Články zaradené v kategórii "Čo sa podarilo":

 • Vrátenie ihriska Kupas na Inoveckej ulici do majetku mesta
 • Plot nemocnice už neohrozuje chodcov a čakajúcich na MHD
 • Tmu nahradilo na Jesenského ul. nové verejné osvetlenie
 • Konečne zrealizované cyklotrasy v Trenčíne
 • Obnova sakurovej aleje na Soblahovskej ulici, výsadba ďalších stromov v celom Trenčíne
 • Bezpečné bezbariérové priechody pre chodcov, dobre viditeľné, nasvietené, s inštalovanými LED
 • Zavedenie zberu bioodpadu v zástavbách rodinných domov
 • Obnova či vybudovanie nových detských ihrísk - napríklad Vodný svet na Karpatskej ulici
 • Obmedzenie akrobatického lietania na letisku Trenčín (aspoň v nedeľu)
 • Aktualizácia grafikonu MHD a znovuzavedenie linky MHD č. 12 na sídlisko Noviny
 • Spevnenie prístupového chodníka do Čerešňáku od mesta
 • Zverejnenie právneho auditu
 • Vvybudovanie doteraz chýbajúceho chodníka na ulici Pod Komárky
 • Nový mestský web s výraznejšími prvkami transparentnosti (aj keď trochu nevyužitá šanca, prvkov transparentnosti by mohlo byť viac)
 • Oprava niektorých chodníkov a ciest: napr. na ul. Jána Zemana, Karpatská, Stromová, Olbrachtova, Janka Kráľa, Osloboditeľov, Legionárska
 • 1. etapa rekonštrukcie podchodu na Noviny (pri
 • Spomaľovacie prvky na Karpatskej ulici - na ukľudnenie dopravy na ulici, ktorá sa stala po otvorení nového cestného mosta tranzitnou cestou
 • Inventarizácia stromov a krov v Parku Milana Rastislava Štefánika a rekonštrukcia parkovej zelene
 • Zadanie vypracovanie strategických materiálov - Koncepcie zelene a Stratégie adaptácie mesta Trenčín na klimatické zmeny
 • Nahradenie odburiňovania herbicídmi ekologickejšou alternatívou - pomocou vodnej pary a mechanickým čistením