Unikátny Trenčiansky luh je oficiálne prehlásený za obecné chránené územie

Domov > Články
Unikátny Trenčiansky luh je oficiálne prehlásený za obecné chránené územie

Kedy ste naposledy boli na prechádzke popri Váhu? Táto obľúbená lokalita priamo uprostred mesta sa od septembra 2021 stala obecným chráneným územím. Teším sa, že nový štatút zabraňuje jej znehodnoteniu v budúcnosti a pomôže aj citlivému turizmu.

Rozprestiera sa medzi hlavným tokom Váhu a oboma nábrežnými hrádzami, približne v úseku medzi starým cestným mostom a haťou v Biskupiciach. Cieľom všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré na môj návrh schválili kolegovia na májom zastupiteľstve, je aj zviditeľnenie Trenčianskeho luhu.

Po prijatí uznesenia prebehol zápis na Ministerstve životného prostredia. Myslím si, že zachovanie takto cennej prírodnej lokality je základnou úlohou našej samosprávy.

Biotop európskeho významu

Napriek tomu, že Váh bol v polovici 20. storočia zásadne zregulovaný, na jeho prietoku Trenčínom sa zachovali vŕbovo-topoľové lužné lesy. Tie tvoria mokradné biotopy majúce európsky význam, ktoré sú domovom desiatok druhov vtákov, cicavcov a obojživelníkov.

Severná časť (bližšie k ZátOKe pOKoja) bude naďalej plniť rekreačnú funkciu, stredná a južná oblasť sú v prísnejšom režime a nie je v nich možné robiť žiadne zásahy. Luh pomáha nášmu mestu aj v horúcich dňoch, počas ktorých ochladzuje prehriate prostredie. Do územia nebude až na výnimky možný vstup autom a ani kotvenie obytných hausbótov.

Trenčín sa môže stať inšpiráciou

Luh bude pod štatútom OChÚ, ktorý zatiaľ na Slovensku nie je veľmi známy ani využívaný. Preto verím, že sa tento krok môže stať inšpiráciou pre ďalšie slovenské mestá a obce. Ochrana prebieha odo dňa platnosti všeobecne záväzného nariadenia, ktorý nastal 15 dní po schválení v mestskom parlamente, teda od 4. júna 2021.

Za odbornú spoluprácu pri tvorbe VZN ďakujem Sylvií Mertanovej, riaditeľke Správy CHKO Biele Karpty a Radovanovi Jamborovi, členovi Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Titulná foto: Mesto Trenčín

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: