14/2018 - Predaj bývalého Strediska údržby Breziny a vyhodnocovanie súladu podobných akcií s Programom rozvoja mesta

Domov > Podané interpelácie

30.5.2018

 

Dovolím si zopakovať moju otázku, na ktorú mi nebolo odpovedané pri téme odpredaja bývalého strediska údržby Breziny. Ako v tomto konkrétnom prípade bolo vyhodnotené, že tento bod bol v súlade s Programom rozvoja mesta a všeobecne aký je mechanizmus, teda akým spôsobom sa vyhodnocuje, či sú jednotlivé materiály, predkladané na mestské zastupiteľstvo predkladaný v súlade s Programom rozvoja mesta?

Pýtam sa aj v súvislosti s tým, na čo som sa pýtal už predminule, že mala tu fungovať komisia na vyhodnocovanie Programu rozvoja mesta. Odpoved' prišla, že prvé zasadnutie tejto komisie sa má uskutočniť na prelomu apríla a mája. Je posledný máj a nemám informáciu (ako jej odsúhlasený člen) o tom, že by tá komisia zasadala. Takže to je číslo dve. Prosba o odpoved'.

 

Odpoved' kancelárie prednostu

Návrh na prevod nehnuteľnosti bývalého strediska údržby Breziny spoločnosti BianKa plus, s.r.o. Nové Zámky, ktorý Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schválilo na svojom zasadnutí dňa 30.05.2018 bol v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 — 2022.

Z dôvodu vyt'aženosti riešenia a podávania projektov cez Integrovaný regionálny operačný program nebola zatial' zvolaná pracovná skupina k implementácii Programu rozvoja mesta Trenčín. K pripravovaným výzvam a projektorn sa zatiaľ raz do týždňa uskutočňujú interné stretnutia a plánuje sa, pracovná skupina bude zvoIaná počas letných mesiacov.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: