Mesto bez koncepcie, cesta bez cieľa - vyjadrenie OK k rokovaniu MsZ 13.12.2017

Domov > Články

13.12.2017

Ako poslanci Občianskeho klubu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne vyjadrujeme sklamanie z prijatého návrhu rozpočtu mesta na rok 2018, odpredaju Artkina Metro a politickej kultúry, ktorá v súčasnosti prebieha na pôde zastupiteľstva. Náš postoj k tomuto návrhu rozpočtu bol od začiatku principiálny: nezvyšovať zadlženosť mesta. Túto zásadnú podmienku, ktorú sme komunikovali s exekutívou, sa nám však v zastupiteľstve nepodarilo presadiť. Mesto sa momentálne nachádza v dobrej finančnej situácii, rastú mu príjmy z podielových daní, nemalý obnos pritečie do mestskej pokladne z regulovaného parkovania a nezanedbateľný bude aj plánovaný príjem z predaja budov. Štandardná ekonomická poučka znie, že v takýchto dobrých časoch, keď sa neplánuje ani žiadna strategická investícia, je dobré skôr šetriť a znižovať dlh. Väčšina poslancov si však myslí opak.
 Netvrdíme, že mesto nepotrebuje investície do opráv komunikácií a budov; tento modernizačný dlh vnímajú všetci obyvatelia mesta. Kde však chýba systém a koncepcia prerozdeľovania finančných prostriedkov na základe odborných a obhájiteľných priorít, tam ostáva priestor už len na licitáciu na základe osobných dojmov. Rešpektujeme tento stav a považujeme ho za legitímny, ale ani zďaleka ho nepovažujeme za ideálny.
Občiansky klub robí v zastupiteľstve iný typ politiky, než na ktorý je samospráva zvyknutá. Naši poslanci presadzujú politiku založenú na konštruktívnych, systémových a transparentných princípoch. Podporujeme zmysluplné návrhy rozhodujúcej väčšiny, aj keď sme boli vedením mesta označení za opozíciu. Mrzí nás, že ani jeden z našich návrhov sa nestretáva s pochopením a podporou. Myslíme si, že politika má byť nástrojom na presadzovanie obsahovo čo najlepších návrhov, bez ohľadu na to, kto ich predkladá. Zostáva len veriť, že časom aj táto rozhodujúca väčšina pochopí, že zmyslom práce komunálneho politika je robiť správu vecí verejných nie len z pohľadu vlastnej štvrte, ale mať na pamäti vždy celé mesto v celej komplexnosti vzťahov medzi bežnými občanmi a podnikateľmi. Sme toho názoru, že hľadanie a nachádzanie tohto súladu je jednou z najvyšších priorít poslanca mestského zastupiteľstva.
V neposlednom rade považujeme za nie celkom fér zanechávať našim nástupcom dlh vyšší než je nevyhnutne potrebné. Obzvlášť v situácii, keď aj po rokoch oddlžovania sa mesto v rebríčku najzadlženejších miest podľa INEKO nachádza na siedmej priečke. Najbližší rok ukáže, koľko toho zo svojho ambiciózneho plánu dokáže mesto dotiahnuť do úspešného konca, skúsenosti z posledných rokov však hovoria, že 100 % to určite nebude. Radi by sme sa mýlili, ale obávame sa, že oprávnenosť našej kritiky sa ukáže už čoskoro.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: