Čo sa môže poslanec dozvedieť z interpelácií...

Domov > Články
Čo sa môže poslanec dozvedieť z interpelácií...

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne som využil inštitút interpelácie - verejne položenej otázky primátorovi, resp. vedeniu mesta - 44x. Z toho ale niektoré otázky som musel pokladať opakovane, nedostávajúc na ne opakovane odpoveď... Reálne tých interpelácií teda bolo menej.

Pod týmto úvodným textom uvádzam všetky otázky aj odpovede, aby si čitateľ mohol urobiť vlastný názor na ich kvalitu (aj otázok aj odpovedí).

Neuspokojivých, nadmieru (či podmieru?) stručných a nedostatočných, či "od veci" odpovedí bolo veľa - ako príklad podčiarkujem tieto tri:

Prvým príkladom je práve opakovaná interpelácia na sprístupnenie golfového areálu pri biskupickej hati aj golf nehrajúcej verejnosti - moje interpelácie majú čísla 3/2017, 6/2017, 1/2018, 2/2018 a 13/2018. Napokon som sa aspoň ústnej odpovedi dočkal, aj keď jej kvalita a "vymožiteľnosť v teréne" je veľmi otázna - zoči voči tabuľkám Zákaz vstupu! Súkromný pozemok! a zoči voči súkromnej bezpečnostnej službe...

Druhým príkladom je môj dotaz (tiež opakovane pokladaný), kedy sa konečne zíde Mestským zastupiteľstvom ustanovená Pracovná komisia k implementácii Plánu rozvoja mesta (po starom PHSR) na roky 2016 - 2022. Dvakrát prednosta MsÚ Trenčín prisľúbil dátum jej konania, dvakrát ho posunul, naposledy na "letné mesiace 2018", nakoniec sa tento výbor nezišiel ani raz. Považujem to pri tom za podstatné, nakoľko v každom materiáli predkladanom poslancom MsZ sa píše, či je v súlade s Programom rozvoja mesta (či PHSR) a zatiaľ sa nestalo, aby nejaký predložený materiál v súlade nebol. Zaujímalo ma teda a stále ma zaujíma, akým spôsobom sa pri tom ktorom materiáli vyhodnocuje, či je alebo nie je v súlade s PRM/PHSR. Napríklad pri predaji areálu Strediska údržby Breziny (pri hoteli Brezina), pri predaji kina Metro či pri iných odpredajoch mestského majetku, či pri zmene územného plánu v prípade Biskupického ihriska (na stavebné pozemky), či pri zábere verejnej zelene pod parkoviská...

A do tretice - príklad neúplnej odpovede na moju interpeláciu č. 4/2018 ohľadom bilancie roku fungovania systému regulovaného parkovania. Pominiem zaujímavé info o množstve zabranej plochy verejnej zelene a uvádzaný fakt, že jedno novo vybudované parkovacie miesto stojí mesto v priemere 2000,- až 2500,- EUR. Odpoveď som ale v prípade tejto interpelácie nedostal na podotázku, koľko financií mesto stojí kontrola parkovania, vykonávaná príslušníkmi Mestskej polície - tento (isto nezanedbateľný) náklad nebol do bilancie regulovaného parkovania započítaný...

Mgr. Richard Medal

poslanec MsZ v Trenčíne

www.richardmedal.sk

 

Prehľad všetkých interpelácií:

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: