5/2016 - Rekonštrukcia budovy Trenčianskeho múzea (budova vo vlastníctve mesta)

Domov > Podané interpelácie

4. 8. 2016

Prosím o písomnú odpoved': bola medializovaná informácia, že sa počíta s rekonštrukciou budovy Trenčianskeho múzea, národnej kultúrnej pamiatky a že sa o to bude žiadat' z fondu Európskej únie. Ja by som poprosil o informáciu, v akom stave je príprava tohto projektu na rekonštrukciu budovy múzea a v akej miere sa s touto rekonštrukciou počíta a kto je za to na Mestskom úrade zodpovedný.

 

Mgr. Rybníček primátor mesta: viete môžem Vám to napísať aj písomne, ale odpoviem na to ústne. Nechceme to z fondov EÚ lebo také nie sú vypísané, ale skôr uvažujeme nad tým, že budeme žiadať o Nórske fondy, ktoré by mali byt' budúci rok vyhlásené. Paradoxné je na tom to, že VÚC o ktorom si myslím, to čo si myslím a vôbec nerozumiem prečo existuje a dúfam, že raz bude zrušený. Tak chcem povedať len to, že celý čas sú v tejto budove zadarmo, užívajú dlhé roky, dokonca sú inštitút VÚC je v tomto zastupitel'stve aj oslobodený od platenia dane z nehnutel'ností. Čo je také, že zaužívané, že v budove v ktorej sú VÚC tak neplatia dane a v podstate aj ked' je to možno pre nich cudzí majetok tak si proste myslím, že nejakou súčinnosťou už dávno sa mohli o túto budovu postarať. Ja nemám chuť ako primátor mesta odovzdávať teraz VÚC na 20 rokov do prenájmu túto budovu a dávat' to do majetku inštitúcie ako je VÚC, takže radšej budeme hl'adať iné možnosti. Jedna sú Nórske fondy a druhá cesta je, že sme spustili rokovania, alebo teda pôjdemespustit' rokovania s VÚC. Môžeme riešiť možno túto situáciu podobne ako riešime Galériu M. A. B. Celková investícia, o ktorej sa bavíme keby sme chceli túto budovu dať skutočne do dobrého stavu, tak sa bavíme minimálne o jednom milióne eur a viac. Nepredpokladám, že toto mesto má v tejto chvíli tol'ko finančných prostriedkov, aby zrekonštruovalo túto svoju budovu, ktorú dlhodobo užíva VÚC ako múzeum. Viem, že je to citlivá otázka, ktorá vyvoláva emócie, ale proste ja sa nenechám tlačit' ani riaditel'om, ani VÚC do kúta len preto, že aj oni dlhodobo zanedbávali tento stav a naviac sú v tejto budove zadarmo atd'. Čiže budeme rokovat' čo s tým.

 

Odpoved' kancelárie primátora

Na interpeláciu týkajúcu sa rekonštrukcie budovy Trenčianskeho múzea bolo zodpovedané priamo na zasadnutí MsZ. Mgr. Richard Medal telefonicky požiadal o doplnenie odpovede, kto je na Mestskom úrade zodpovedný za prípravu projektu. Za prípravu projektu na Mestskom úrade je zodpovedný Ing. Milan Ovseník, projektový manažér.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: