6/2015 - Možnosti mesta pri riešení problému s bezdomovcami pod cestným mostom

Domov > Podané interpelácie

18.12.2015

V prvom rade ďakujem za súčinnost' mesta s povodím Váhu, za to, že sa vyčistil priestor pod cestným mostom medzi atletickým oválom a lodenicou, až na jedno miesto, kde teda sa to vyčistiť nedalo a kde je slávny "kemp" pod mostom. Prosím o stanovisko mesta alebo odpoved' na otázku: Aké má možnosti mesto pri riešení tejto situácie? Viem, že je to pozemok povodia Váhu resp. teda Slovenskej republiky a mesto tam má vel'mi obmedzené možnosti. Ale pýtam sa na to aj v súvislosti, že viackrát sme zaznamenali v tejto lokalite pomerne agresívne chovanie nie len l'udského, ale aj psieho osadenstva "podmostia". Prosím o stanovisko, čo s tým mesto môže urobit'?

 

Odpoved' zástupcu primátora mesta

V kompetencii Mesta Trenčín prostredníctvom Mestskej polície je riešiť priestupky, prípadne zadržať osobu pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po jeho spáchaní a ihned' ju odovzdať najbližšiemu útvaru PZ. Zdržiavaním sa osôb na cudzom pozemku dochádza k zásahu do vlastníckeho práva (prítomnost' bezdomovcov na cudzom pozemku), ale nedochádza k páchaniu trestného činu a preto mesto ( Mestská polícia ) nemá kompetenciu takéto osoby z predmetného pozemku nasilu odviesť. Vlastník ( SVP ) sa môže domáhať svojho práva v občianskoprávnom konaní. Promptné riešenie (aj ked' maximálne na 24 hodín), na podnet vlastníka pozemku, má v rukách policajný zbor SR, ktorý má (na rozdiel od Mestskej polície) inštitút zaistenia osoby podl'a §19 zák. 171/1993, kedy je policajt oprávnený zaistiť osobu pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať. Riešením, aj ked' krátkodobým môže byt' zavolanie hliadky PZ SR, tá môže osoby zaistiť v prípade ak sa dopúšťajú priestupku.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: