1/2017 - Projektové zámery na budovanie odborných učební v základných školách

Domov > Podané interpelácie

8.2.2017

Moja interpelácia sa týka výzvy na predkladanie projektových zámerov na budovanie zlepšenia technického vybavenia jazykových učební atď. Odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Máme informáciu z úradu, že pracovníci úradu sa zúčastnili na seminári informačnom, týkajúceho sa tejto výzvy. Záujem prejavili riaditelia zo škôl Veľkomoravská, Východná, Dlhé Hony, Kubranská, Na dolinách a Bezručova. Malo prebehnúť nejaké jednanie s riaditeľmi týchto škôl a zaujíma ma teda, aký je výstup z týchto konaní a akými projektami konkrétne, z ktorých škôl sa mesto bude uchádzat' o tieto eurofondy?

 

Odpoved' kancelárie prednostu

Zástupcovia mesta sa zúčastnili informačného dňa na Trenčianskom samosprávnom kraji a taktiež maii stretnutie s riaditeľmi základných škôl. Následne dňa 15.2.2017 boli na obhliadke Základných škôl Východná, Novomeského, Dlhé Hony, Vel'komoravská, Na Dolinách, Hodžova a Kubranská a Bezručova. Projektové zámery sa podávajú na základe reálneho prieskumu, reálneho stavu, vyhodnotenia potrieb jednotlivých základných škôl a ich dispozičných možností.

Dňa 9.3.2017 je termín na podanie projektových zámerov, zapájat' sa budú všetky menované zakladné školy.

  1. ZŠ Dlhé Hony — 2 učebne (jazyková, IKT)
  2. ZŠ Hodžova — 1 učebňa (1KT)
  3. ZŠ Kubranská — 4 učebne (jazykovedná, prírodoveciná, polytechnická, IKT+ stavebné úpravy)
  4. ZŠ Na Dolinách (IKT, jazyková + stavebné Cipravy)
  5. ZŠ Novomeského — 1 učebňa (príroclovedná )
  6.  6.   ZŠ Veľkomoravská — 2 učebne (prirodovedná, IKT + stavebné úpravy)
  7. ZŠ Bezručova — 2 učebne (polytechnická, IKT)
  8. ZŠ Východná — 1 učebňa (jazyková, IKT)
Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: