4/2018 - Bilancia roku fungovania parkovacej politiky

Domov > Podané interpelácie

14. 3. 2018

Je rok od zavedenia parkovacej poiltiky a ja by som sa rád opýtal touto formou na nejakú bilanciu ročnej regulácie parkovania, základnú štatistiku, alebo finančnú bilanciu. Koľko sa vybralo za to obdobie? Koľko sa preinvestovalo vrátane projektov? Koľko stála správa parkovania vrátane nákladov na príslušníkov MsP, ktorí vykonávajú kontrolu parkovania + možno nejaké d'alšie náklady, ktoré s parkovaním súvisia? Koľko stojí v priemere vybudovanie jedného nového parkovacieho miesta a aká je približne počítaná návratnost' tejto investícii?

K tejto ekonornickej bilancii ešte jedna doplňujúca otázka mimo ekonomiku. Sme teraz svedkami výstavby nových parkovacich miest na úkor zelene a ja by som teda poprosil o nejaký údaj, ktorý isto nebude problém na meste zistit'. Koľko m2 verejnej zelene sa teda nahradilo novými parkovacimi miestami? Inak povedané o koľko m2 verejnej zelene sme kvôli budovaniu nových parkovacIch miest prišli?

 

Odpoved' útvaru ekonomického

Príjmy z parkovného vrátane kariet boli v roku 2017 vo výške 603.555 €. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčin za rok 2017 — príjmov a výdavkov je zverejnené na stránke mesta Trenčín:

http://wwvv.trencin.sk/tmpĺassetcache/link100003499941Plnenie%2Orozpo%E8tu%202017  internet.xlsx.

Finančné vyhodnotenie príjmov a výdavkov súvisiacich s regulovaným parkovaním bude súčasťou Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017, ktorý bude predložený odborným komisiám pri MsZ koncom apríla, resp. začiatkom mája 2018. Koncom mája 2018 bude predložený na schválenie na rokovanie MsZ v Trenčíne.

 

Odpoved' útvaru mobility

Za rok 2017 sa preinvestovalo za projektovú dokumentáciu 2900 Eur a za výstavbu 233 712 Eur. Spolu 236 612 Eur.

Výdavky na správu parkovania. Prevádzka a servis automatov, SMS parking a spotrebný materiál stál za rok 2017: 128 000 Eur.

Bežná, zimná a stavebná údržba komunikácií nie je do správy započítaná, nakoľko by sa vykonávala bez ohľadu na reguláciu — t.j. regulácia nemá vplyv na objem bežnej a zimnej a stavebnej údržby.

Suma na vybudovanie jedného nového parkovacieho miesta sa pohybuje od rádovo 10 Eur po rádovo 5000 Eur v závislosti od morfológie terénu, nutnosti budovania príjazdových a účelových ciest, osvetlenia, odvodnenia a pod. V priemere ale jedno parkovacie miesto stojí 2000-2500 Eur.

Ak počítame návratnost' na priemernú cenu parkovacej karty, tak je to 2500/50 = 50 rokov. Ak počítame návratnost' na priemernú cenu parkovacej karty a nutnosť údžby, alebo ak počítame návratnost' na neregulované parkovanie, tak o návratnosti nemožno hovorit'.

Ak počítame navratnosť na zvýšenie poriadku, záchranu čo i len jedného ľudského života alebo majetku, a to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cestách, tak takáto suma je nevypočitateľná.

Pomer úbytku verejnej zelene k novým parkovacím miestam: za rok 2017 sú údaje nasledovné:

-  parkovisko Inovecká úbytok zelene 252 m2

-  parkovisko Hodžova — úbytok zelene 0 m2

-  parkovisko Saratovská (pri Panoráme) — úbytok zelene 165 m2

-  parkovisko ZŠ Novomeského — úbytok zelene 160 m2

-  parkovisko Mládežnícka — prírastok zelene 200 m2

-  parkovisko Považská / Žilinská - vnútroblok — úbytok zelene 176 m2

-  parkovisko Perla + vnútroblok Dlhé Hony — prírastok zelene 115 m2

-  SPOLU: 753-315 = 438 m2

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: