemohli dokončiť jazdu, čím vzniklo meškanie spojov a tiež problém s obehom vozidiel. Preto bolo na žiadosť dopravcu operatívne zrušené vedenie linky č.12 cez sídlisko Noviny. O tejto skutočnosti sme nemohli informovať vopred, nakoľko sa o nej rozhodlo behom hodiny – ďalší defekt na vozidle by spôsobil prevádzkové problémy MHD v celom meste. Alternatívnu trasu v danej situácii nebolo možné zriadiť. Do konca septembra by mala linka opäť jazdiť
11.9.17 Mgr. Medal - prosím o informáciu, koľko cyklistov bolo riešených v rokoch 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Mestskou políciou za aké priestupky (jazda po chodníku, jazda v protismere a pod.)Mgr. Medal - prosím o informáciu, koľko cyklistov bolo riešených v rokoch 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Mestskou políciou za aké priestupky (jazda po chodníku, jazda v protismere a pod.)Mgr. Medal - prosím o informáciu, koľko cyklistov bolo riešených v rokoch 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Mestskou políciou za aké priestupky (jazda po chodníku, jazda v protismere a pod.) MsP v roku 2014 bolo riešených 97 cyklistov, v roku 2015 - 86 cyklistov, v roku 2016 - 1 cyklista, a v roku 2017 - zatiaľ - 0 cyklistov. Všetci sa dopustili priestupku - jazda bicyklom po chodníku.
11.9.17 Mgr. Medal - prosím o informáciu, kým bol realizovaný orez stromu v záhrade MŠ Stromová a či bol tento orez povolený a dozorovaný odbornými orgánmi mesta, zodpovednými za zeleň (foto v prílohe č. 3)Mgr. Medal - prosím o informáciu, kým bol realizovaný orez stromu v záhrade MŠ Stromová a či bol tento orez povolený a dozorovaný odbornými orgánmi mesta, zodpovednými za zeleň (foto v prílohe č. 3)Mgr. Medal - prosím o informáciu, kým bol realizovaný orez stromu v záhrade MŠ Stromová a či bol tento orez povolený a dozorovaný odbornými orgánmi mesta, zodpovednými za zeleň (foto v prílohe č. 3) ŠZMT, MHSL Uvádzam vyjadrenie priamo riaditeľky z MŠ Stromová. "Na základe písomnej požiadavky MŠ na MsÚ o úpravu, orezanie kríkov a stromov bola prostredníctvom odborníkov z mesta realizovaná obhliadka až 2 x a bolo skonštatované, že vŕba je poškodená a mohlo by dôjsť k úrazu, ak by sa odlomili poškodené konáre. To sme si nemohli dovoliť kvôli bezpečnosti detí, ktoré sa na školskom dvore v blízkosti vŕby hrávajú. Na základe toho bola vŕba orezaná. Orezanie realizovalo MHSL." Za MHSL: Orez bol zrealizovaný MHSL podľa pokynov ÚIS na základe požiadavky MŠ. Jedna vetva bola ponechaná z dôvodu hniezda holubov, v ktorom sa nachádzali ešte staršie mláďatá, ktoré tam aj po vykonaní prác zostali.
11.9.17 Mgr. Medal - na hrádzi na Ostrove je plno štrku a vadí to v prvom rade korčuliarom, ale aj cyklistom a chodcom - nie je to mesta, viem, rekreovať sa tam ale chodia predovšetkým Trenčania a štrk je tam s veľkou pravdepodobnosťou v súvislosti s dopravnou obsluhou výstavby tréningových ihrísk AS Trenčín na ostrove, domnievam sa teda, že istú zodpovednosť za riešenie/vyčistenie hrádze má aj mesto - ďakujem za nápravuMgr. Medal - na hrádzi na Ostrove je plno štrku a vadí to v prvom rade korčuliarom, ale aj cyklistom a chodcom - nie je to mesta, viem, rekreovať sa tam ale chodia predovšetkým Trenčania a štrk je tam s veľkou pravdepodobnosťou v súvislosti s dopravnou obsluhou výstavby tréningových ihrísk AS Trenčín na ostrove, domnievam sa teda, že istú zodpovednosť za riešenie/vyčistenie hrádze má aj mesto - ďakujem za nápravuMgr. Medal - na hrádzi na Ostrove je plno štrku a vadí to v prvom rade korčuliarom, ale aj cyklistom a chodcom - nie je to mesta, viem, rekreovať sa tam ale chodia predovšetkým Trenčania a štrk je tam s veľkou pravdepodobnosťou v súvislosti s dopravnou obsluhou výstavby tréningových ihrísk AS Trenčín na ostrove, domnievam sa teda, že istú zodpovednosť za riešenie/vyčistenie hrádze má aj mesto - ďakujem za nápravu UD S požiadavkou sa treba obrátiť na obec Zamarovce.
11.9.17 Mgr. Medal - prosím o informáciu, ako je nastavené fungovanie letnej plavárne - pri otváracích hodinách je uvedené, že zatvorené je v prípade nepriaznivého počasia - prosím, ako je definované nepriaznivé počasie a kto rozhoduje o zatvorení kúpaliska kvôli nepriaznivému počasiu? je riešená aj alternatíva pre prípad zlepšenia počasia v priebehu dňa, teda ak je doobedu kvôli nepriaznivému počasiu zatvorené, ale počasie sa zlepší, poobede sa otvorí?Mgr. Medal - prosím o informáciu, ako je nastavené fungovanie letnej plavárne - pri otváracích hodinách je uvedené, že zatvorené je v prípade nepriaznivého počasia - prosím, ako je definované nepriaznivé počasie a kto rozhoduje o zatvorení kúpaliska kvôli nepriaznivému počasiu? je riešená aj alternatíva pre prípad zlepšenia počasia v priebehu dňa, teda ak je doobedu kvôli nepriaznivému počasiu zatvorené, ale počasie sa zlepší, poobede sa otvorí?Mgr. Medal - prosím o informáciu, ako je nastavené fungovanie letnej plavárne - pri otváracích hodinách je uvedené, že zatvorené je v prípade nepriaznivého počasia - prosím, ako je definované nepriaznivé počasie a kto rozhoduje o zatvorení kúpaliska kvôli nepriaznivému počasiu? je riešená aj alternatíva pre prípad zlepšenia počasia v priebehu dňa, teda ak je doobedu kvôli nepriaznivému počasiu zatvorené, ale počasie sa zlepší, poobede sa otvorí? MHSL Nepriaznivé počasie môže byť definované rôznymi aspektami. Dážď, silný vietor, studený vzduch a pod. Systém je nastavený tak, že ak ráno pred otvorením neprší, ale je zamračené príde všetok personál do práce. Následne sa čaká cca 2 hod, či bude pršať, alebo nebude. Ak nezačne pršať, ale vonku je chladno a fúka studený vietor, je len veľmi malá pravdepodobnosť, že prídu návštevníci využívať letné kúpalisko. Iný špecifický prípad sú búrky. Vtedy máme otvorené, počas búrky však návštevníci musia opustiť bazény a po prejdení búrky prevádzka kúpaliska pokračuje. Každý deň ráno, podľa konkrétnej situácie počasia rozhoduje o otvorení, resp. zatvorení kúpaliska vedúci tohoto strediska. Po odchode personálu z práce, pretože sa jedná o brigádnikov, je v prípade mimoriadneho zlepšenia počasia v priebehu dňa nereálne spustiť prevádzku.
Mimochodom túto sezónu od 19 júna do 3 septembra sme mali otvorené 66dní a pre nepriaznivé počasie zatvorené 18 dní.
Nepriaznivé počasie môže byť definované rôznymi aspektami. Dážď, silný vietor, studený vzduch a pod. Systém je nastavený tak, že ak ráno pred otvorením neprší, ale je zamračené príde všetok personál do práce. Následne sa čaká cca 2 hod, či bude pršať, alebo nebude. Ak nezačne pršať, ale vonku je chladno a fúka studený vietor, je len veľmi malá pravdepodobnosť, že prídu návštevníci využívať letné kúpalisko. Iný špecifický prípad sú búrky. Vtedy máme otvorené, počas búrky však návštevníci musia opustiť bazény a po prejdení búrky prevádzka kúpaliska pokračuje. Každý deň ráno, podľa konkrétnej situácie počasia rozhoduje o otvorení, resp. zatvorení kúpaliska vedúci tohoto strediska. Po odchode personálu z práce, pretože sa jedná o brigádnikov, je v prípade mimoriadneho zlepšenia počasia v priebehu dňa nereálne spustiť prevádzku.
Mimochodom túto sezónu od 19 júna do 3 septembra sme mali otvorené 66dní a pre nepriaznivé počasie zatvorené 18 dní.
Nepriaznivé počasie môže byť definované rôznymi aspektami. Dážď, silný vietor, studený vzduch a pod. Systém je nastavený tak, že ak ráno pred otvorením neprší, ale je zamračené príde všetok personál do práce. Následne sa čaká cca 2 hod, či bude pršať, alebo nebude. Ak nezačne pršať, ale vonku je chladno a fúka studený vietor, je len veľmi malá pravdepodobnosť, že prídu návštevníci využívať letné kúpalisko. Iný špecifický prípad sú búrky. Vtedy máme otvorené, počas búrky však návštevníci musia opustiť bazény a po prejdení búrky prevádzka kúpaliska pokračuje. Každý deň ráno, podľa konkrétnej situácie počasia rozhoduje o otvorení, resp. zatvorení kúpaliska vedúci tohoto strediska. Po odchode personálu z práce, pretože sa jedná o brigádnikov, je v prípade mimoriadneho zlepšenia počasia v priebehu dňa nereálne spustiť prevádzku.
Mimochodom túto sezónu od 19 júna do 3 septembra sme mali otvorené 66dní a pre nepriaznivé počasie zatvorené 18 dní.
11.9.17 Mgr. Medal - príklad poklopu na chodníku s vypadnutým asfaltom, drží sa tam voda a je to pre peších prekážka a nepríjemnosť - prosím o stanovisko, či má mesto pre podobné prípady prichystané (príp. či sa realizuje) nejaké systémové riešenie, ako to riešiť; rozumiem, že poklop nie je mestský (v tomto prípade ZSE? v iných prípadoch TVK?), aj je zrejmé, že nový asfalt naliaty na plechový poklop dlho nevydrží - je možné vyrokovať výmenu takýchto poklopov za vhodnejšie? venuje sa tejto problematike niekto na MsÚ? foto-príloha č. 4Mgr. Medal - príklad poklopu na chodníku s vypadnutým asfaltom, drží sa tam voda a je to pre peších prekážka a nepríjemnosť - prosím o stanovisko, či má mesto pre podobné prípady prichystané (príp. či sa realizuje) nejaké systémové riešenie, ako to riešiť; rozumiem, že poklop nie je mestský (v tomto prípade ZSE? v iných prípadoch TVK?), aj je zrejmé, že nový asfalt naliaty na plechový poklop dlho nevydrží - je možné vyrokovať výmenu takýchto poklopov za vhodnejšie? venuje sa tejto problematike niekto na MsÚ? foto-príloha č. 4Mgr. Medal - príklad poklopu na chodníku s vypadnutým asfaltom, drží sa tam voda a je to pre peších prekážka a nepríjemnosť - prosím o stanovisko, či má mesto pre podobné prípady prichystané (príp. či sa realizuje) nejaké systémové riešenie, ako to riešiť; rozumiem, že poklop nie je mestský (v tomto prípade ZSE? v iných prípadoch TVK?), aj je zrejmé, že nový asfalt naliaty na plechový poklop dlho nevydrží - je možné vyrokovať výmenu takýchto poklopov za vhodnejšie? venuje sa tejto problematike niekto na MsÚ? foto-príloha č. 4 UD Problematike sa venuje útvar mobility. Avšak správcovia sietí naše žiadosti o nápravu zaväčša ignorujú – príkladom je niekoľkokrát opakovaná žiadosť o zdvihnutie poklopov na novej cyklotrase... Úspech sa nedostavil ani po stretnutí priamo na mieste.
11.9.17 Mgr. Medal - na križovatke ulíc Dlhé Hony a Inovecká chýba vodorovne vyznačený priechod pre chodcov (cez Inoveckú - viď foto príloha č. 5) - prosím o doplnenie vodorovného značeniaMgr. Medal - na križovatke ulíc Dlhé Hony a Inovecká chýba vodorovne vyznačený priechod pre chodcov (cez Inoveckú - viď foto príloha č. 5) - prosím o doplnenie vodorovného značeniaMgr. Medal - na križovatke ulíc Dlhé Hony a Inovecká chýba vodorovne vyznačený priechod pre chodcov (cez Inoveckú - viď foto príloha č. 5) - prosím o doplnenie vodorovného značenia UD Spoločnosť Saroute na tento priechod zabudla. Požiadavku sme už urgovali
11.9.17 Mgr. Medal - prosím o opravu kanalizačnej vpuste s okolím na Bezručovej ulici (viď foto - príloha č. 6) pred budovou City UniversityMgr. Medal - prosím o opravu kanalizačnej vpuste s okolím na Bezručovej ulici (viď foto - príloha č. 6) pred budovou City UniversityMgr. Medal - prosím o opravu kanalizačnej vpuste s okolím na Bezručovej ulici (viď foto - príloha č. 6) pred budovou City University UD Vpusť a jej okolie dáme opraviť
11.9.17 Mgr. Medal - na Bezručovej ulici (viď foto-príloha č. 7) burina zasahuje do tretiny chodníka - prosím o jej odstránenie (mechanicky, nie chemicky, ďakujem)Mgr. Medal - na Bezručovej ulici (viď foto-príloha č. 7) burina zasahuje do tretiny chodníka - prosím o jej odstránenie (mechanicky, nie chemicky, ďakujem)Mgr. Medal - na Bezručovej ulici (viď foto-príloha č. 7) burina zasahuje do tretiny chodníka - prosím o jej odstránenie (mechanicky, nie chemicky, ďakujem) UD Mesto takúto burinu systematicky neodstraňuje, nakoľko sa na to sťažovali majitelia priľahlých nehnuteľností, že dochádza k poškodzovaniu ich majetku (odlupovanie omietky z domov, plotov a pod.). Burinu dáme odstrániť ručne pracovníkom na verejno-prospešných prácach.
11.9.17 Mgr. Medal - prosím investičné oddelenie o nacenenie obnovy antukovej dráhy na ihrisku pod mostom (pri Zátoke pokoja) v profile 2, resp. 6 bežeckých dráh, príp. aj v alternatíve tartan alebo polyuretánový povrchMgr. Medal - prosím investičné oddelenie o nacenenie obnovy antukovej dráhy na ihrisku pod mostom (pri Zátoke pokoja) v profile 2, resp. 6 bežeckých dráh, príp. aj v alternatíve tartan alebo polyuretánový povrchMgr. Medal - prosím investičné oddelenie o nacenenie obnovy antukovej dráhy na ihrisku pod mostom (pri Zátoke pokoja) v profile 2, resp. 6 bežeckých dráh, príp. aj v alternatíve tartan alebo polyuretánový povrch UIS Investičné oddelenie bude kontaktovať p. Medala ohľadom tejto požiadavky a následne sa ju pokúsi zabezpečiť
11.9.17 Mgr. Medal - prikladám fotografie (príloha č. 8)niektorých suchých stromov v meste, ktoré by bolo vhodné odstrániť a nahradiť novou výsadbou - správcovi zelene (v prípade, že nie je zrejmé z fotografií, kde sa stromy nachádzajú) presné lokality ukážem/vysvetlím - medzi fotografiami prikladám aj prípady vyrúbaných stromov, kde z pňov vyrástli nové výhonky - aj v takých prípadoch by bol potrebný zásah "mestského záhradníka", v prípade výrubu pred domom Jána Zemana 97 som už prostredníctvom zápisu z VMČ viackrát neúspešne požadoval náhradnú výsadbu (na základe požiadaviek
obyvateľov daného domu)Mgr. Medal - prikladám fotografie (príloha č. 8)niektorých suchých stromov v meste, ktoré by bolo vhodné odstrániť a nahradiť novou výsadbou - správcovi zelene (v prípade, že nie je zrejmé z fotografií, kde sa stromy nachádzajú) presné lokality ukážem/vysvetlím - medzi fotografiami prikladám aj prípady vyrúbaných stromov, kde z pňov vyrástli nové výhonky - aj v takých prípadoch by bol potrebný zásah "mestského záhradníka", v prípade výrubu pred domom Jána Zemana 97 som už prostredníctvom zápisu z VMČ viackrát neúspešne požadoval náhradnú výsadbu (na základe požiadaviek
obyvateľov daného domu)Mgr. Medal - prikladám fotografie (príloha č. 8)niektorých suchých stromov v meste, ktoré by bolo vhodné odstrániť a nahradiť novou výsadbou - správcovi zelene (v prípade, že nie je zrejmé z fotografií, kde sa stromy nachádzajú) presné lokality ukážem/vysvetlím - medzi fotografiami prikladám aj prípady vyrúbaných stromov, kde z pňov vyrástli nové výhonky - aj v takých prípadoch by bol potrebný zásah "mestského záhradníka", v prípade výrubu pred domom Jána Zemana 97 som už prostredníctvom zápisu z VMČ viackrát neúspešne požadoval náhradnú výsadbu (na základe požiadaviek
obyvateľov daného domu)
MHSL Sakury a hlosina na Soblahovskej ul. boli odstránené 5.9.2017, ostatné výmladky po vyrezaných stromoch budú odstránené a natreté keď bude záhradník v danej lokalite.
11.9.17 Mgr. Medal - extra upozorňujem opätovne na vyschnuté a vyrúbané stromy pri terase Vevey na Štúrovom námestí (príloha č. 9)Mgr. Medal - extra upozorňujem opätovne na vyschnuté a vyrúbané stromy pri terase Vevey na Štúrovom námestí (príloha č. 9) USaŽP Nakoľko tieto stromy vyschli a boli odstránené na základe oznámenia a nie rozhodnutia, náhradná výsadba tu nebola stanovená. Vzhľadom na nepriaznivé pôdne podmienky v týchto zemníkoch a nedostatok priestoru pre koruny riešime nové druhové zloženie. Náhradná výsadba bude realizovaná v jarnom termíne.
11.9.17 Mgr. Medal - na námestí Sv. Anny na okraji chodníka medzi kostolíkom a budovou SLSP rastie viacročný pajaseň, kvetináče popri parkovisku sú zanedbané - prosím o nápravu (prikladám fotografiu-príloha č. 10)Mgr. Medal - na námestí Sv. Anny na okraji chodníka medzi kostolíkom a budovou SLSP rastie viacročný pajaseň, kvetináče popri parkovisku sú zanedbané - prosím o nápravu (prikladám fotografiu-príloha č. 10) MHSL Pajaseň odstránime v 39-40týždni, s kvetináčmi sa budeme zaoberať v roku 2018.
11.9.17 Mgr. Medal - množstvo zemníkov v meste je bez stromov (napr. na uliciach Piaristická, Legionárska, Jesenského, K dolnej stanici, Súdna, Palackého, ale tých ulíc je po celom meste oveľa viac), vo veľkom počte sú navyše zanedbané, zarastené vysokou trávou či burinami (to sa týka aj zemníkov po minuloročnej náhradnej výsadbe - byliny berú novovysadeným stromom potrebné živiny) - prosím o odpoveď, ako je systémovo zabezpečená starostlivosť o novovysadené stromky a všeobecne ako je zabezpečená starostlivosť o tento druh zelene - zemníky či so stromami či bez nich (príloha č. 11)Mgr. Medal - množstvo zemníkov v meste je bez stromov (napr. na uliciach Piaristická, Legionárska, Jesenského, K dolnej stanici, Súdna, Palackého, ale tých ulíc je po celom meste oveľa viac), vo veľkom počte sú navyše zanedbané, zarastené vysokou trávou či burinami (to sa týka aj zemníkov po minuloročnej náhradnej výsadbe - byliny berú novovysadeným stromom potrebné živiny) - prosím o odpoveď, ako je systémovo zabezpečená starostlivosť o novovysadené stromky a všeobecne ako je zabezpečená starostlivosť o tento druh zelene - zemníky či so stromami či bez nich (príloha č. 11) USaŽP, MHSL Za USaŽP: V prípade, že náhradnú výsadbu nie je možné realizovať na mieste kde dochádza k výrubu je priebežne smerovaná aj do voľných zemníkov v rámci celého mesta. V rámci výrubového konania tak bola určená náhradná výsadba napr. na Piaristickej, Rastislavovej, Hodžovej, Inoveckej a naďalej sa bude týmto spôsobom pokračovať. Za MHSL: Byliny v najväčších horúčavách zabraňovali odparovaniu vody. Korenia do 10cm a stromy majú koreň v cca 40-50cm a zalievka je cez drenážnu rúru. Príloha č.11 nie je vysadený strom z náhradnej výsadby , ale strom svojvoľne vysadený bez udania pôvodu, to znamená, že to môže byť javor, ktorý bude mať korunu veľkú 25-30m.Stromy v náhradnej výsadbe majú zastrihnutú koruny a pri výsadbe výmenu substrátu, okolo koreňového balu sa dáva drenážna rúra s koncom na povrchu do ktorej sa aplikuje voda(40-60L) na jedno zaliatie, v lete to bolo zhruba 1x týždenne. V prípade, že náhradnú výsadbu nie je možné realizovať na mieste kde dochádza k výrubu je priebežne smerovaná aj do voľných zemníkov v rámci celého mesta. V rámci výrubového konania tak bola určená náhradná výsadba napr. na Piaristickej, Rastislavovej, Hodžovej, Inoveckej a naďalej sa bude týmto spôsobom pokračovať.
11.9.17 Prevádzkovatelia a majitelia objektov na Mierovom námestí žiadajú, aby sa uskutočnilo stretnutie za účasti primátora mesta Trenčín, viceprimátora, projektového manažéra, koordinátora prác a stavby vedúceho, ktorý má na starosti rekonštrukciu Mierového námestia. Žiadajú, aby boli informácie ohľadne rekonštrukcie námestia konkrétne, pravdivé, aby bol zverejnený harmonogram rekonštrukčných prác.Prevádzkovatelia a majitelia objektov na Mierovom námestí žiadajú, aby sa uskutočnilo stretnutie za účasti primátora mesta Trenčín, viceprimátora, projektového manažéra, koordinátora prác a stavby vedúceho, ktorý má na starosti rekonštrukciu Mierového námestia. Žiadajú, aby boli informácie ohľadne rekonštrukcie námestia konkrétne, pravdivé, aby bol zverejnený harmonogram rekonštrukčných prác. KPRI Aktuálny harmonogram rekonštrukcie námestia je zverejnený na webe mesta www.trencin.sk pod bannerom Rekonštrukcia Mierového námestia, resp. priamo tu: www.trencin.sk/namestie.
Na mestskom webe je aj v plnej dĺžke zverejnený záznam z tlačovej besedy k námestiu zo dňa 18. septembra 2017. Ďalšie informácie – ktoré denne pribúdajú ako aktuality aj o očakávaných prácach, odstávkach a podobne – je možné získať cez aplikáciu Telegram na mobilnom telefóne. Návod je tiež na mestskom webe. Samozrejme – je možné telefonicky kontaktovať p. Kortiša, prípadne hovorkyňu úradu p. Ságovú. A taktiež pán primátor mesta Trenčín Richard Rybníček informoval o priebehu prác, pri rekonštrukcii Mierového námestia, všetky panie poslankyne a pánov poslancov na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.9.2017, kde panie poslankyne a páni poslanci informácie vzali na vedomie.
Aktuálny harmonogram rekonštrukcie námestia je zverejnený na webe mesta www.trencin.sk pod bannerom Rekonštrukcia Mierového námestia, resp. priamo tu: www.trencin.sk/namestie.
Na mestskom webe je aj v plnej dĺžke zverejnený záznam z tlačovej besedy k námestiu zo dňa 18. septembra 2017. Ďalšie informácie – ktoré denne pribúdajú ako aktuality aj o očakávaných prácach, odstávkach a podobne – je možné získať cez aplikáciu Telegram na mobilnom telefóne. Návod je tiež na mestskom webe. Samozrejme – je možné telefonicky kontaktovať p. Kortiša, prípadne hovorkyňu úradu p. Ságovú. A taktiež pán primátor mesta Trenčín Richard Rybníček informoval o priebehu prác, pri rekonštrukcii Mierového námestia, všetky panie poslankyne a pánov poslancov na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.9.2017, kde panie poslankyne a páni poslanci informácie vzali na vedomie.
11.9.17 Mgr. Medal - akým spôsobom sa bude riešiť situácia s bioodpadom na Mierovom námestí? Hlavne s popadaným lístim? Mgr. Medal - akým spôsobom sa bude riešiť situácia s bioodpadom na Mierovom námestí? Hlavne s popadaným lístim? UD, MHSL Za UD: Mierové námestie je odovzdané stavenisko – riešiť ho musí stavba, ktorá je zodpovedná za čistotu. Za MHSL: O odpad na uzatvorenom stavenisku sa má postarať zhotoviteľ stavby, o odpad na sprístupnených chodníkoch sa postará mesto v spolupráci s MHSL. Orez stromov vykonajú v novembri pracovníci MHSL.
      Útvar stavebný a životného prostredia požiadal o poskytnutie informácií Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie Váhu Piešťany a Dopravný úrad v Žiline. Podľa §23 ods.8 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Zriadiť požičovňu plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave je možné len na základe rozhodnutia Dopravného úradu o zriadení požičovne plavidiel. O zriadení požičovne plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti. Prílohou k žiadosti je súhlas správcu vodného toku a súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Dopravný úrad v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel upraví podmienky jej zriadenia a prevádzkovania.“ Podmienky na zriadenie požičovne plavidiel sú ustanovené v Plavebnom opatrení č.8/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel. Dopravný úrad nám oznámil, že nezaznamenal podanie – žiadosť o zriadenie požičovne plavidiel od fyzickej či právnickej osoby, kde miestom podnikania by mala byť uzavretá vodná cesta Trenčianske Biskupice (Mesto Trenčín) a ani v minulom období neboli úradom žiadne takéto zariadenia v Meste Trenčín povolené. Okresný úrad Trenčín a správca toku nám tiež oznámili, že sa k žiadnej žiadosti o zriadenie požičovne nevyjadrovali.
9.10.2017 Poslanci VMČ Stred – na podnet občanov žiadajú, aby vybudovanie chodníka v Nozdrkovciach - II.etapa bolo zaradené do rozpočtu na rok 2018Poslanci VMČ Stred – na podnet občanov žiadajú, aby vybudovanie chodníka v Nozdrkovciach - II.etapa bolo zaradené do rozpočtu na rok 2018 UIS Uvedená akcia je zaradená do zásobníka investičných akcií. O jej schválení v rozpočte mesta r. 2018 rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
9.10.2017 Mgr. Medal – žiada aby nový asfalt, ktorý bol položený na ul. Karpatskej v rámci rekonštrukcie, bol prerobený v rámci záruky, nakoľko momentálny stav komunikácie nie je vyhovujúci. Komunikácia je zvlnená, sú tam priehlbiny.Mgr. Medal – žiada aby nový asfalt, ktorý bol položený na ul. Karpatskej v rámci rekonštrukcie, bol prerobený v rámci záruky, nakoľko momentálny stav komunikácie nie je vyhovujúci. Komunikácia je zvlnená, sú tam priehlbiny. UIS Asfalt bol obhliadnutý so stavbyvedúcim. Zhotoviteľ nechal spraviť skúšky asfaltu a zhutnenia, aby sa stanovila príčina jeho poškodenia. Následne sa rozhodne o spôsobe opravy povrchu v rámci záruky.
9.10.2017 Mgr. Medal - hrádza od starého železničného mosta popod nový železničný most - v tomto úseku je okraj hrádze zanesený hlinou a rastie v nej tráva, burina (viď priložené foto) - zužuje sa tým profil hrádze na veľmi frekventovanom mieste, kde sa stretáva veľa chodcov aj cyklistov - prosím o odstránenie zeminyMgr. Medal - hrádza od starého železničného mosta popod nový železničný most - v tomto úseku je okraj hrádze zanesený hlinou a rastie v nej tráva, burina (viď priložené foto) - zužuje sa tým profil hrádze na veľmi frekventovanom mieste, kde sa stretáva veľa chodcov aj cyklistov - prosím o odstránenie zeminy UD Útvar mobility dal v tomto roku prostredníctvom MHSL vyčistiť náletovú zeleň, ktorá tu roky rástla. Pokúsime sa zeminu odstrániť ešte v tomto roku, samozrejme, ak to počasie dovolí.
9.10.2017 Mgr. Medal - prosím o informáciu, ako často je čistený podchod pod Chynoransku traťou od "novej" polikliniky na Noviny - na tomto mieste bola pred časom odpoveď, že sa tento podchod bude pravidelne čistiť každý týždeň, nejaký čas to fungovalo, ale v súčasnosti sa asi frekvencia čistenia znížila, súdiac podľa čistoty podchoduMgr. Medal - prosím o informáciu, ako často je čistený podchod pod Chynoransku traťou od "novej" polikliniky na Noviny - na tomto mieste bola pred časom odpoveď, že sa tento podchod bude pravidelne čistiť každý týždeň, nejaký čas to fungovalo, ale v súčasnosti sa asi frekvencia čistenia znížila, súdiac podľa čistoty podchodu UD Podchod sa čistí 1x za týždeň prostredníctvom pracovníkov na verejno-prospešných prácach
11.12.2017 Mgr. Medal - prosím o využitie všetkých informačných a komunikačných nástrojov mesta na pripomenutie občanom Trenčína účelu a obsahu VZN č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín - dôležité je to pripomenúť pred nastávajúcimi sviatkami?Mgr. Medal - prosím o využitie všetkých informačných a komunikačných nástrojov mesta na pripomenutie občanom Trenčína účelu a obsahu VZN č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín - dôležité je to pripomenúť pred nastávajúcimi sviatkami? KPRI O zákaze pyrotechniky s výnimkou dvoch necelých dní na prelome rokov sme informovali na mestskom webe, v Infe a aj cez regionálne a celoslovenské médiá.
O zákaze pyrotechniky s výnimkou dvoch necelých dní na prelome rokov sme informovali na mestskom webe, v Infe a aj cez regionálne a celoslovenské médiá.
11.12.2017 Mgr. Medal - po 3 rokoch sa odstránila terasa na Štúrovom námestí, akým spôsobom tam bude riešená náhradná výsadba za tie stromy, ktoré tam boli a kedy sa spraví. Ing. Lisáček - plánuje sa, MHSL má už vybraté stromy, malo by to byť na jar.Mgr. Medal - po 3 rokoch sa odstránila terasa na Štúrovom námestí, akým spôsobom tam bude riešená náhradná výsadba za tie stromy, ktoré tam boli a kedy sa spraví. Ing. Lisáček - plánuje sa, MHSL má už vybraté stromy, malo by to byť na jar. UIS, MHSL Za UIS: Na voľných miestach budú po dohode s ÚSŽP, v rámci náhradnej výsadby postupne vysadené nové druhy stromov s užšou korunou (Acer campestre ´Elegant´). Termín realizácie upresní MHSL. Za MHSL: Náhradná výsadba v počte 4 ks javorov bola uložená rozhodnutím a bude realizovaná na jeseň 2018, alebo jar 2019.
11.12.2017 Mgr. Medal - žiada zaradiť na najbližšie zasadnutie VMČ bod - predstavenie revitalizácie parku M.R. Štefánika, žiada o tom poskytnúť informácie ako sa plánuje naložiť s týmto parkom, čo sa s ním bude robiť, perspektíva do budúcna. Informácie od hlavného architekta.Mgr. Medal - žiada zaradiť na najbližšie zasadnutie VMČ bod - predstavenie revitalizácie parku M.R. Štefánika, žiada o tom poskytnúť informácie ako sa plánuje naložiť s týmto parkom, čo sa s ním bude robiť, perspektíva do budúcna. Informácie od hlavného architekta. UHA revitalizáciu parku M. R. Štefánika príde odprezentovať Ing. Kuľhová z ÚSaŽP, info o plánovanej budúcnosti parku na Vmč 15.1.2018 podá hl. architekt.
11.12.2017 Mgr. Medal - žiada zaradiť na najbližšie zasadnutie VMČ bod - zásobovanie námestia, zámer vedenia mesta, akým spôsobom bude regulované zásobovanie Mierového námestia a pešej zóny po rekonštrukcii námestiaMgr. Medal - žiada zaradiť na najbližšie zasadnutie VMČ bod - zásobovanie námestia, zámer vedenia mesta, akým spôsobom bude regulované zásobovanie Mierového námestia a pešej zóny po rekonštrukcii námestia UD Zaradenie bodu je plne v kompetencii poslancov. Mesto zatiaľ nemá ujasnené aký režim bude platiť pre zásobovanie nielen Mierového námestia, ale celej centrálnej pešej zóny. V súčasnosti uvažujeme s osadením výsuvného stĺpiku zabraňujúcemu vjazdu. Zámer bol prerokovaný s hasičmi a záchrannou službou, ktorí ho podporili, avšak nie sú ešte ujasnené technické detaily, ktoré sú v tomto prípade veľmi dôležité.
11.12.2017 Mgr. Medal - prosím o informáciu o stavu riešenia zjednosmernenia ulice Záhumenská (podľa požiadaviek obyvateľov Záhumenskej ulice)Mgr. Medal - prosím o informáciu o stavu riešenia zjednosmernenia ulice Záhumenská (podľa požiadaviek obyvateľov Záhumenskej ulice) UD K zjednosmerneniu dôjde na jar 2018. V súčasnosti prebieha povoľovací proces.
11.12.2017 Mgr. Medal - prosím súrne o doplnenie nádob na triedený zber na vianočných trhoch, najmä na plastový odpad, ktorého na trhoch vzniká veľa - pri každej príležitosti by mali mať občania možnosť triediť svoj odpad, aj pri verejných podujatiachMgr. Medal - prosím súrne o doplnenie nádob na triedený zber na vianočných trhoch, najmä na plastový odpad, ktorého na trhoch vzniká veľa - pri každej príležitosti by mali mať občania možnosť triediť svoj odpad, aj pri verejných podujatiach USaŽP Likvidáciu odpadu zabezpečuje organizátor vianočných trhov - útvar kultúry v spolupráci s MHSL. Podľa mojich informácií majú objednanú 1100 l nádobu na plasty, čo sa mi zdá postačujúce.
11.12.2017 Mgr. Medal - sakury na Soblahovskej - vďaka za vysadenie prvých nových stromov, kedy sa bude pokračovať a v akom množstve? bolo by vhodne dosadit sakury vzdy medzi dva stare stromy tak, aby boli nove stromky jednoveke a aby prirodzene vyrastala nahrada za tie, ktore budu postupne odchadzat; ÚSaŽP Sakury na Soblahovskej sa vysádzajú priebežne, a to na základe vydaných rozhodnutí – teda uvedenej náhradnej výsadby v nich (s kolegom sme to odhadli ešte na ďalších cca 50 kusov). Je veľa lokalít hlavne medzi bytovými domami kde dochádza k výrubu a nie je možné tam dať späť adekvátnu náhradnú výsadbu (nedostatok priestoru, inž. siete) , v takomto prípade je NV smerovaná práve  do stromoradí. Cieľom mojím aj kolegu Kadáka je obnovu uskutočniť v priebehu 2 rokov aj s podsadbou medzi jestvujúce stromy tak, aby sme vytvorili rovnoveké stromoradie (rozdiel 2 rokov je minimálny a dá sa riešiť výsadbou väčších drevín, obvod 16-18 cm). Teraz sme vysadili 29 kusov, na jarnú výsadbu máme naplánovaných ďalších 25 kusov. Zároveň by tu mal  realizovať NV aj súkromný subjekt, ktorý má vysadiť myslím 24 kusov čerešní. Konkrétne umiestnenie stromov si môžeme doladiť priamo v teréne aj s p. Kadákom tesne pred realizáciou výsadby
11.12.2017 Mgr. Medal - aký je/bude osud menšej lipy ("lipy ústavy") na rekonštruovanom námestí? pôvodne sa mala presádzať, ale nakoľko sa už okolo nej ukladajú obrubníky, dedukujem, že došlo k prehodnoteniu tohoto zámeru a lipka zostane na svojom mieste? bola by to dobrá správa a bolo by potrebné zabezpečiť odborný orez a ošetrenie stromu USaŽP Lipka bola pôvodne určená na presadenie, ale nakoľko v jesenných mesiacoch sa toto nestihlo uskutočniť, bude vec prehodnotená vo februári roku 2018. Predpokladá sa, že lipka však na mieste nezostane, nakoľko zakrýva morový stĺp a bola vysadená bez súhlasu Krajského pamiatkového úradu Trenčín.
11.12.2017 Mgr. Medal - objekt pri hoteli Brezina (v správe MHSL, bývalé dielne) - prosím, aký je tam majetkový záujem? dozvedel som sa, že o to má záujem súčasný majiteľ hotela Brezina? UMM Mestu Trenčín bola doručená ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na Brezine (bývalé dielne) od vlastníka susedného objektu. V súčasnosti prebieha proces prípravy podkladov k prerokovaniu majetkového prevodu v orgánoch Mesta Trenčín.
11.12.2017 Mgr. Medal - v športovej hale na stretnutí p. primátora s občanmi bol odprezentovaný projekt využitia priestoru verejného priestranstva pred Domom armády - prosím o zaslanie tohoto projektu členom VMČ Stred a o odprezentovanie projektu na pôde VMČ UHA Hl. architekt príde 15.1.2018 na VMČ Stred odprezentovať štúdiu priestoru pred Posádkovým klubom, po prezentácii bude štúdia rozposlaná členom Vmč Stred
11.12.2017 Mgr. Medal - plánuje sa (kedy a akým spôsobom?) rozšírenie zberu bioodpadu v KBV (aspoň pri bytových domoch s vlastným pozemkom)?

USaŽP Zatiaľ stále nebola podpísaná vyhláška k zákonu o odpadoch, ktorá túto povinnosť upravuje, prezidentom. Avšak v zmysle toho ako som Vás na komisii životného prostredia informovala sme pripravili novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s KO a DSO, že KBV s vlastnou záhradou alebo s vlastným pozemkom, na ktorom je zeleň budú povinní do konca januára požiadať buď o pridelenie bionádoby alebo podpísať prehlásenie, že budú bioodpad kompostovať.
11.12.2017 Mgr. Medal - Ing. Ščepko v minulých požiadavkách riešil výjazd pre peších a cyklistov na hrádzu na Novinách medzi oploteným ihriskom Hoss Corp a parkoviskom. Rád by som rozšíril otázku aj o prístupovú komunikáciu na hrádzu z križovatky Karpatská - Rybárska. Už pred dvoma rokmi bolo slúbené, že táto komunikácia bude upravená, vyasfaltovaná - na základe údajnej dohody vedenia mesta so spoločnosťou Hoss Corp. Chcem sa preto spýtať na aktuálny stav dohody a kedy bude cesta upravená. UD Túto požiadavku prosíme presunúť do požiadaviek z ďalšieho zasadnutia VMČ. Odpovede na požiadavky bolo z časového hľadiska potrebné vypracovať počas sviatkov, a informácie k tomuto bodu nebolo možné v tomto období získať.
11.12.2017 Mgr. Medal - V súvislosti s otvorením parkoviska na Mládežníckej dávam podnet na obmedzenie parkovania na Palackého ulici za účelom zvýšenia atraktivity tejto ulice, vytvorenia možnosti na inštaláciu väčšieho počtu vonkajších terás, v ideálnom prípade rozšírením pešej zóny aspoň na časti tejto ulice, alebo aspoň v minimálnej miere zrušením parkovacích miest v časti ulice od hotela Elizabeth po Tatrabanku s ponechaním vyhradených miest pre zásobovanie a pre parkovanie osôb držiteľov preukazov ZP, ZŤP

UD Útvar mobility sa touto požiadavkou zatiaľ nezaoberal avšak podporuje obmedzenie parkovania na Palackého ulici v prospech terás, cyklistov a chodcov. Po spoplatnení parkoviska na Mládežnickej ulici (k 15.1.2018) sa ukáže koľko vozidiel bude využívať Mládežnícku ulicu na parkovanie. Na základe toho budeme upravovať (neupravovať) režim na Palackého ulici.
Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: