9/2017 - Stav riešenia likvidácie skládky pod ASKO-m

Domov > Podané interpelácie

8.11.2017

Rád by som poprosil o písomnú informáciu o stave riešenia likvidácie skládky v priemyselnom parku pod investíciou ASKO.

Odpoved' útvaru právneho

Skládka odpadu, na pozemkoch, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy č. 8/2016 uzatvorenej so spoločnosťou Asko Invest Slowakei, s.r.o. bola v mesiacoch júl a august odstránená. Dňa 30.10.2017 bola k odstraňovaniu environmentálnej zát'aže na stavbe „Logistické centrum ASKO" vykonaná aj dvojziožková kontrola Okresným úradom, Odborom starostlivosti o životné prostredie, a to vo veci nakladania s odpadmi pri ich odstraňovaní a aj vo veci spôsobu odstraňovania environmentálnej záťaže. Na základe vykonanej kontroly bolo Okresným úradom konštatované, že s odpadmi bolo nakladané v súlade so zákonom. Odpady boli uložené na povolené skládky oprávnenými osobami.

Spoločnosť Asko invest Slowakei, s.r.o. zároveň predložila Mestu Trenčín faktúry uhradené dodávateľovi za odstránenie odpadu, doklad o ich úhrade, kópie vážnych Iístkov zo skládky odpadu a Záverečnú správu zo sanácie environmentálnej zát'aže s aktualizovanou analýzou rizika, ktorými preukázala splnenie podmienok dohodnutých v Dohode o urovnaní, a to odstránenie všetkého odpadu a vynaloženie nákladov na odstránenie odpadu v sume vyššej ako 579.600,- €.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: