1/2016 - Počet otvorených tried v MŠ 28. októbra

Domov > Podané interpelácie

27. 4. 2016

Aktuálny dotaz od občanov týkajúcej sa prevádzky MŠ na 28. októbra. Rodičia počítali so zápisom niekedy na začiatku mája 2016, ale teraz sú zneistení informáciou, že v tejto škôlke sa žiadna nová trieda otvárať nebude. Prosím o preverenie situácie a aj o písomnú odpoved'.

 

Odpoved' kancelárie prednostu MsÚ

Po rokovaní s príslušnými úradmi bol dohodnutý režim Materskej školy na ul. 28. októbra pre školský rok 2016/2017, kedy budú opät' otvorené 2 triedy, ale celkový počet detí sa zníži o 2. Do budúcna je nutné vypracovať komplexné riešenie daného stavu, po zvážení finančnej náročnosti na prípadnú dostavbu alebo nadstavbu predmetnej Materskej školy, čím by sa zvýšila podlahová plocha Materskej školy a súčasne by bolo možné prijať viac detí, alebo v nasledujúcom školskom roku už neprijímať deti a v Materskej škole ponechať len jednu triedu.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: